Helfenburk 28.-29.5.2011

      Kromě omluveného Klokana a Ještěky jeli všichni, ač nás původně mělo být o další dva méně. Přibyl i Václavka od světlušek, díky němuž jsme v praxi ověřili stíhání Spartaka a posléze napínavý boj s piráty, jaký kdysi vítězně svedl Pompeius na Středozemním moři.

      V sobotu bylo chladněji, a tak jsme batohy vynesli na hrad bez větší námahy, dokonce pamětníci /jezdíme sem v intervalu 2 let/ si pochvalovali, jak rychle jsme na místě. Po prohlídce hradu s poutavým

výkladem hradního pána Mišáka jsme si na šestky připravili večeři /Žlutá špízy, Zelená jednohubky, Modrá

špagety s omáčkou/, vybalili spacátka ve věži a po hraní a hrách u ohně zde i přenocovali.

      Neděle po snídani, umytí se u studánky, sbalení, Mikihře Legie a svačince znamenala odchod nazpět. Před konečným stoupáním k parkovišti, kde se odkládají velké batohy, jsme si u potůčku pouštěli pompeiovu flotilu /lodičky jsme vyřezávali od včerejška - Čárshra/. Včera při stavbě Caesarova mostu bylo chladno, ale dnešního vedra pak všichni nadšeně využili při stavbě hrází hrází, zatímco Zelená připravovala oběd. Tolik jsme toho už dávno nespořádali! Pak byly rozděleny sladkosti. Naprosto výjmečně - vybíralo se od služebně nejstaršího, protože v legiích i ti měli dříve nárok na odchod a výslužné.

     Rychlé přebalení a přesun do Úštěka umožnil statečným legionářům vyplenit místní cukrárnu.

Mikihra ve vlaku na tvoření slov, test a nekonečné chleby s nutelou, s nimiž jsme při roznášení neustále přecházeli obrovského psa rozvaleného v chodbičce a Praha nám otevřela svou náruč.

    

 

Modré hory 14.-15.5.2011

      Kromě omluveného Morčete a Šmudly jsme se sešli Mšeně i s  místním Vestou a takto v plném počtu jsme se vydali na trasu dlouhou 13 km pod Poradní skálu. Měli jsme na to celý pěkný den a čas zbyl i na zastávky na hry. Dozvěděli jsme se o třech Punských válkách, kdy Řím nakonec zcela zničil přirozeného obchodního a vojenského konkurenta Kartágo, když předtím málem sám podlehl vynikající vojenské taktice a neuvěřitelnému úsilí Hanibala a jeho armády.  

      Ve vlaku jsme si k tomu připravili kartičky na obchodování /nejúspěšnější byl Ještěrka, Klokan a Botanik/, shromáždili červené barvivo, vyřešili jednoduchů opakovací test a vyhodnotili, kdo je čí vzor.

Cestou měli hoši připraveny záludné hádanky na ostatní, dali jsme pozorovací hry, upíra a i malá bitva byla!

      Po příchodu jsme vystoupali si na Nedvězí. Po večeři /měla, Žlutá, Zelená hrála hry  a Modrá psala kroniku/ jsme si přečetli z knihy Vojenská taktika starověkého Říma, zahráli na kytaru a zazpívali /Míša měl flétnu/ a pak šli na útulný dražejovský hřbitůvek ulovit bobříka odvahy Šel s námi i Václavka a doplňoval hrůzostrašná vyprávění. Ulovili Kasička, Ještěrka, Botanik, Odra a

      V neděli byl budíček až o půl deváté a po snídani a sbalení protkaného pozorovacími hrami /i na celý den - za pasem šátek, hlídej ho před lupičem/ jsme u studánky doplnili zásoby tekutin a zahráli klasický hod na cílů se vstupenkou.

     Pozdní odpoledne znamoenalo cestu na autobus do Střezivojic s Ještěrkovou hrou Hututu, svačinkou a čtením a hrou do autobusu  vymysli předmět, který se dá využít na co nejvíc věcí /Čárlí lano - něco svázat, házet lasem, houpačka, vlečení aut, Botanik nůž - řezání, kuchání, obrana, vytáhnutí třísky, 

 


MIMOŘÁDNÁ květinový den 11.5.2011

Účastni -  Botanik, Čárlí  Kasička, Šmudla, Mini, Miky s kamarádem Markem, později Packa a Morče

      Naplněním skautského zákona je i pomoc slabším nebo potřebným. Snažíme se ji podle svých sil a možností naplňovat a sbírka Květinový den je vhodná i pro menší hochy  - vlčata. Pomohou dobré věci

 / Kytičky se prodávají za 20,- Kč a výtěžek jde na  výzkum léčby rakoviny/  a ještě se naučí komunikaci s  dospělými, překonjí  ostych a vysvětlí, proč jsou tady, co nabízejí a proč.

      Vybírali jsme opět od tří do pěti, tentokrát jen na Vysočanské,  po nás nastoupili skauti. Tato sbírky je již mediálně známa, a tak jsme nemuseli vysvětlovat, proč vybíráme a naopak spousta zájemců si nás vyhledala. Dokonce nás jedna paní cestou na Vysočanskou doháněla se slovy: "To su ráda, že vás vidím, vrátila jsem se ze služební cesty před chvílí a už jsem se bála, že kytičku neseženu..."Nejochotnějšími dárkyněmi byly jako obvykle dámy, maminky s kočárky /neodmítla ani jediná/ a malými dětmi.

Doufáme, že budeme úspěššní stejně jako loni, kdy jsme vybrali přes desetticíc.

Všem účastníkům děkujeme, neboť vykonali opravdu velký dobrý skutek.        

Český ráj 30.4.-1.5.2011

      Kromě Šmudly nás byl plný počet. Přes den bylo teplo, v noci velmi chladno a tak dobře, žejsme si díky dotaci mohli dovolit ubytování v chatičkách.

      Začali jsme si číst o hrdinech starověkého ŘÍíma, abychom se připravili na tábor. V sobotu jsme se z knihy historika Plútarcha dozvěděli o Romulovi, prvním králi, jehož životopis není zcela historicky podložen, zvláště okolnosti výchovy datlem a vlčicí a nejasné zmizení na sklonku života.

