deutsch text

O firmě

Naše soukromá firma byla založena v roce 1992. Převážně se zabýváme výrobou hraček, vánočních ozdob, dekorativních a soustružených výrobků ze dřeva.

Naším hlavním výrobním programem je však výroba hraček (upomínkových předmětů) a vánočních ozdob, které jsou zhotoveny technikou, která se odborně nazývá “Hračka štípaná ze soustruženého bloku“ (krušnohorská štípaná hračka). Její ojedinělost vychází ze skutečnosti, že ploché tělo, tvar budoucí hračky je součástí kruhového prstence, který je nejprve nutné vysoustružit. Jedná se o starou soustružnickou techniku našich předků. V současné době jsme prakticky jediná firma v naší republice, která se touto technologií zabývá.

Touto výrobou se zabýváme již od roku 1980. Nejdříve pro Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV) Praha. V roce 1988 jsem byl ministrem kultury jmenován Mistrem lidové umělecké výroby. V roce 1995 jsem od Českého národního podniku s.r.o. Praha obdržel ocenění za výrobu a propagaci českých výrobků. V roce 2009 jsem obdržel titul Nositel tradice v oboru „Výroba hraček štípaných ze soustruženého bloku“. Nositel tradice lidových řemesel je ocenění udělované ministrem kultury ČR. Titul je udělován řemeslníkům, kteří na vysoké úrovni ovládají zánikem ohrožené technologie lidové výroby, zajišťují jejich uchování a předávání budoucím generacím. S oceněním je spojeno propůjčení ochranné známky, garantující kvalitu a jedinečnost výrobku.

V současné době je v naší nabídce minimálně 23 druhů zvířátek a 10 vzorů vánočních ozdob. Jsou vyrobeny z javorového dřeva o max. výšce 5 cm, povrchově neupravené, na kolečkách o průměru 1,5 cm. Dle požadavku lze provést libovolnou povrchovou úpravu. Zhotovíme i jiné tvary, např. loga firem, upomínkové předměty k různým firemním, kulturním akcím apod.

Ladislav Chládek