Provoz stránek byl zastaven


Protože na tyto historicky přežité stránky již směřují, i přes vyhledávače, jen odkazy z projektu STB On-Line, je následující text určen právě návštěvníkům došlých ze stránek pana Petra Cibulky.

Projekt STB On-Line vznikl v roce 1999. Pro pana Cibulku jsme tehdy vytvořili software dle jeho funkčního zadání, zprovoznili server a naplnili databázi daty, které nám za tím účelem dodal. S dotazy a připomínkami na obsahovou stránku, t.j. obsah databáze, se, prosím, obracejte přímo na pana Cibulku. A protože k serveru nemáme od cca poloviny roku 2000 jakýkoli přístup (dle IP je fyzicky umístěn v U.S.A. v Dallasu), nejsme schopni řešit ani případné provozní problémy, t.j. systémové chyby běhu serverové aplikace. I s dotazy a přípomínkami na toto téma je potřeba se obrátit na pana Cibulku. 


Odpovědi na tři nejčastější dotazy:

1) Veškeré kontakty na pana Petra Cibulku, včetně dalších informací, najdete na stránkách jeho politické strany www.pravyblok.cz, resp. www.cibulka.net . Zásadně nepředáváme neveřejné kontakty, je proto zbytečné se je snažit od nás získat.

2) Zveřejněné údaje nejsou elektronicky porovnány s databází vydanou oficiálně ministerstvem. Oficiální "ministerská" data byla zveřejněna hluboce po rozjetí projektu STB On-line a zpětné zapracování oficiálně zveřejněných dat (např. označení, že daná osoba je i na oficiálním seznamu) pan Petr Cibulka nepoptával.

3) Chyba 86: Je důsledkem příliš staré verze Pervasive.SQL  Říká, že je paměťová tabulka souborů plná. Nové verze Pervasive.SQL mají dynamickou správu tabulky souborů, takže by tato chyba již nevznikala. Vzhledem k výše uvedenému není v našich možnostech situaci vyřešit.