Prodej pozemků,bytů,Minice,Kralupy nad Vltavou

Panelák, nebo bydlet jako v rodinném domě?Projekt bytových domů - Panorama II,     Projekt bytových domů - Panorama IIa

Firma STAVOSMART s.r.o má několik projektů bytových domů (BD)

Vzhledem k ekonomické krizi a množství nabídek na realitním trhu výstavbu
bytových domů jsme rozdělili na etapy, které zvládáme finančně a organizačně.

Mimochodem získame čas, aby se prodala a zastavěla část našich parcel
a bytové domy navazovaly na zástavbu a přirozeně tvořily ucelený komplex.

Vše je teprve v začátku a máme dost času i na to, projektovat BD přesně na míru.

Máme vlastní projekty s velmi variabilní dispozicí, kde můžete uplatnit vaši fantazii a uděláme vám vnitřní dispozici bytu dle přání (mimo vchodu a koupelny).

Bytový dům číslo 1 (3patra se 7 byty), Bytový dům číslo 1 a 2 (3patra se 4 byty)

Základní informace

Projekt je ve fázi příprav,

Údaje uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní, pro více informací nás kontaktujte nebo si vytvořte rezervaci.

Rezervační smlouva (RS).

Rezervační smlouva (RS) pro nákup bytů má platnost podle konkrétní etapy.

Prodej bytů - Bytový dům číslo 1

Podlahová plocha bytů

Podlahovou plochou místností a prostorů se rozumí jejich vnitřní nášlapná plocha mezi lícními konstrukcemi stěn v půdorysném průmětu domu.

Rezervační smlouva (RS).
Pro zájemce o koupi bytu,

kteří neplánují do dvou let bydlet,
je možnost již nyní uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s
rezervačním poplatkem.

21 bytů od 40 m2 do 105 m2

garantovaná cena pro rok 2011
27.000 kč/m2 podlahové plochy

Přesně na míru - byty

Výstavba bytových domů
číslo 2 a číslo 3 bude realizována až
po domluvě s potřebným počtem
investorů a projednáním všech
požadavků na dispozice a
společenské prostory.

12+12 bytů od 40 m2 do 105 m2

Výstavba bytových domů

byty za 20.000 kč/m2
byty za 22.500 kč/m2
byty za 25.000 kč/m2
byty za 27.000 kč/m2
byty za 32.000 kč/m2

byty hruba stavba, byty na etapy, byty výměnou, byty na hypotéku,
byty na stavební spoření,
byty na rezervaci
Půdorys 1 Projekt: Stavosmart

Prodej pozemků - Panorama II

Pro zájemce o koupi parcel, kteří neplánují do dvou let stavět rodinný dům, je možnost již nyní uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s
rezervačním poplatkem.

cena 1720kč/m2

Rezervační smlouva (RS) pro nákup bytů

Rezervační smlouva (RS) pro nákup bytů má platnost podle konkrétní etapy výstavby bytových domů nebo viladomů t.j. rok, rok a půl a nebo dle konkrétních společně domluvených podmínkách v individuálních smlouvách.

Kupní smlouvu a termín podepsání kupní smlouvy bude řešit rezervační smlouva dle individuálních společně domluvených termínů a podmínek.

dále:

Výstavba viladomů

Dosavadní nabídka těchto bytů, které by byly dostupné pro všechny příjmové skupiny obyvatel, je ve většině obcí a měst České republiky stále nedostatečná.

Firma STAVOSMART s.r.o
má program pro Vás.

6 viladomů

Výstavba nájemních bytů

Projekt viladomů - Panorama II
Náklady na nájem hradí nájemníci

Viladům číslo 6Firma STAVOSMART s.r.o
má program pro Vás.

Viladům číslo 6

Výstavba sociálních bytů

Náklady na nájem hradí nájemníci

Výstavba bytů pro děti z dětských
domovů po vyučení (viladům č.6)

Nájem hradí STAVOSMART s.r.o

Viladům číslo 6

Výstavba bytů v RD

...Tímto se dostáváme k možnosti, že jeden pozemek koupí maximálně tři osoby, a postaví se RD jako společná budova ve vlastnictví sdružení nebo družstva nebo SVJ.

… Tato možnost je daleko levnější než kupovat byt jako takový


Víc než si můžete dovolit

Pro zájemce kterým je

pozemek větší než potřebují,
a dům zbytečně velký

Firma STAVOSMART s.r.o
má program pro Vás.


Víc než si můžete dovolit

Vydáno územní rozhodnutí

Stanovení poměru podlahové plochy

Stanovení poměru podlahové plochy pro vymezení rodinného domu a bytového domu

Pokud nelze podle správního rozhodnutí, případně stanoviska stavebního úřadu
určit, zda se jedná o bytový dům nebo rodinný dům, nebo pokud se skutkový stav
liší od stavu formálně právního, lze při vymezení rodinného domu a bytového domu
postupovat metodou stanovení poměru podlahových ploch určených pro bydlení k
celkové podlahové ploše. Poměr se stanoví v procentech.

Pro určení bytového nebo rodinného domu je podstatné vymezení podlahové plochy
odpovídající požadavkům na trvalé bydlení.

Podlahovou plochou místností a prostorů se rozumí jejich vnitřní nášlapná plocha
mezi lícními konstrukcemi stěn v půdorysném průmětu domu.

Do úhrnu podlahových ploch domu se započítává podlahová plocha všech místností
a prostorů určených k bydlení, prostorů, které nejsou určeny k bydlení (například
garáže, obchody, kanceláře), společných prostor (například plocha hal, chodeb,
schodišť, sklepů, balkonů, teras, prádelen, sušáren, kočárkáren) a podloubí,
průjezdů, pasáží apod.

Do úhrnu podlahových ploch domu se nezapočítává plocha těch místností či
prostorů, které nejsou běžně přístupné uživatelům domu a obvykle slouží jako
technologické zázemí (transformovny, kotelny, místnosti a prostory pro
vzduchotechniku, dílny pro údržbu). Dále se do úhrnu podlahové plochy
nezapočítávají šachty výtahů a podlahové plochy příslušenství domů.

Vzhledem k tomu, že se pro stanovení, zda se jedná o bytovou výstavbu, bere též
v úvahu poměrná část podlahové plochy využívaná společně pro bytové a nebytové
účely, doporučujeme pro výpočet následující postup.

U bytového domu se nejprve od úhrnu všech podlahových ploch odečtou podlahové
plochy společných částí domu příslušné k části domu, která odpovídá požadavkům
na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena a podlahové plochy společných částí
domu příslušné k části domu, která neodpovídá požadavkům na trvalé bydlení a
správný poměr se určí jako podíl podlahových ploch odpovídajících požadavkům na
trvalé bydlení včetně podlahových ploch příslušenství bytů k součtu podlahových
ploch bytů včetně podlahových ploch příslušenství bytů a podlahových ploch
prostor, které neodpovídají požadavkům na trvalé bydlení (garáž, dílna, obchod,
kancelář), včetně jejich příslušenství, stanovený v procentech.

Základní informace

Projekt je ve fázi příprav,

Údaje uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní, pro více informací nás kontaktujte nebo si vytvořte rezervaci.

Rezervační smlouva (RS).

Výstavba viladomů

Luxusní stavba

projekt: G-servis
Výstavba: Stavosmart

Dispozice a projekt

vice na G-servis

6 viladomů


6 viladomů