Zde je uveden návod tak jak jsem ho přeložil z těchto stránek.

Snad jen několik poznámek k tomuto textu.

Varování: Tento dokument je poskytnut „jak je“ bez záruky. Použití na vlastní riziko. V žádném případě nejsem zodpovědný za jakékoliv ztráty použitím tohoto postupu.

Tento postup lze použít jestliže:

Můžete použít buď GRUB nebo LILO pro dvojité bootování Windows 2000/Windows XP a Linux. Oba pracují bez problémů, ale podle toho co jsem četl GRUB nepotřebuje tolik nastavovat jako LILO, které vyžaduje znovu instalovat boot loader (spuštením /sbin/lilo) pokaždé, když přestavujete kernel nebo změníte nastavení v /etc/lilo.conf.

Nastavení dvojitého bootování

Následující kroky popisují jak rozchodit dvojité bootování s GRUB; Jak na to jsem zjistil prostudováním podobného postupu pro LILO. Ověřil jsem si, že to funguje pro Windows 2000 a Windows XP a mělo by i na Windows NT (všechny 3 OS používají stejnou bootovací architekturu).

 1. Instalujte GRUB na první sektor oddílu /boot. NEINSTALUJTE JEJ DO MBR! Pozor, umístění oddílu /boot na disku je důležité abyste se vyhnuli možným problémům s omezením 1024 cylindrů u BIOSu.
  Jestliže instalujete Red Hat, pak je instalace Boot Loader:
  • Vyberte "Use GRUB as the boot loader"
  • Vyberte Install Boot Loader record on "...First sector of boot partition".
  • Po skončení instalace Red Hat restartujte do Linuxu. Jestliže nemáte boot disk, nastartujte do linux rescue mode
  Jestliže už máte Linux nainstalován:
  • Spusťte následující příkaz (předpokládá se /boot je /dev/hda2): grub-install /dev/hda2
  • Upravte /etc/grub.conf a ujistěte se, že je zde řádek pro vaši verzi Windows. Pro přiklad uvádím kopii mého souboru /etc/grub.conf.
 2. Vytvořte kopii Linux boot sektoru z /boot oddílu použitím tohoto příkazu (předpokládá se /boot je /dev/hda2): dd if=/dev/hda2 of=/linux.bin bs=512 count=1
 3. Kopírujte soubor linux.bin do oddílu FAT32 (vfat) nebo na disketu.
  Pro kopírování do oddílu FAT32, pokud jste v linux rescue mode, tento oddíl je přístupný pod /mnt/sysimage.
  Kopírování na disketu:
  • Připojte disketu jestliže není připojená (předpokládá se /mnt/floppy existuje): mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy
  • Kopírujte na disketu: cp /linux.bin /mnt/floppy
 4. Restartujte do Windows
 5. Kopírujte soubor linux.bin do C:\
 6. Spusťte Poznámkový blok a upravte C:\boot.ini. Pro vaši informaci C:\boot.ini je skrytý systémový soubor, takže se pravděpodobně neukáže v Průzkumníkovi. Pro úpravu souboru zkuste: Start->Spustit a napište: notepad C:\boot.ini. Přidejte následující řádek na konci: c:\linux.bin="Linux"
  Jestliže váš systém souborů je NTFS (ne FAT32), musíte upravovat C:\boot.ini jako uživatel s právy administrátora.
  Aby se dalo zapisovat do C:\boot.ini můžete buď:
  • Použít Průzkumník:
   • Jděte do Nástroje->Možnosti složky…->Zobrazit a vyberte Zobrazit všechny soubory a zrušte Nezobrazovat skryté a systémové soubory (Doporučeno).
   • Klikněte pravým tlačítkem na soubor a vyberte Vlastnosti a zrušte Jen pro čtení. Nyní můžete upravovat soubor.
   • Po skončení úprav, vraťte nastavení do původního stavu.
  • Použít příkazový řádek:
   • Zpřístupněte soubor pro úpravy: C:\attrib -R -S -H boot.ini.
   • Po skončení úprav, vraťte nastavení: C:\attrib +R +S +H boot.ini
  Pro porovnání, zde je kopie mého souboru boot.ini .
 7. Znovu restartujte. Měli byste být schopni vybrat buď Windows nebo Linux. Výběr Linux spustí GRUB.

Odstraňování závad

Poděkování

Doufám, že jste shledali obsah této stránky užitečný (a přesný). Prosím pošlete mi email s připomínkami nebo dotazy.