Vážení přátelé,
vítám Vás na stránce věnované tvorbě Dráhařské mapy a Dráhařského atlasu. Pod odkazem "mapa" naleznete vždy nejnovější verzi dráhařské mapy, pod jednotlivými čísly pak stránky atlasu dle kladu listů (viz mapka dole). Jednotlivé listy budou indexovány - čím vyšší index, tím novější opravená verze daného listu.
Dráhařská mapa je v měřítku přibližně 1:400 000, Dráhařský atlas pak v měřítku 1:200 000. Všechny vystavené mapy jsou ve formátu .dwf, prohlížeč naleznete zde.


Dráhařská mapa vznikala a do dnešní podoby rozkvétala celý dlouhý rok. Její dnešní stav je výsledkem stovek a možná tisíců připomínek od vás. Velmi se těším, že mi pomůžete i při tvorbě Atlasu. Vaše připomínky přivítám na adrese hudeczdenek@volny.cz, případně si o nich můžeme podebatovat na K-reportu v rubrice "Hudcova dráhařská mapa".

Mapový klíč bude v podstatě stejný jako u Mapy, snad jen obsažnější (větší měřítko umožňuje jít do větších podrobností).
Nově (proti Mapě) se objevují symboly pro MOST, ZÁVORY, NÁVĚSTIDLO. Do Atlasu zanáším jen zajímavé nebo významné objekty. Všechny tyto objekty zařazuji na návrh spolupracujících znalců, ale pokud někdo má pocit, že v daném listu něco chybí, samozřejmě uvítám připomínku i k tomuto obsahu. Stručný popis obsažených objektů bude v samostatné části na konci atlasu, na listu se s nimi nesetkáte. Zatím si je můžete přečíst zde.

Údaje o železničních tratích v dolní části listů zpracovává Pavel Sekera na základě své skvělé databáze "Historie železničních tratí".

Nové je rovněž určení polohy stanice nebo zastávky vzhledem k trati (vpravo-vlevo). Protože dostupné podklady obsahují chyby, prosím Vás o kontrolu vám známých prvků.
Často se ptáte, jaké je kritérium pro výběr vleček. Vězte tedy, že v atlase jsou vlečky delší než 1 km, kratší jen tehdy, jsou-li něčím zajímavé.


Zdravím všechny příznivce
Zdeněk Hudec


Mapa_8.6 (487 kB)    

00.zip (1,18 MB)   10.zip (0,46 MB)   20.zip (0,49 MB)   30.zip (0,42 MB)   40.zip (0,57 MB)   50.zip (0,50 MB)   60.zip (0,41 MB)   70.zip (0,38 MB)   80.zip (0,39 MB)   90.zip (0,29 MB)


Mapa