Perfektní tunel

   Ve všech médiích slyšíme neustálý nářek na nutnost reformy, jinak že prý stávající generace nás důchodce neuživí. Obávám se, že čertovo kopýtko je jinde.Uvážím-li, že naše prostředky na důchod, odváděné v daních byly použity na jiné účely a dnešní generace sama mnoho hodnot nevytváří, jen s nimi obchoduje, sdílím tyto obavy také. Přesto je nutné uvážit, že lidský život se sice prodlužuje, ale že také díky pokročilé technice se stejně, nebo i mnohem více zvyšuje produktivita práce. Takže v tom problém není.

   Problém je v tom, že současní politici nejsou schopni zvládnout tyto problémy včetně svojí chamtivosti a jdou cestou nejmenšího odporu – tedy okamžitým prodejem možností výroby hodnot zahraničním investorům, kteří je nekupují z lidumilství. Prodávají nám „střechu nad hlavou“, jako to dělávají notoričtí opilci. A ždímají obecný lid, zejména ty, kteří se nemohou bránit. Například poplatky u lékaře a doplatky za léky důchodců. Sice nám na to přidají pár korun, ale to proto, že tyto peníze projdou přes nás přímo do kapes podnikatelům ve zdravotnictví. Je to tedy skrytý tunel do státní pokladny, jako mnoho jiných.

   Jaký div, že popularita současných vlád rychle klesá neboť pod jinými hesly dělají všichni to samé. Jediná reforma, která může zlepšit život lidu je reforma vedení státu výměnou za lidi, kteří to umějí a nebudou své posty zneužívat ve svůj prospěch.

 

3.10.2007

Vladimír Veselý, Praha

 

Nabídnuto a zveřejněno 10.10. v Blesku