Vita enim mortuorum in memoria est posita vivorum....


 

 


 

 

  Příchod československých dobrovolníků do Polska a jejich činnost v průběhu německo-polské války v září 1939.
  Historie československé pozemní jednotky ve Francii a účast jednotek 1. divize na francouzském bojišti.

 

  Vznik a vývoj československé jednotky na Středním východě, bojové nasazení v Sýrii a Libyi. 

 

 

  Krize československého pozemního vojska po evakuaci z Francie v roce 1940, vznik, činnost a vývoj jednotky do roku 1943, sloučení s československou jednotkou ze Středního východu, zrod a výcvik Československé samostatné obrněné brigády

 

  Působení československé pozemní jednotky v Sovětském svazu, vývoj, organizace a její bojové nasazení v Sovětském svazu, Polsku a v Československu.

 

  Historie, výzbroj a bojová aktivita Československé samostatné obrněné brigády během nasazení u Dunkerque.

 

  Činnost Čechoslováků v armádě Svobodné Francie 1940/1942, Bojující Francie 1942/1943 a znovuzrozené francouzské armádě 1943/1945 pod velením generála Charlese de Gaulla.

 

  Informace o službě krajanů v britské armádě v průběhu druhé světové války na evropském, africkém a asijském bojišti.

 

    Osudy vojáků čs. zahraniční armády, kteří během války prošli Cizineckou legií