  Navštívili jsme areál pro děti Šťastná země, kde se kromě procházky geologickým parkem dalo skákat na trampolínách, jezdit na koni, hrát si na různých klouzačkách a prolézačkách a za místní měnu Čtyřlístky nakoupit dobroty, čehož mnozí využili. Přes Hrubou skálu jsme prošli skalní město do kempu Sedmihorky .

Cestou jsme hráli Co si vezmeš do Říma, kdo obsadí nějakou cizí zemi, v jaké vědomostní oblasti porazíš soupeře /Botanik si vybra byliny, Odra fotbalisty, Packa počítačové hry, Míša zvířata, .../, Kostelníka.

Zelená uvařila večeři, Žlutá zapsala kroniku a Modrá šestka plnila stezky. Večerka byla už o půl desáté a kupodivu v neděli při budíčku v 8.oo ještě mnozí spali!

      V neděli po snídani jsme se dozvěděli o vynikajícímvojevůdci nové republiky Camilovi, který pro Řím obsadil poslední vzdorující etruská města Falerie a Veje, zneuznán odešel do ústraní a v době nejvyšší nouze zachránil Řím před Gally /známý příběh jak husy zachránili obležené na  Capitolu, Brennova věta:"Běda poraženým a Camillovo:"Řím  dobývá svět železem, ne zlatem"/ Dali jsme si několik společných her se světluškami /vedením střežené kartičky, indiánská stezka, evoluce/. Ve vlaku jsme se zabavili uzlovaáním, šifrováním a jídlem.

    

DIVOKÁ ŠÁRKA 9.4. 2011

Nebýt tanečníka Čárlího a jeho bratra, mohl nás být plný počet . Slunné počasí mystifikovalo a studený vítr vítězně rozklepávál lehce oděná vlčátka. A to jsme vyjížděli až skoro v jedenáct po napínavém čtení a neméně napínavých hrách /Prométheus přinesl lidem oheň, zachraň se před potopou,../ a tedy také svačince.

Hluboké šárecké údolí s nádhernými skalami ověnčenými rozkvetlou tařicí skalní brzdilo nepříjemný vítr a divoké hry znamenaly konec zimy. Jako Orfeus závodili jsme loděmi, zpívali před Hádesem o svoji

Eurydiku, vyhýbali se záludným zmijím. Botanik objevil listy česneku medvědího a zasvěcoval i ostatní do tajů probouzející se přírody. Pacička probral s Morčetem sedm bodů do stezky.

Další dvě zastávky nás seznámily jendnak s králem Midasem, kterého slepci zachránili postříkáním zázračnou vodou a šeptáním prozradili, jaké má velké uši, jednak s Tantalem, abychom věděli, že na každý špatný skutek jednou dojde odplata a vyzkoušeli si svoje znalosti skautingu.

Po návratu do klubovny si Míša a Ještěrka slepili přilbu na tábor, proběhla dražba a hlavně se uzavřel a odměnil nákup potřebného vybavení na Aljašku:

1. Miki, 2. Vesta, 3. Cvrček, 4. Hrášek, 5. Kočka, 6. Šmudla, 7. Botanik, 8. Smíšek, 9. Odra,

10. Packa , 11. Klokan, 12. Kasička, 13. Ještěrka, 14. Kaštan 15. Čárlí 16. Míša 17.Morče

 


SKANZEN Přerov n/Labem 25.3. 2011

Jelo jen devět dětí, neb Odrovi cosi měli, Mini dlouhodobě stůně a Packy neměl kdo přivést. Cestou jsme si vyprávěli o skutcích Ježíše, když Velikonoce jsou vlastně připomínkou jeho ukřižování a zmrtvýchvstání.

Menšině bezvěrců byly ukázány bohaté ilustrace a společně jsme si zahráli spoustu her

/Jasnovidectví, odnes chromého, omotej Lazara do plátna, .../ či hledali loďky dle příběhů /chůze po vodě,

utišení bouře, vyléčení nemocných, rozmnožení chleba, přeměna vody na víno, chudá vdova, marnotratný syn/. Za vítězství v hrách či objevení stanovených věcí byla rozdávána kuřata. Ta pak vyměněna za čokoládová. A ejhle - na vítězného Klokana se nedostalo.Byl tedy za zásluhy odměněn později, ale mnohonásobně. Jak symbolické. Pro spravedlivé utlačované na zemi čekámnohonásobná odměna v ráji. 


FFLOORBAL 5.2.2011 :

Teprve podruhé, kdy jsme se této zaběhnuté akce zúčastnili. Dali jsme dohromady dva týmy - Žlutozelenou s Míšou a Modrou s několika hochy ze skupiny Avokádo. Každý tým hrál v jiné tělocvičně postupně proti dalším třem soupeřům. V obou případech jsme skončili třetí. Je to velký úspěch, protože mnozí sice florbal hrají, ale nebyli jsme sehraní a na většině soupeřů bylo vidět, že jsou opravdu profesionálové.

Nutno pochválit všechny, kteří měli hokejky, Čárlí a Kasička přinesli jednu navíc a mohli dát Vestovi a Šmudlovi. Odra, Kaštan, Packy a Šmudla měli i míček, Míša nás zachránil brankářskou helmou. Velkou pomocí byl Vechta - dávné vlče, který nám dělal rozhodčího, poradce a hlavně kamaráda.

