nbarv.gif (7581 bytes)

Běžné poznávací barvy

vodič, žíla poznávací barva  
fázový nebo krajní černá, hnědá    
ochranný zelená/žlutá zelzlut.gif (2315 bytes)
střední světlemodrá  

 

Přehledová tabulka barevného značení žil

barzna.gif (14410 bytes)


Holé vodiče (s výjimkou vodičů venkovních nebo trakčních vedení nebo
vedení podobného charakteru) se k vzájemnému rozlišení označují
poznávacími barvami a těmito barvami musí být označeny všude tam, kde
to vyžaduje provoz zařízení nebo bezpečnost osob a věcí.

Holé vodiče a přípojnice - stejnosměrná soustava
vodič, přípojnice poznávací barva  
kladný pól tmavěčervená  
záporný pól tmavěmodrá  
střední světlemodrá  
ochranný zelená/žlutá zelzlut.gif (2315 bytes)


Holé vodiče a přípojnice - trojfázová soustava
vodič, přípojnice poznávací barva  
1. fáze
2. fáze
3. fáze
oranžová (popřípadě s doplňkovým označením)  
střední světlemodrá  
ochranný zelená/žlutá zelzlut.gif (2315 bytes)

Doplňkové označení k oranžové barvě se použije, je-li třeba rozlišit vodiče
jednotlivých fází. Přednostně se provádí úzkými příčnými černými pruhy
a to jedním pruhem pro 1. fázi, dvěma pruhy pro 2. fázi a třemi pruhy pro 3. fázi.