Zapojení vypínačů v praxi

 

ovládání světla z jednoho místa

ovládání světla ze dvou míst

ovládání světla ze třech míst

ovládání světla z více míst

Několik jednoduchých zapojení, která umožní ovládat světlo z libovolného počtu míst. Je uvedeno pouze základní zapojení ale vlastně není ani nutno používat jiné z těmito uvedenými si v pohodě vystačíme v celém domě.

Vyznačené čáry (černá a modrá) vyznačují připojení na pracovní vodič (fázi) a střední vodič (nulový).