POZOR ..... archív aktuálních aktualit ..... POZOR :-)

Potřebujete provádět montáž na dřevěném podkladě? čtěte více zde
Tak a tady je příspěvěk kdo co si myslí o montáži elektrických zásuvek, vypínačů,
krabic na hořlavé hmoty.
Konkrétně se jedná o podklady stupně C2 (smrkové obložení) 
Jistě sami víte, že se pořád v chatách montuje elektrická instalace za použití těch hnusných lignátových podložek.

Nebo neznáte barevné značení vodičů? prosím

Běžné poznávací barvy

vodič, žíla poznávací barva  
fázový nebo krajní černá, hnědá    
ochranný zelená/žlutá zelzlut.gif (2315 bytes)
střední světlemodrá  

Potřebujete zapojit vypínač? základní schémata
Několik jednoduchých zapojení, která umožní ovládat světlo z libovolného počtu míst. Je uvedeno pouze základní zapojení ale vlastně není ani nutno používat jiné z těmito uvedenými si v pohodě vystačíme v celém domě.

Detailní popis kdy provádět nebo neprovádět  revize
Povinnost provádět tzv. periodické revize el. zařízení pro provozovatele technických zařízení je předepsána především v zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů - dále ZP ) v § 133, odst. 1, písm. m):
Zaměstnavatelé jsou povinni
„... provádět pravidelné kontroly a revize stavu technických zařízení a plnit další úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce...

Opět nástup přímotopů, možná
Světové, ale dnes i naše zkušenosti ukazují, že používání elektřiny pro vytápění není luxusem, nýbrž životní nutností. Pokud je tento systém napojen na dokonalou regulaci, má energetickou náročnost nejnižší ze všech médií. Výhodou přímotopů je i to, že vyžadují co nejmenší zásahy do objektů, kam budou montovány. Náklady na zavedení i provoz tohoto zařízení jsou proti klasickému způsobu vytápění nižší. Energetická inspekce v Praze a Ostravě posuzovala rodinný domek, který byl před rekonstrukcí vytápěn tuhými palivy.

zásady pro používání elektrické energie :-)

Vlastnosti elektřiny

1. Elektřina je energie, jejíž parametry se mohou pohybovat v určitém rozmezí - toleranci. Elektřinu lze užívat jen pomocí dalších výrobků. Těmi jsou spotřebiče a elektroinstalace, přivádějící elektřinu ke spotřebičům.

2. Dodávka elektřiny může být přerušena za podmínek stanovených zákonem.