Přítomni: Čárlí, Šmudla, Kasička, Vesta, Míša, Packa, Miki, Kaštan, Odra, Morče

Omluveni: Botanik, Klokan, Ještěrka, Mini

 


MIMOŘÁDNÁ AKCE JARNÍ PRÁZDNINY  6.-12.2.2011 Zlatá horečka na Klondike 1896-9

 

      Ač mimořádná, přihlásilo se nebývalé množství zájemců – starší bratry Jeníky jsme odmítli z převisu

kapacity,  Miny dlouhodobě onemocněl, Čárlí měl ruku v sádře a bratr Kasička bez něj nechtěl jet. I tak nás bylo  hodně. Vytvořili jsme tři zlatokopecké skupiny s náčelníkem:

Václavka řídil světlušky /Hrášek, Smíšek, Kočka, Anetka/

Plavčík + Vesta, Botanik, Odra

Admirál + Cvrček, Kaštan, Šmudla

   Již od nového roku si každý vydělával dolary na zakoupení potřeb pro zlatokopeckou výpravu /za stanovené       

domácí práce, účast na skautské akci, vyhlášené aktivity např. Přijme se kouzelník, kuchař, .. / na lodní lístek, čtyři psy, saně, spacák, kamna, rýžovací pánev a zásoby v ceně 3800 dolarů se před odjezdem podařilo pouze Mikimu a Vestovi.. Ostatní úspěšně dovybavovali během pobytu a zajisté si drbali hlavy, neboť kdo měl výbavu, zaregistroval si již claim a dvakrát denně se losem určoval jeho výnos /zlatý nugett nebo nějaká dobrůtka/. Nugetty  se vykupovaly dle vyvěšeného aktuálního kurzu. Na jeho hlídání byl šikovný Šmudla, neb dvakrát velmi výhodně prodal.

        Majitelé nadbytečných dolarů je mohli investovat do nového claimu. Další dolary přibyly za denní bodový zisk /1:1/, uklizený pokoj – Václavka s Plavčíkem vždy za 100 dolarů, světlušky většinou za 50, ale vlčata neměla pořádně uklizeno ani jednou! Je sice pravda, že na pokojích nebyly skříňky ani pořádné poličky a co nebylo na věšáku, muselo být složeno na židli a nepotřebné kousky v batohu.

       Dolary se nakonci sečetly /včetně ceny, za kterou se vydražil claim/ a podle pořadí se chodilo pro ceny /pastelky, vodovky,  knížka uzlů nebo her, skautský pásek, drobná hračka,...  /

  1. Hrášek 
  2. Kočka
  3. Vesta
  4. Plavčík
  5. Botanik
  6. Cvrček
  7. Šmudla
  8. Smíšek
  9. Odra
  10. Anetka

Kaštan nebodoval, neb nedal dohromady vybavení a na Aljašku ještě nestačil dojet

    

     Co jsme dělali:

pondělí a středa jsme byli na půl dne na sjezdovce, chtěli jsme i v pátek, ale celý den pršelo. V pondělí jsme pak ještě vyběhli cca 2 km okolo chalupy na běžkách. V úterý jsme šli podél hranic po německé straně bez světlušek, které zde šla trénovat sjezdy  - Hrášek se prohodil s bratrem Vestou, který přijel s drobným nachlazením a nebyl dnes v nejlepší kondici.

     Ve středu po sjezdování byl výlet na Luž, opět v sníženém zastoupení,  protože Hrášek  Odra šli učit Smíška na sjezdovku lyžovat a Botanik s Vestou zůstali kvůli nachlazení doma /Botanik stonal čtrnáct dní před prázdninami a toto byl signál návratu/.

     Ve čtvtek jsme šli do Německa, doma zůstal Botanik s Vestou a Odra – celá jedna zlatokopecká skupina což se hodilo, neboť se hrály hry mlčení na šestku, najdi psa, ..

     V pátek ráno odjížděl Václavka. V dešti na běžkách po umrzlém sněhu. My jsme nevystrčili ani nos a celý den se hráli hry, dělaly postupy do Odra-Vesta hry, vařilo se, promítaly filmy, hrálo se a zpívalo a večer se slavily Admirálovy narozeniny s opravdickým dortíčkem, který nazdobily světlušky.

      V sobotu po úklidu a sbalení zbyl čas na hru Vzpomínka na Václavku a po pokřicích se zdraví pěšmo, chorobní autem dopravili na nádraží. Počasí bylo opět slunné. Admirál se pak vrátil na chalupu, protože domluvené střídání probíhá až v neděli a v tu se dozvěděl, že po nás nikdo nenastupuje. Správce to věděl už v pátek. Kdyby dal vědět, klíče převzal v sobotu, nemuseli jsme batohy předávat až na schůzce.

     Poděkování: Botanikovi za bábovku, Vestům za čokoládové odměny a vánočky, babičce Anetky za cukroví. Mňam...


PŘECHOD BRD 29.1.2011 : 

      Po oblevě trochu přituhlo a zima ukázala svoje kouzlo na ojíněných větvích. Fota na odkazu. 42.ročních uvítal celé naše středisko. Skauty, světlušky s rodičema a doknce i nejmladší mravence. Škoda, že vlčata přišla pouhá 3 a bratři Odry a Ještěrky se dokonce neráčili ani omluvit!!!!!!!!!!!!!!!

Na kytínské louce jsme pozdravili mnoho známých - Majáka, Nešvila, Slimáka, Toma Seta. Někteří dostali kartičky s vybavením do Zlaté horečky a tak jaký div, že dosud nepoučený Slimák přišel s dotazem: "Prosím tě, potkávaní mě tvoje vlčata a chtějí po mě spacák, pánev a kamna ..."

Přítomni: Čárlí, Šmudla, Kasička

Omluveni: Botanik, Vesta, Míša, Mini, Packa, Miki

Neomluveni: Klokan, Kaštan, Ještěrka, Odra


STRAŠIDLA 8.1.2011
 

      Po zimě s množstvím sněhu a mrazy nastala obleva a tak byl půldenní pobyt venku méně náročný než při trénování minulou výpravu.
Utvořili jsme následující skupiny - starší byli v kategorii B 

Vesta + Botanik celkem 7 strašidel a 14 bodů

Packa + Čárlí + Kasička  celkem 7 bodů /přišli později a 3 body se jim odečetly/


Kategorie A

Klokan + Kaštan + Morče 13 bodů

Odra + Míša 14 bodů

Ještěrka + Šmudla + Miki  - přišli také později

Omluveni: Mini

Jediná soutěžní skupina světlušek obsadila první místo

 

 


Vánoční výprava  18.12.2010

      Dopoledne jsme v Domově senorů zahráli a zazpívali koledy - na flétnu hráli Míša a světluška Tužka, na housle Káča, na piáno Pepík, Skokan a Šmudla. Skauti přinesli a rozdali Betlémské světlo. Po obědě v teple domova seniorů, zapsání věcí co na vánoční schůzku a vyhlášení hry / představ se/ jsme se přemístili na Staré město, kde jsme po dvojicích a trojicích zjišťovali zajímavosti na zadaných adresách. Nejvíce zjistili skupiny B: Botanik + Šmudla + Kasička a Vesta +Čárlí +Mini , jenže přišly po limitu /měli 14 ulic z 16-ti možných/. A tak vlastně zvítězil Pacička a Miki s 13, za nimi Klokan + Kaštan + Morče s 9. Velkým zklamáním byli Odra s Ještěrkou a Míšou, kteří dokázali za 2 hodiny najít jen 4 ulice!

