Je pravé Světlo,
jež osvěcuje každého člověka.To Světlo ve tmě září
a tma je nepohltila.

A stalo se tělem a přebývalo mezi námi.POKOJ VÁM.

Hluboký láskyplný a radostný pokoj,
jenž tento svět nemůže dát,
neboť je darem onoho Světla,
nechť ve Vašem srdci spočívá.Vítejte na stránkách


kněze J. GABRIELA FIALY
(ve službě u biskupa Antonína Jelínka)


Staroslověnské modlitby

Apoštolská episkopální církev katolická
Aktualizováno k 8. 2. 2016.

Vaše otázky, postřehy a připomínky přivítám na adrese:
(kvůli SPAMům je rozepsaná)
gabriel tečka fiala „zavináč” volny tečka cz
odkud též můžete dostávat informace o nově přidaných textech.