• Výpočty pomocí programu Nexis podle ČSN 731401, EC3, DIN 18800, s možností převodu do „Microsoft Word“ a předání výpočtové zprávy kompletně v elektronické podobě včetně schémat zpracovaných v galerii programu Nexis.

·        Výpočtové zprávy v jazyce českém, německém nebo anglickém.

·        Výpočty prutových soustav jak staticky, tak dynamicky.

·        Výpočty skořepinových prvků (zásobníky, kontejnery, nádrže. potrubí aj.)

·        Výpočty kombinovaných soustav pruty, skořepiny

·        Posudky ocelových konstrukcí

·        Zkušenosti s výpočty konstrukcí v seismických oblastech

·        Zkušenosti s výpočty konstrukcí na poddolovaných územích

·        Zajištění kompletní projektové dokumentace ocelových konstrukcí