 
Na schůzce 22.11. jsme si vyhodnocovali rámečky slavných osobností, všichni ze Žluté i Zelené šestky dodali a velmi zdařilé - posuďte sami ...
lis


list


listy


 Výroba adventního věnce
ahoj
Jednodenní 13.11.2010

      Tentokrát jsme si dosyta užili klubovny a nejbližšího okolí. Klasici skautingu podporují přírodu, ale vyjímka potvrzuje pravidlo a my jsme alespoň udělali spousu práce, kterou o schůzkách těžko stíháme.

S předstihem jsme vyrobili adventní věnce na šestky, nováčci si vypálili dřevěné desky, dali jsme si konečně turnaj v pinpongu a fotbálku. Trénovali jsme na ježka v kleci, zkusili si pevné nervy i novou hru Samotář.

     Ani pobyt na 19.oC teplém dni jsme neošidili. Po obědě jsme na hřišti odehráli Pasáka, Ringo a několik míčových her, v lesíku pátrací a vybíjecí hry. Nutno velmi pochválit členy Žluté a Zelené šestky, kteří si připravili otázky pro ostatní /takový malý Svojsíkův závod/ a tak jsme si zopakovali i dopravní a turistické značky, šifry, rostlinky, hodili si za body na cíl.

Přítomni: Botanik, Klokan, Kaštan, Ještěrka, Odra, Packa, Čárlí, Mini, Kasička, Šmudla, Morče

Omluveni: Miki nemoc, Zasloužilý divák Vesta , Tanečník Lišák, Babičkář Míša 

Podzimní prázdniny Seleška v Lužických horách 27-31.10.2010

      Nádherné slunné počasí nás provázelo po všechny dny. Ve středu a v neděli na Selešku od autobusu,

ve čtvrtek na Lemberk, kde žila sv. Zdislava, a který je nádherně opraven, v pátek do upraveného lázeňského městečka Oibin s parním vláčkem a pískovcovými stěnami vůkol, v sobotu na sousední Sokol se zříceninou hradu. Den ode dne bylo tepleji.

      Přítomnost skautů a světlušek vybízela ke společným hrám  - noční upír, mimozemšťané v lese, ranní lov písmenek nebo získej od nějakého dospělého kartičku /peníze a jídlo/,  při které se stály fronty na Tygra, ježto přišel do hry poslední a ostatní náčelníci již svoje kartičky rozdali.  Prosebné hlásky "Tygře, máš jídlo ?" zněly velmi přesvědčivě a fronta okamžitě přesídlila za svým chlebodárcem z chodby od jeho pokoje do koupelny.

      Zahráli jsme si mnoho her známých /krvavé klouby, hod na cíl, házená, zadrž soupeřenavigace poslepu, najdi osobu, kartičku,../ ale i velké množství zcela nových her / poznej poslepu kamaráda podle jeho podané ruky, jak znáš svého kamaráda - ve dvojici společné otázky, antilopa - slepci se honí dle zvuku,

přechod pod palbou,.../ V lese se nádherně skryl Ješterka a Mini - ostatní je přešli a nenašli!

Pochvaly: Mini měl s sebou mapu, Vesta učil ostatní azimut, Botanik nadšeně jako domorodec vysvětloval ostatním pozoruhodnosti tohoto kraje

Poděkování: maminkám Klokanů a Čárlíů za buchty

Přítomni: Botanik, Vesta, Klokan, Kaštan, Ještěrka, Odra, Packa, Čárlí, Kasička, Mini, Míša, Šmudla

Omluveni: Miki, Lišák, nováčciKutná Hora- vyzvědači 16.10.2010

      Mohlo nás jet šestnáct, ale nemoc bratří Packů a Vesty a tancování Lišáka ztenčilo počet na dvanáct.

Už na schůzce jsme si probrali základní události roku 1938 - 1945 a díky Čárlí hře je i divoce a důkladně zopakovali.
     Čekala nás výzvědná činnost v neznámém městě legalizované návštěvou stříbrných dolů Osel

/velmi zajímavé, doporučujeme jako rodinný výlet/. Poté se dvojice chopili šifer a nenápadně obcházeli místa a zjišťovali skutečnosti na nich požadované. Šlo skutečně o život,
neboť se museli mít na pozoru před německáými hlídkami, které je náhodně legitimovaly. Kdo neměl doklady, přišel nemilostrdně o život.

Zdatnost jedinců zkoumali i různé pozorovací hry /najdi vlak s uhlím, cisternu - jasně nejlepšé Ještěrka a Kokan, Kosmický test,.../, šikovnost uzlování, paměť otázky cestou vlakem zpět.
Dvojice nastřádaly body a takto to dopadlo:

1.špionážnáí skupina - Botanik + Šmudla

2.Klokan + Mini

3. Ještěrka + Čárlí

4.Kaštan+1 Míša

5. Princezna + Morče + Křeček

6.Odra + Kasička

Trnávka 11.-12.9.2010

      Mohlo nás jet čtrnáct, ale díky nemocem náš stav prořídl. Doplnilo nás šest světlušek, Růženka a Slavík, který uspořádal běhací hru s šiframi.

      V poledne se sluníčko prokousalo mlhou, aby vidělo, jak šikovné vlčata prostřídala čtení z knihy E.T.Setona o kočce Tulačce s hrami /Najdi něco od písmene, nadzvedni soupeře, kviz, cestovatelské otázky, ../ se stavbou stanů a úklidem dřeva. Nepotřebná kratina zahřála v podvečerním soumraku se stupňujícím se vlhkem, uvařila výbornou večeři a posoužila i jako táborák s hraním na kytaru/posíleným o vedoucího Václavku/, zpěvem a vyhodnocováním kvizu, jehož se zúčastnily i světlušky. Hra s baterkami odhalila vážné nedostatky - Odra, Kaštan, Klokan, Kasička,

     V neděli část zájemců odjela do kostela, ostatní se zatím v klidu probudili a připravili snídani. Pak proběhlo několik her /kořistění vlajek, pašeráci, najdi díru, ../ drbání kotlíků, balení stanů a doskládání

dřeva, příprava špízů.

