Vita enim mortuorum in memoria est posita vivorum....


 

 


 

Věnováno občanům předválečné Československé republiky a zahraničním krajanům, kteří v letech 2. světové války sloužili v pozemních jednotkách československé zahraniční armády, nebo v jiné spojenecké armádě.