Matice nabízí informace k různým akcím


 Hornickém muzeu Příbram

A K C E

11. 9. 2010, Příbram - Březové Hory, Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

Dny evropského dědictví - prohlídky expozic v Příbrami a poboček muzea za zvýhodněné vstupné 5 Kč, doprovodný program.


25. 9. 2010, od 9 h, Skanzen Vysoký Chlumec, Obděnice
Pochod za Jakubem Krčínem - turistický pochod poutníků ke hrobce slavného rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan v Obděnicích.


VÝSTAVY

Do 30. 9. 2010, Památník Vojna Lešetice

NATO: Svoboda i odpovědnost - výstava mapuje 60 let činnosti NATO a období posledního desetiletí od přijetí České republiky za jejího plnoprávného člena.


Do 31. 10. 2010, Březové Hory - důl Vojtěch

Doba spalovačů mrtvol - archeologická výstava o mladší době bronzové na Příbramsku.


Do 31. 10. 2010, Památník Vojna Lešetice

Sochy Jiřího Sozanského - výstava děl znázorňujících lidské bytosti pod tlakem totalitní moci.


Do 31. 10. 2010, Skanzen Vysoký Chlumec

Život obyvatel kolem Vltavy - výstava fotografií a starých pohlednic ze sbírek Městského muzea v Týně nad Vltavou dokumentující jižní část středního Povltaví v minulosti.


Do 31. 10. 2010, Skanzen Vysoký Chlumec

Sekery a sekernické řemeslo v životě vesnického člověka - výstava o sekerách, sekernictví a vesnických kovárnách.


Do 31. 10. 2010, Skanzen Vysoký Chlumec

Lidová architektura a sídla na Sedlecku - výstava o lidových stavbách z okolí Sedlce-Prčice a srovnání jejich současného stavu s dobovou kresebnou dokumentací.


Do 31. 10. 2010, Skanzen Vysoký Chlumec

Nejstarší roubené domy - výstava o nejstarších dochovaných vesnických roubených domech v České republice.


Do 31. 10. 2010, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

Poutní řemesla - voskařství, rozárnictví, perníkářství a další tradiční řemesla spojená s poutním místem Svatou Horou u Příbrami.


http://www.muzeum-pribram.cz

 

OBECNÍ ÚŘAD MIKULOV V KRUŠNÝCH HORÁCH
HORNICKÁ MATICE SLEZSKO-MORAVSKO-ČESKÁ
KLUB PŘÁTEL KRUŠNOHORSKÉ ŽELEZNICE (KPKŽ)
ČESKÁ SPELEO SPOLEČNOST-ZO 4-O4 AGRICOLA

Vás zvou na XII. přeshraniční setkání zájemců o báňskou historii

SLÁVA KRUŠNOHORSKÉHO HORNICTVÍ
A DĚJINY MIKULOVA
28. -29. srpna 2010

na obecním úřadě v Mikulově od soboty do neděle s výstavou

HORNICTVÍ A NÁMĚTOVÁ FILATELIE

Hlavní program v sobotu. Tradiční přednáškové dopoledne, zahájení v 10hod. na výstavě s promítáním a přednáškami průběžně včetně neděle. Úvodní vstupy: k hornictví na známkách Radoslav Kolář, k česko-slezské těžbě stříbra PhDr. Miloš Zárybnický, dále k místnímu stříbrnému dolu, ke krušnohorské železnici i dalším obecnějším i regionálním tématům.

Výstavou připomeneme také hornickou heraldiku, představíme výběrově část exponátů, připravovaných pro příští stálou expozici dějin města Mikulova

Novými exponáty bude také zastoupeno hornické muzeum Hrob (tel. 732 301 009), které lze v sobotu odpoledne a během neděle také navštívit.

Poledne 28. srpna je věnováno prohlídce obnovené vstupní části (ústí s portálem) důlního díla mikulovského stříbrného dolu s výkladem specialistů. Od pátku do neděle je od speleologů možnost bezplatného přespání (vlastní spacáky !!), ostatní tel. inf. na tel. 721 886 082 nebo 722 606 495.  Do Mikulova je spojení vlakem z Mostu.
 

 

Východočeské  muzeum  v  Pardubicích

výstavy

OD 16. 4. 2010 do 17. 10. 2010

Klukovský sen,

holčičkám vstup dovolen

Kdo by neznal slovo angličák? Jako malí jsme po nich toužili. Do rukou se nám dostávaly různé značky modelů autíček. Výrobci se lišili použitými materiály, úrovní vypracování detailů i trvanlivostí modelů.

U některých se touha proměnila ve sběratelskou vášeň. To je i případ pana Václava Blažka, který prostřednictvím výstavy umožňuje nahlédnout do světa automobilových modelů. Na výstavě naleznete na 3500 modelů různých značek, počínaje nejstaršími typy britské firmy Lesney, přes španělské, francouzské a ruské značky, československými výrobky konče. Výstava je určena pro všechny, kteří si nezapomněli hrát. Každý pětistý návštěvník získá od muzea malý dárek v podobě modelu autíčka.

