Městská hvězdárna ve Slaném je specializovaná instituce, která aktivně přispívá k rozvoji vědy a vědeckých poznatků tím, že pořádá populárně - vzdělávací akce v oblasti astronomie a příbuzných věd, systematicky se věnuje odborně - výzkumné a pozorovatelské činnosti v oblasti proměnných hvězd a exoplanet. Naším cílem je přiblížit poznávání vesmíru všem těm, kteří touží zažít vlastní kouzlo z objevů.

Aktuality z astronomie

Takto rotuje dvojité jádro komety
     Kosmická sonda Rosetta se přibližuje ke kometě 67P/Churyumov-Gerasimenko. Jak se sonda blíží ke kometě, přicházejí na Zemi stále detailnější snímky. Ty ukázaly dvě kometární jádra obíhající těsně kolem společného těžiště. Rozměry jádra jsou 4 a 3,5 km. To je v přímé shodě s pozorováním Hubbleova a Spitzerova kosmického teleskopu. Tyto sekvence byly pořízeny 14. července ze vzdálenosti zhruba 12 000 km od jádra komety. Skutečnost, že se vlastně jedná o dvojitou kometu, může vést ke kuriózní situaci. Objevitelé z roku 1969 Klim Ivanovych Churyumov a Svetlana Ivanova Gerasimenková si tak vlastně mohou kometu spravedlivě rozdělit. Mise sondy Rosetta ke kometě vyvrcholí během listopadu, kdy dojde k přistání modulu Philae určeného k povrchovému průzkumu.

více...    

Sluneční erupce
    Kamery sondy SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) určené ke studiu naší nejbližší hvězdy, zaznamenaly 20. července na odvrácené straně sluneční erupci doprovázenou výronem koronální hmoty CME (Coronal Mass Ejections) což jsou velká oblaka magnetického plazmatu vyvržená ze sluneční atmosféry – korony – do meziplanetárního prostoru. Sonda ve videosekvenci zaznamenala oblak žhavého plazmatu, který se odděluje od severovýchodního okraje slunečního disku. Přestože se zdá, že oblak CME dosahuje až k Jupiteru, ve skutečnosti je největší planeta sluneční soustavy 800 mil. km za Sluncem. Zdánlivě se střed oblaku CME protíná s obří planetou.
    Snímky pořízené sondou STEREO – B, která sleduje Slunce s opačné strany, naznačují, že výtrysky CME jsou poháněny eruptivním filamentem magnetického pole s možným napojením na malou sluneční skvrnu. Během několika dnů budeme mít šanci pozorovat tuto oblast přímo i pozemskými dalekohledy, jakmile se Slunce otočí. Nicméně i přesto, že došlo k menší erupci, se dá říci, že sluneční aktivita zůstává na nízké úrovni.

více...    

Amatérský astronom pořídil snímek damokloida
    Pokud jste nikdy neslyšeli o damokloidech, nebuďte zklamaní -- dokonce řada profesionálních astronomů nevědí, co jsou zač. Nicméně těchto těles, které pravidelně křižují sluneční soustavu, známe nejméně padesátku. Jejich prototypem je těleso 5335 Damocles -- damokloid je v podstatě planetka která se pohybuje po podobné dráze jako komety. Faktem je, že řada damokloidů se projeví jako komety zcela bez varování -- začnou nečekaně vytvářet gejzíry tvořící kometární ohon. Poslední takovou aktivitu zaznamenal rakouský astrofotograf Michael Jäger na své observatoři v Stixendorfu v pondělí 23. července u damokloidu s označením 2013 UQ4 na tomto snímku.

více...    

Novinky z hvězdárny

Astronomické úkazy v červenci

    Mars a Saturn spatříme v červenci na obloze večer. Mars bude nad jihozápadním obzorem a jeho jasnost klesá ke kladné magnitudě. Saturn bude pozorovatelný v první polovině noci. Na obloze ranní bude spolu s Venuší ve druhé polovině měsíce planeta Merkur. Pozorovací podmínky ale nebudou optimální, Venuše bude nízko nad severovýchodním obzorem a Merkur bude na přesvětlené obloze obtížně pozorovatelný, v ranních červáncích nízko nad severovýchodním obzorem bude zanikat.
    V první polovině noci ve dnech 5. až 8. 7. bude pozorovatelné seskupení Měsíce, Marsu, Spiky a Saturnu.
    Dne 14. 7. ve 4 hodiny nastane nejtěsnější letošní konjunkce Marsu se Spikou, Mars bude 1,3° severně. Přiblížení těles bude nejlépe pozorovatelné 13. 7. večer na jihozápadě.
    Seskupení Měsíce, Venuše a Merkuru uvidíme na obloze ve dnech 24. a 25. 7. v ranních červáncích.
    V pátek 4. 7. v 1 hodinu bude Země nejdále od Slunce, a to 152,1 milionu kilometru

Předpokladem k pozorování je vždy jasné počasí. Pozorování každého objektu je doprovázeno odborným výkladem, v případě nepříznivého počasí je podán výklad k přístrojovému vybavení kopulí.