Sídlo firmy:

Náměstí Antonie Bejdové 1791/5

708 00 Ostrava - Poruba

Provozovna:

Poděbradova 31

702 00 Moravská Ostrava

Tel./fax: 596 116 204

e-mail: hascar@volny.cz

Obchodní rejstřík KS Ostrava odd. C vl. 23055