     Netradiční: všude v lese bylo obrovské množsví hub včetně jedlých

                        vytvořili jsme nové šestky - ze Žluté a Zelené jsme mladší hochy převedli do Modré pod

                                                                     vedení Čárlího a všichni si to moc pochvalovali

Přítomni:  Botanik, Vesta, Čárlí, Odra, Mini, Kaštan, Klokan, Kasička, Ještěrka a Šmudla

Omluveni: Miky, Packa, Lišák a Míša


 

Totem náčelníka 4.-5.6.2010

       Sešli jsme se opět v pátek večer, trénovali stavbu přístřešku na dvojice, na šestku sbalit batoh /jedině Zelená přišla na to, že boty se dají nejdříve do nějaké igelitky a pláštěnka někam navrch/- na závodě pak bylo shodou náhod sbalení na jednodenní výpravu, dát správně věci na kroj - opět nejlepší Zelená. Za odměnu dostala bonbónky Modré z nebe, které věnoval zeleňásek Vesta.  Stihli jsme ještě nákup zvířat za kartičky získávané během, poznáním dopravních značek, různými dovednostmi a vylezením na stromek. O půl osmé počala se příprava večeře - Zelená dominovala vařenými vajíčky, Modří měli nejpestřeji obložené chleby díky různé zelenině, sýrům a houbičkám, Žlutá s pomazánkou, rajčátky a pečivem původně určeným na sobotní den byla nejskromnější. Opět se bodovalo se ukrojení okurky a mrkve, navíc i nakrájení cibule. Vybraní mluvčí za šestku přednesli příběh o Mauglím, aby pak na závěr Admirál přednesl správnou verzi a již ve spacácích Pacička a Ještěrka přečetli příběh z této knízky na dobrou noc.

      Ráno jsme vstávali ve čtvrt na sedm, Žlutá byla sbalena první a tak ochutila čajíček a nakrájela vánočky, které s buchtou od maminky Odrů /děkujeme/ dodali energii do náročného dne. Znovu jsme složili obrázky slavných osob, které málokdo poznal /Setona, Svojsíka a B. Powela/ ,a cestou na autous na Vysočanskou vyzkoušeli jednotlivce ze státní vlajky /nejlepší Packa, Luca, Kaštan, Šmudla, Lišák, překvapivě nejhorší Vesta a Klokan/, symbolů a vyhledání motýla dle abecedního seznamu.

       Na závodě nám opět přálo počasí, startovali jsme jako poslední a tak po nástupu jsme tři hodiny plnili doprovodný program /hod na cíl, lanová lávka, ringo/, hráli si s míčem, jedli a odpočívali.

       V poledne jsme startovali, návrat byl v limitu tří hodin, o půl páté se vyhlašovaly výsledky .My jsme obsadili čtvrté/Žlutá šestka/ a páté /Zelená/ místo obě rozdílem půl bodu - mohli jsme být dokonce druzí, neb do bodování se započítávaly body za rakety vyrobené předem, na kterých jsme ztratili 14 bodů!

4.místo Žlutá - Botanik, Klokan, Lišák, Luca, Ještěrka doplněni o Šmudlu

5.místo Zelená - Vesta, Odra, Míša, Mini, Kaštan doplněni o Packu a Kasičku /Toníka/

Omluveni marodi Čárlí a Miky
Neomluven JirkaMIMOŘÁDNÁ dětský den 28.5.2010

Účastni - celodenní -  Admirál, Děda, Miky, Packa, Tony, Vesta, dopoledne Princezna, Botanik, Šmudla, Brtník, v poledne Míša,odpoledne Mini. Velmi nám pomohli naši skauti - se stavbou i násedně  s programem /obíhající soutěžící si u nás zkusili vyndat ježka z klece, kimovku, třídění věcí poslepu, hod na Balůa, ale nejvíc je upoutalo Admirálovo opékání buřtíků/. Ze skautů byl přítomen Pepík, Pašerák,  Mišák, dva nováčci a host Plavčík a Kočka.

       Rozdali jsme několik náborových letáčků a očekáváme záplavu nováčků. Určitě to mělo smysl i ten, že jsme pomohli radnici, od které máme kromě jiného klubovnu a zpestříli svoji pomocí program. Kromě nás tam soutěže provozovala pouze městská policie /jízda zručnosti na kole/ a jakási skupina /skok v pytlích/. My jsme měli hod na cíl /Balú/, vyndavání ježka z klece, Kimovku a lov věcí poslepu.

               

CYKLISTICKÁ JABKENICE Kačerovna 29.-30.5.2010

       Po pátečním deštíku se v sobotu vyčasilo, svítilo sluníčko a bylo teplo. Dokonce se někteří koupali

/Lišák a Ještěrka/ a někteří ponořili /Míša, Packa/ do místního romantického rybníčku.

       Protože byly volby, všichni ochotní tatínci zároveň seděli ve volební komisi a tak s námi nebyl  žádný další dospělý. Tentkrát to nevadilo, protože jsme jezdili výhradně po lesních cestách a na kola jsme si půjčili vozík od počernických skautů.

      Hry probíhaly na motivy Bernarda - na Grenadě se setkal s neblahými morálními pozůstatky otrokářství, a tak jsme si povídali i hráli hry na toto téma /přepad černošské vesnice, útek, galéra, sběr bavlny/. Večer měl každý přesvědčit o svých kavalitách Sněmovnu lordů /předvést něco, co další dva už nedokáží/. Uspěl pouze Míša hrou na flétnu a Luca morseovkou zpaměti.

      V neděli nám cestou zpět dvakrát slabounce zapršelo. Kalužím jsme se sice už naučili vyhýbat, ale přesto mytí kol na nádraží bylo nezbytně. Šikovný Lišák a Ještěrka byli záhy hotovi a pomáhali připevňovat kola na vlek. Děkujeme. Děkujeme též maminkám Pacičky a Kasičky za dobré buchty, které nám cestou dodávaly sil.