Dne 25. září proběhne od 15:00 hod. komentovaná prohlídka výstavy pod vedením sběratele pana Václava Blažka. Pokud Vás zajímá svět angličáků a chcete o něm zjistit více, přijďte se zeptat odborníka na sbírání automobilových modelů.

Od 28. 5. 2010 do 19. 9. 2010

Pardubice, kolébka českého letectví

Ke stému výročí prvního veřejného vzletu Ing. Jana Kašpara otevřelo Východočeské muzeum výstavu o historii létání v Pardubicích.

Začíná romantickou érou průkopníků českého letectví. Hlavními hrdiny jsou zde aviatici Ing. Jan Kašpar a Eugen Čihák. Ve výstavě najdete plakáty, které zvou na jejich vzlety, osobní věci, části vybavení letadel, motory a samozřejmě množství fotografií i osobních dokumentů. Pardubické létání za I. republiky nám přiblíží nejen exponáty včetně části trupu letadla, ale také unikátní fotografie a film.

Dobu německé okupace připomenou součásti letadel, uniformy a kombinézy pilotů z našich i cizích sbírek a také americké bomby, které na Pardubice padaly v roce 1944.

Od roku 1950 se letiště stalo až do 90. let výhradně vojenským. Tuto dobu, kdy nám nad hlavami hřměly převážně motory proudových letadel, představujeme za pomoci předmětů, které nám vedle muzeí půjčili také aktéři tehdejšího dění – piloti a technici.

Po roce 1990 se k vojenským přidala také civilní dopravní letadla. Současný život letiště přibližuje závěrečná část výstavy. Pomohli nám vojáci i společnost EBA, která provozuje civilní letiště. Díky naší výstavě můžete celých sto let pardubického létání poznat a prožít v průběhu půl hodiny.

od 19. 6. 2010 do 26. 10. 2010

Ptáci pardubic na poštovních známkách

Poněkud netradiční expozice, přibližující ptačí druhy zjištěné na území města Pardubice, je instalována ve výstavní chodbě u rytířských sálů pardubického zámku. Těžištěm výstavy je sbírka poštovních známek Miloslava Cabrnocha, kterou doplňují kresby ptáků Alice Janečkové.

 

 

 

expozice

Rytířské sály pardubického zámku

V rytířských sálech 1. patra zámku se dochovaly cenné raně renesanční malby. Podle přání může návštěvník absolvovat prohlídku sálů s výkladem průvodce.

 

Expozice české sklářské tvorby

První část expozice je věnována průřezu historickou sklářskou produkcí od 15. do počátku 20. století. Větší část sálu je věnována fenoménu tzv. ateliérové sklářské tvorby – originálním autorským dílům od 30. let 20. století po současnost.

 

Expozice pohlednic Orbis pictus

V prostorách severního křídla zámku je otevřena stálá výstava pohlednic. Expozice vychází z výjimečně rozsáhlého fondu původně soukromé sbírky paní Květuše Veselé ze Svitav, který představuje jedinečný doklad vývoje pohlednic na území dnešní České republiky, a to od nejstarší emise korespondenčních lístků v Rakousko-Uhersku 1869 až do současnosti.

Expozice zbraní

Na rozdíl od předchozí expozice zbraní jsou zde palné i chladné zbraně vystaveny přibližně ve vyrovnaném poměru od nejstarších až po moderní. Návštěvníci si mohou na funkčních replikách vyzkoušet fungování mechanismů některých zbraní. V tomto směru je naše expozice evropským unikátem.

Numismatická expozice Peníze v Čechách 1520–1620

Tato expozice je umístěna v reprezentačních renesančních zámeckých sálech. Návštěvníkům nabízí systematický přehled českých mincí od konce středověku do třicetileté války. Vedle honosných stříbrných tolarů a zlatých dukátů, ražených k reprezentačním nebo obchodním účelům, jsou v expozici přiblíženy i ty druhy domácích a zahraničních mincí, kterými se tehdy skutečně v Čechách běžně platilo.

 

Příroda východního Polabí

Expozice představí návštěvníkům všechny hlavní typy prostředí a krajiny širšího okolí Pardubic. Prostřednictvím velkoformátových fotografií, dioramat, textových tabulí a zvukových záznamů seznámí s druhy živočichů i rostlin, s problematikou vývoje krajinných typů, ochrany přírody a vlivu člověka na ni v historii i v současnosti. Součástí expozice je rovněž výukový program pro školy.

Expozice  hraček  „Bylo, nebylo...“

Dětská hra, hračky a pohádky provázejí dětství v každé době a po celém světě. Nová stálá expozice inspirovaná pohádkami je zpřístupněna návštěvníkům v gotickém sále pardubického zámku.

 

 Muzeum otevřeno denně

mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Vstupné: 60,- Kč, poloviční vstupné 30,- Kč (děti a studující, důchodci). Prohlídka jen jedné expozice nebo výstavy 20,- a 10,- Kč. Sleva na rodinné vstupné: dva dospělí s dětmi – 2 děti zdarma, každé další dítě poloviční vstupné. Vstup zdarma pro děti do 7 let a imobilní občany.

 

Veškeré informace na telefonním čísle 466 799 240, http://www.vcm.cz

 

Zpět na hlavní stránku matice