Stavosmart s.r.o - Nákup stavebního pozemku nebo bytu je dobrou investicí

pro rok 2011-2012

Prodej pozemků, projekt bytových domů, projekt viladomů - PANORAMA MINICE II


Chcete bydlet přesně na hranici Prahy?   Panorama Ia Totálně nezátopová oblast !!!

Dle změny územního plánu č.2 schváleného zastupitelstvem města Kralupy nad Vltavou

Dle změny územního plánu č.2 schváleného zastupitelstvem města Kralupy nad Vltavou ze dne 25.06.2008 (www.mestokralupy.cz/Mesto/Rozvoj-mesta) prodávaná lokalita, která navazuje na již vyprodanou PANORAMA MINICE I (reference) a PANORAMA MINICE Ia , je zařazena do skupiny BI (bydlení individuální) v rodinných domech a BH (bydlení hromadné) v bytových domech.
Na naši lokalitu bylo vydáno v Kralupech n. Vlt., dne 22.06.2009 ÚZEMNÍ ROZHODNUTI (číslo jednací MUKV 12786/2009 VYST Spis.zn.: MUKV-S 1550/2009 VYST ) a to pro nové rozvody inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikací, které budou napojeny na již stávající sítě v  PANORAMA I a PANORAMA Ia viz schválený územní plán


Původní parcely 127/28 a 127/76 jsou rozděleny platným geometrickým plánem č. 975/2010

zapsaným v katastru nemovitostí Mělník 03.08.2010 a vyhotoveným ing. Milan Pičman pod číslem plánu 462-281/2010

Veřejná vyhláška - Územní Rozhodnutí

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

"Výstavba rodinných domů, viladomů a bytových domu, včetně inženýrských sítí, komunikace a veřejného osvětlení" (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 127/76, 127/28, 127/4, 127/31, 127/32, 127/35, 127/27, 127/25, 127/2, 127/23, 127/22, 523/13, 523/14, 525/1, 127/36, 127/15, 73 a 523/3 v katastrálním území Minice u Kralup nad Vltavou a 322/1 v kat. území Kralupy nad Vltavou

Stavba obsahuje:

- 33 samostatně stojících rodinných domů, 6 viladomů, 3 bytové domy, inženýrské sítě včetně přípojek k jednotlivým objektům – plyn, vodovod, kanalizace, elektro, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení a přístupová komunikace


územní rozhodnutí nabylo právní moci - 11.09.2009

Společně s Panorama IIa bude tvořit komplexní území s občanskou vybaveností.

Pro zájemce o koupi parcel, kteří neplánují do dvou let stavět rodinný dům, je možnost již nyní uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s rezervačním poplatkem.   garantovaná cena 1.720 kč/m2

Pro zájemce o koupi bytu, je možnost již nyní uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s
rezervačním poplatkem.   garantovaná cena 27.000 kč/m2 užitné plochy

Na hranici našich parcel je územním plánem určen lesopark a za ním je stavební uzávěra.

Nad naším areálem se nachází krásný komplex 37 rodinných domů - projekt Jižní svah I - firmy Makra s.r.o
a pod námi je areál 24 rodinných domů firmy Valerian s.r.o

Důležité: Panorama II

Pro zájemce o koupi parcel, kteří neplánují do dvou let stavět rodinný dům, je možnost již nyní uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s rezervačním poplatkem.

cena 1720kč/m2

Rezervační smlouva (RS)

jen na našich pozemcích   

V nejbližším okolí je povolena
občanská vybavenost a hřiště
jen na našich pozemcích určených pro bytovou výstavbu a vila domy.

(pro rok 2011-2012)

Rezervační smlouva (RS)

Vydáno územní rozhodnutí

Prodej pozemků - Panorama II

Pro zájemce o koupi parcel,
kteří neplánují do dvou let stavět rodinný dům
, je možnost již nyní uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách
s rezervačním poplatkem.

cena 1720kč/m2


panorama II - parcelace

Projekt bytových domů


Myslete dopředu!

BD
bytové domy     viladomy


Výstavba bytových domů

byty za 20.000 kč/m2
byty za 22.500 kč/m2
byty za 25.000 kč/m2
byty za 27.000 kč/m2
byty za 32.000 kč/m2

byty hruba stavba, byty na etapy, byty výměnou, byty na hypotéku,
byty na stavební spoření,
byty na rezervaci
Půdorys 1 Projekt: Stavosmart

Připravujeme - Panorama IIa

Projekt bytových domů, sportovního areálu a velkolepý park se sportovním využitím pro děti a dospělé.
- 60 samostatně stojících
rodinných domů,
- 8 viladomů,
- 3 bytové domy,.

Panorama IIa
PanoramaIIa.jpg

Připravujeme

Připravujeme projekt bytových domů, sportovního areálu a velkolepý park se sportovním využitím pro děti a dospělé.
Společně s Panorama II bude tvořit komplexní území s občanskou vybaveností. Na hranici našich parcel je územním plánem určen lesopark a za ním je stavební uzávěra. (rok 2014)
© 2009 Copyright Stavosmart www.okoloprahy.cz www.prodej-bytu.net www.prodej-pozemku.net www.1-0.cz www.kyllar.cz www.stings96.cz www.sousede.cz www.akce.cz www.spoluhraci.cz www.turistika.cz www.zima2010.cz drazby-preprav.eu