Účastni: Klokan, Lišák, Vesta, Packa, Míša, Ještěrka, Luce, Kasička. Odry škola v přírodě, nováčci a Mini soukromé záležitosti, Botanik, Miky, Čárlí nemoc


MODRÉ HORY 15.-16.5.2010

       Udeřila silná zima po pátečním deštivém dni, a tak jsme si pod skálu udělali pouze výlet ze Zakšína, opekli špízy a zahráli divoké hry a pak se zbaběle přemístili do chatiček v Nedamově.

     Hry probíhali dle knihy Bernard od Šíleného koně, tentokrát na tropickém ostrově  Grenada - a my zatím zažili vedro pouze v autobusech. Velmi zdařilý byl sběr lístečků hlídaných jednou šestkou,  zlodějíček Lorenzo beroucí předměty do doby, než na kartičce místo užitečné věci byl nápis policie,

upír, klíště.  Každý si pro ostatní také připravil nějaký rébus, skládačku či hádanky. Jejich výsledky, vybavení a dobré či špatné činy znamenaly pro pět nejlepších pamětní kartičku od B.Powela ne/jdeto.

Přítomni: Botanik, Klokan, Lišák, Miki, Odra, Vesta, Packa, Míša, Mini, Ještěrka, Kaštan, Luca, Toník, Matěj a Jirka. Omluven Čárlí


ned

MIMOŘÁDNÁ květinový den 12.5.2010

Účastni - s Admirálem na Českovmoravské Luca, Botanik, na kraší dobu Čárlí a Toník, náhodně Packa

                s Princeznou Míša, Mini a Lišák

      Vybírali jsme od tří do pěti, po nás nastoupili skauti. Tato sbírky je již mediálně známa, a tak jsme nemuseli vysvětlovat, proč vybíráme a naopak spousta zájemců si nás vyhledala. Nejochotnějšími dárkyněmi byly jako obvykle dámy, maminky s kočárky /neodmítla ani jediná/ a malými dětmi.

        Letos byla vlčátka méně smělá v oslovování potenciálních dárců, vyjímkou byl Luca a Mini /Mini rozdával letáčky, a když někdo odmítal, s úsměvem říkal:"Ale jsou zadarmo", a tak jsme i letáčků rozdali hodně/.

      Všem účastníkům děkujeme, neboť vykonali opravdu velký dobrý skutek.         

 kl


Totem náčelníka 23.24.4.2010

       Sešli jsme se už v pátek večer, malinko trénovali - na hřišti překážkový běh pod vedením Plavčíka, stavba přístřešku z celty, což od tábora všichni zapomněli a stavba stanů což neuměl nikdo. Zaběhali jsme si pro kartičky znaků skautů, vlčat, připomněli si, jaký tvar a rozměry má státní vlajka. 

     Po návratu v klubovně nastala nejkrásnější a nejzajímavější část pro většinu - tvorba chlebíčků. Jak si jen fantazie zařádila! Bodovalo se ukrojení veky a chleba, jejich namazání, velikost plátků okurky a mrkve. Spolu s vlajkou to byly při závodě soutěžní disciplíny a určitě nám jejich trénink prospěl. Protože většinu věcí na chlebíčky hoši přinesli z domova a na ráno nám snídani upekli obětavé maminky Klokanůa Odrů /mňam, děkujeme/, zbylé finanční prostředky použijeme na nákup sladkostí na schůzky.

      Ráno jsme vstávali před sedmou, Modrá i Žlutá byly sbaleny ,opravdu rychle,  poté, co šestníka Odru zabalil Vesta, Míšu Princezna a přebytečná karimatka Miniho byla odložena na později, přidala se i tato šestka ke snídani. Stačili jsme ještě složit obrázky slavných osob, které málokdo poznal /Setona, Svojsíka a B. Powela/ ,oškrábali jsme bramboru a vyřešili Setonovku - oboje stoprocentní úspěšnost, ale zkoušeny  byly jen ty osobnosti.

       Na závodě nám přálo počasí /minule pršelo/, devět stanovišť bylo proběhnuto za necelé tři hodinky a po návratu vlčata stavěla lodě - respektive noemovy archy na záchranu zvířátek získaných dle bodů.

Po buřtících /v cene startovného/ se lodě pouštěly v trojicích v Rokytce. vítězná loď postoupila do finále. My jsme obsadili první/Žlutá šestka/, druhé /světlušky/, páté /Modrá/ a předposlední místo /Zelená/.

Ve stanovených 17.oo hodin byly u klubovny Práčat vyhlašovány výsledky. Protože pražské kolo bylo stanoveno v termínu mezi výpravami, proházeli jsme skupiny, aby bratři byli spolu a méně se narušili rodinné aktivity. A nakonec nám postoupili šestky dvě:

1.místo Žlutá - Botanik, Klokan, Lišák, Luca, Ještěrka

2.místo Zelená - Vesta, Odra, Míša, Mini, Kaštan

8.místo světlušky /ale první mezi světluškami!/

poslední 13. Packa, Miki, Čárlí, Toník, velmi šikovný nováček Matěj -Šmudla

sraz
KONĚ 10.4.2010

       Po dvou letech jsme si opět zajezdili na huculech jezdeckého oddílu Počin v Dolních Počernicích.Letos jsme měli jízdy až pozdě odpoledne, a tak jsem zvolili cestu opačně - z klánovického nádraží přes xaverovský háj se zastávkou na buřtíky. Zastávka to byla nejdelší, ale zdaleka nae jediná.

Na příhodném místě jsme dali orientaci mapy, hledej strom, škatulata, letový dispečer, nadzvedávaná, taktika s papírovými koulemi, oploť stromy ,.

      Počasí bylo chladné, ale naštěstí slibovaný déšť přicházel sporadicky v náznacích. Miniliják se strhl až v okamžiku návratu, kdy jsme byli kryti střechou metra.

      Kromě jízdy na koni si některá vlčata i světlušky zkusily nakrmit koníky, vyčistit jim kopyta , podívaly se, jak se podestýlá i jak se dojí koza.

