Nadační fond Hucul

Nadační fond Hucul

Kontaktní adresa

Mapa okolí Cunkova

Název farmy?

Ceník služeb

Akce na Farmě /Y

Galerie fotografií

English    English

Odkazy jinamZpět na hlavní stránkuPrivátní část webu

Základní informace o huculských koních

   Huculský kůň je horské plemeno, pocházející z oblasti zemí Karpatského oblouku. V tomto regionu jsou již více než 400 let prokazatelně chováni koně typu hucula. V době Rakousko-Uherska bylo započato se systematickým chovem huculského koně především pro účely armády.
   Československá republika převzala po svém vzniku v roce 1918 část chovného stáda rakouské armády a pokračovala v chovu huculského koně. Po 2. světové válce došlo ve všech zemích k rozpadu chovu. Koncem šedesátých let hrozilo úplné vymizení tohoto plemene koní z povrchu planety.
   Huculský kůň je přímým potomkem divokého koně evropského - tarpana, kterému je také geneticky velmi blízký. Jde o primitivní plemeno koní, které si zachovává řadu přirozených vlastností svého divokého předka. Jde o velmi cennou památku a zároveň o potenciální zdroj nepoškozené genetické informace, jejíž nezbytná potřeba se může objevit v nedaleké budoucnosti.
   V současné době je huculský kůň využíván při agroturistice a v podstatné míře při hipporehabilitaci dětí a mládeže, pro kterou je zvlášť vhodný pro svůj malý vzrůst.
   Huculský kůň byl již v roce 1979 zařazen do chráněného genofondu původních a primitivních plemen hospodářských zvířat FAO. V roce 1993 bylo toto plemeno prohlášeno genovou rezervou České republiky. V současné době je na území České republiky chováno asi 600 huculských koní, ale z tohoto počtu je pouze 118 chovných klisen a 18 plemenných hřebců zařazených do genové rezervy.

Nadační fond Hucul

  Člověk a kůň patřili odpradávna k sobě. Kůň bývá oslavovaný a vážený, ale v poslední době se zdá, jako by člověk zapomněl na tohoto svého průvodce a pomocníka. Kromě velkých dostihových stájí se setkáváme s koněm jen vyjímečně.
   Na několika malých farmách v naší republice se pár nadšenců snaží tento neutěšený stav zvrátit. Zabývají se chovem koní, které by měla využívat široká veřejnost. Zaměřují se převážně na mladou generaci, u které získání a prohloubení pozitivního vztahu k životnímu prostředí je šancí a nutností nás všech. Podpora tělesného a duševního zdraví dětí a mládeže s tím úzce souvisí. Zvláště hiporehabilitace dětí i dospělých má významné úspěchy. K tomuto účelu jsou zvláště vhodní huculští koně, kteří svým vzrůstem vyhovují potřebám postižených dětí.
   Na podporu těchto projektů byla v roce 1993 založena nadace Hucul, která v souladu se zákonem byla v roce 1999 přetransformována na Nadační fond HUCUL. Cílem fondu je podpořit chov koní v naší republice. Dále pak podílet se na organizaci vzdělávacích programů, stáží a přednášek vztahujících se k chovu koní.

   Chcete-li i Vy mít svůj podíl na záchraně tohoto unikátního plemene můžete přispět Nadačnímu fondu HUCUL jakoukoliv částkou.

   (Praktická poznámka: U fyzické osoby, a to i u zaměstnanců, lze odečíst od základu daně hodnotu poskytnutých darů, pokud úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.
U právnických osob lze odečíst hodnotu daru jehož hodnota je alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 2% ze základu daně.)

Za případné finanční dary ve prospěch chovu huculského koně děkuje za Nadační fond HUCUL správní rada nadačního fondu.