IPOS OPAVA s.r.o.

Písková 569 / 14, 747 07 Opava 7

tel. 553 628 890     tel./fax 553 628 880

email19.gif (42541 bytes)iposs@volny.cz

030.gif (4431 bytes)

Sídlo firmy IPOSS s.r.o. (120490 bytes)

politika jakosti a enviromentální politika

 

KVALITA   – neustálé zlepšování, studium moderních metod, zavádění nových technologií a výrobních prostředků s ohledem na kvalitu a životní prostředí
SPOLEHLIVOST – dodržení smluvních a právních závazků
ODPOVĚDNOST  – dodržovat právní a jiné požadavky, zajišťovat ochranu životního prostředí, předcházet znečišťování
ZÁRUKY  – delší než zákonná záruka, reakce v případě havárií
STABILITA  – dlouhodobé postavení na trhu, stabilní kádr kvalifikovaných zaměstnanců, stabilní okruh ověřených subdodavatelů, dostupnost veřejnosti
VSTŘÍCNOST – rychlá reakce na změny požadavků a očekávání zákazníků, právních předpisů a dalších zainteresovaných stran

 

Stavební firma IPOS OPAVA vznikla v květnu 1992 a dosahuje ročního obratu kolem 50 mil.Kč.

 

Provádíme  zejména :

101.gif (1752 bytes)  kompletní dodávky staveb 101.gif (1752 bytes) pozemní, občanské, bytové a zemědělské stavby 101.gif (1752 bytes) inženýrské sítě 101.gif (1752 bytes)  komunikace, zpevněné plochy, 101.gif (1752 bytes)  chodníky

Jednotlivě zajišťujeme :

 101.gif (1752 bytes)  zednické, bourací a betonářské práce 101.gif (1752 bytes) omítky, fasády, zateplení 101.gif (1752 bytes) lešení, tesařské a pokrývačské práce 101.gif (1752 bytes) elektroinstalační práce 101.gif (1752 bytes) zdravotechniku a ÚT 101.gif (1752 bytes) dlažby a obklady 101.gif (1752 bytes)  podlahy 101.gif (1752 bytes) malby a nátěry

 

Stolařské práce :

063.gif (1540 bytes) výroba a osazení EURO oken 063.gif (1540 bytes) výroba a osazení dřevěných dveří a zárubní 063.gif (1540 bytes) výroba a osazení dřevěných schodišť 063.gif (1540 bytes) výroba a montáž kuchyňských linek 063.gif (1540 bytes) výroba a montáž atypického nábytku 063.gif (1540 bytes) výroba a montáž vestavěných skříní 063.gif (1540 bytes) výroba a montáž kancelářského nábytku 063.gif (1540 bytes) výroba a montáž zařízení interiéru

Pohled na interiér (32353 bytes)   Pohled na interiér

 

Copyright © Ing.Selingr Milan 1999