Přítomni - světlušky, Botanik, Klokan, Čárlí, Odra, Vesta, mini, Míša, Cvrček, Ještěrka, Luca, nováčcio Matěj a Jirka,                 Omluveni: Lišák, Miki, Packa, Kaštan

ko


AUTÍČKA 28.3.2010

       Tradiční závod opět v jiné škole kdesi na Praze 3. Cesta trvala jen půlhodinu, a tak jsme delší čas před zahájením závodu vyplnili divokými hrami v příjemné místnosti s koberečkem /závody trakařů, závody trakařů s nákladem, želvušky/.

      Mezi ostatními tvořilo naše osazenstvo většinu, a tak naše šance na vítězství byly mnohem vyšší. V hodnocení krásy skončil Botanik na 2-3. místě, v rychlosti na třetím Botanik, vítězem se stal Lišák. Všichni si přišli na nějaký ten bonbónek nebo lízátko při doprovodných disciplínách s angličáky.

      Cestou zpět jsem si v parku zahráli běhací hru za dopravnímí značkami a živočichy /cestou se z nich hoši navzájem zkoušeli/ - svými znalostmi kromě osvědčených překvapil Mini a Miky. Ještěrka a Klokan všechny vyzkoušeli z dopravních situací - zvláště na křižovatce, což b už desetiletí cyklisté měli ovládat. Děkujeme.

Přítomni: Botanik,Klokan, Lišák, Miki, Čárlí, Odra, Vesta,  Mini, Míša, Packa, Ještěrka, Kaštan, Luca s

                bratrem Matyášem, Toník

Neomluven: Krokodýl

 
au

 První jarní schůzka

aa


MIMOŘÁDNÁ JARNÍ PRÁZDNÍNY ABERTÁMY V KRUŠNÝCH HORÁCH  6.-13.3.2010


Účastni po herních skupinách v pořadí od prvního místa:


           Pašerák + Čárlí  + Káča

           Krtek + Vesta + Odra

           Plavčík + Cvrček + Kaštan

           Jeník + Mini

   Letos jsme měli opravdu přepychové bydlení v patrové novostavbě s kuchyní, obývací pokojem a ložnicemi, byli jsme zde sami, a tak nikomu nemohl vadit jakýkoli zvuk, který se v tomto domě značně rozléhal. Běžky jsme střídali obden se sjezdovkami, dvakrát jsme zařadili i bobování. Náplní byly hlavně hry, za které jednotlivé skupiny dostávaly dírky do průkazek svojí postavy a podle postupu různé dobrůtky.

     Ani skauti nezaháleli. Letos měli skvělou etapovou hru, pro kterou Pašerák nakreslil skvělý plánek, který pak osazovali vesnicemi i přeměty těžby, a na kterém se tři skupiny vlčat několikrát denně utkávaly. Zařazeny byly i různé pátrací hry, dobývání sněžné pevnosti, Mrazík, Ufon, ....                                              

    Počasí bylo kromě pátečního dopoledního sněžení chladné, ale slunné. Alespoň jsme se nepromáčeli.

 
tt 

  FLORBAL  20.2.2010

      Taková výprava v dějinách vlčat ještě nebyla. Přestože většina hochů florbal hraje v různých kroužcích i ve škole, naši soupeři zřejmě hrají víc. Hned po zahájení v devět hodin proti sobě nastoupila Modrá a Zelená šestka, zatímco v druhé tělocvičně tou dobou dostávala na frak Žlutá. Po patnácti minutách nastoupilo náčelnicvo jakožto rozhodčí pro další hrající týmy, neboť se nám nepodařilo sehnat ani jediného dobrovolníka.

      O půl jedné byly vyhlášeny výsledky, rozdány ceny, poté jsme podstoupili hodinový návrat do klubovny.Stejně jako tam jsme i cestou i zpět trénovali rostlinky, dopravní, turistické i indiánské značky, živočichy, rostlinky, uzlíky, zdravovědu, ... zkrátka vše, co můžeme na Totemu náčelníka upotřebit.

     V klubovně jsme si dali svačinku /bylo ji potřeba/, doladili věšáčky, přidali několik divokých her /objev šestku, krvavé klouby, dobývání banku, ../, zkusili dle knihy Bernard od šíleného koně uvařit poridž - metlu nováčků a jako správní ochránci přírody rozpustit drobet sněhu a posoudit křišťálovaost získané vody.

 

Přítomni: Botanik, Klokan, Miky, Čárlí, Odra, Vesta, Packa, Ještěrka, Kaštan, Luca, Krokodýl

 a Toník                       Omluveni: Míša, Mini a Lišák

 

Pořadí z 8-mi:   7.Žlutá, 5. Modrá, 4.Zelení posíleni o Toníka

 


jj
Pololetky Desná  29.31.2010

      Tak po dvou letech zase na základně proseckých skautů, opět s našimi skauty a nově i se světluškami. Autobus nás po dvouapůlhodinové cestě dopravil téměř až k chalupě. Po lehkém obědě

a seznámení se z hrou Ledová královna od H.Ch.Andersena jsme se zateplili a vydali se vybít přebytečnou energii hrátkami ve sněhu a bobováním..

      Po návratu Zelená šestka jala se chystati večeři, ostatní dvě se ubytovaly a pak svými nožíky /vyjme  Kronikářů/ dolovaly z větviček vzhledné věšáčky. Následovalo několik rozverných her i se světluškami /výkup zvířat, hod míčku do území, sardel, dvojice hledají domeček,../ a na dobrou noc jsme si promítli filmy z akcí.

      Sobota byla ve znamení menšího běžkařského okruhu okolo přehrady Souš - běžky měli všichni kromě Mikyho, Packy, Miniho a Toníka a ti se věnovali bobování se světluškami. Návrat byl už ve čtyři hodiny, po lehkém obědě úspěšní lovci nalepovali střípky /rozstříhaný obrázek některého z vlčat/, psala se kronika, plnily stezky, hledaly se kartičky s cizími slovy, která vlčata hledala ve slovníku /bude součástí Totemu/. Oslavili jsme narozeniny Ještěrky, Klokana a Čárlího, zahráli si a zazpívali a slavnostně předali Cvrčka skautům. Ráno byl přijat koupelí ve sněhu.

    Neděle znamenala úklid a hry v chalupě - prevence proti promočení. Po lehkém obědě už jen cesta na autobus se svačinkou, lovem čísel a přetlačovanou na jednotlivce i šestky a poměrně časný návrat k maminkám.

     Plavky měli pouze Botanik,  Cvrček, Mini, Míša, Toník,  utěrku Čárlí,Botanik, Odra, Cvrček, Mini, Míša, Krokodýl, Toník, Luca a Kaštan - tyto náležitosti se nosí na každou výpravu, neboť na každé výpravě máme ranní rozcvičku a na každé výpravě myjeme nádobí!!!!

     

Účastni: Botanik,Kokan,Čárlí, Miky, Odra, Packa, Mini,Míša, Krokodýl, Cvrček, Ještěrka, Kaštan, 

               Luca, Toník.  Lišák a Vesta omluveni


zima
Pražská strašidla 9.1.2010

      Tak po roční odmlce jsme opět v chladném a netradičně silně zasněženém odpoledni a podvečeru po rozluštění šifer ulic hledali strašidla (letos se mezi nimi vyskytovali i naši skauti). Většina členů je oddíle třetím rokem, takže už nějaký ten ročník zažila - tehdy byla ovšem vedena staršími a zkušenějšími, nyní to zvládala sama. A dá se říci, že velmi dobře až na skupinu Luca /nejlépe se orientuje v ulicích/, kteří neváhali stratit důkazní lístky i startovní listinu a v cíli nedokázali říci, z jakého jsou střediska. Najvíce bodů (16) by měli Lišáci, kdyby ovšem nepřišli o pár minut později,

Vesty (11) Cvrčci a Packy (8), kteří shodně protáhli o celou čtvrthodinu! A tak jediná skupina, která nebyla diskvalifikovaná, byli Botanici. A ejhle, devět bodů jim stačilo na druhé místo z odhadem 50-ti. První byly naše světlušky.

Přestože jsme na rozdíl od jiných oddílů laškujících ve sněhu udělili přísný zákaz do sněhu lézti, ba vůbec si s ním cokoli začínati, polovina lidí měla mokré ponožky. Suché ponožky měl Míša, Čárlí a díky nepromokavým botám i Odra, Kaštan a Klokan - bratr Ještěrka se přesto dokázal namočit! Rukavice byly většinou suché až na Lišáka a Cvrčka, kteří nepokračovali do klubovny a ponožky jim tudíž nebyly zkontrolovány - dle stavu rukavic lze usuzovat na vlhké.

Velmi chválíme čajíčkáře - čaj byl k dispotici zdarma, ale cestou jistě také přišel vhod (Čárlí, Toník,

Botanik, Klokan, Liák, Ještěrka, Míša, Miny, Packa, Miky).

Pochvala a body patří i majitelům náhradních ponožek - noste vždy, na každou výpravu - Čárlí, Vesta, Ještěrka.

 Děkujeme paní Lišákové za vyzvednutí cen - zdrželi jsme se trochu déle díky historickým bojovníkům, ale na konec jsme plánovitě nečekali.Týmy - na prvním místě je náčelník skupiny

Lišák + Miki

Botanik + Klokan + Čárlí

Vesta + Odra + Mini

Pacička + Míša

Cvrček + Ještěrka + Toník

Luca + Kaštan + Krokodýl

 

uzuu

 Vánoční výprava 18.-19.12.2009

      V mrazivý páteční podvečer proběhla hodinová společná hra se skauty a světluškami na romantickém Albertově. Po návratu do klubovny jsme připravili slavnostní večeři - chlebíčky na šestky.

Žlutá i Zelená je slavnostně nazdobili, Modrá měla skrovné příbuzné později doplněné o zeleninu z nakládaných okurek. Nakrásu zvítězili Zelení, na chutnost Žlutí /díky i hladově obcházejícím skautíkům/. Ozdobili stromeček, zkusili si vánoční zvyky /krájení jablka, hod střevícem a lodičky/, se

světluškami si zahráli a zazpívali koledy.Dostali jsme od nich jako dárek tác plný perníčků a na oplátku se s nimi rozdělili o nenadepsané dárky. Nadepsaném, kterých bylo letos méně, jsme si dorozdali po jejich odchodu. Na závěr každá šestka předvedla divadelní vystoupení jak to vlastně bylo tenkrát v Betlémě. Žluťásci to vzali hopem, měli jen dvě koruny pro krále, ale dějově nejbohatší a časově nejdelší Modří měli koruny pro všechny a nadbytek zbraní. Nejlépe oblečení byli Zelení /můžete posoudit na internetu/. Děj odpovídal skutečnosti, některá fakta dovysvětlena vypravěčem Minim.

Po vyhlášení výsledků jsme si promítli videa z akcí /pololetky, ježek v kleci/a ještě v pátek šli spinkat.

V sobotu ráno po budíčku v 8.00 a sbalení /nejrychlejší byla Modrá a za odměnu nám připravila čaj a nakrájela vánočky ka snídani, Zelená se dobalovala ještě při snídani/ následovalo HRANÍ V DOMOVĚ SENIORŮ - hudební skauti a flétnistky světlušky doplnili náš orchestr sestávající z houslisty Cvrčka a překvapivě nadaného flétnisty Míši. Čárlí s jednou ze světlušek, Skokanem a Slavíkem zpívali třikrát sólo, klarinetisté Cvrček a Pepík měli dvě koledy, další dvě trombónisté Jeník a Krtek. Ostatní skauti rozdávali betlémské světlo a drobné dárky.Posluchačům, kteří byli v nebývalé menšině, se koncert líbil, při odchodu nás zastavovali na chodbě a děkovali nám. Vždyť vnést radost do jejich srdcí bylo naším přáním..

Packa a Miky měli připravenou pěknou vánoční hru pro ostatní.

Účastni: Botanik, Klokan, Lišík, Mini, Čárlí, Vesta, Packa, Míša, Mini, Kuře, Cvrček, ještěrka, Toník, Luca, Bobík, Omluveni Odra a Kaštan, Neomluven Krokodýl

 


h