Vita enim mortuorum in memoria est posita vivorum....


 

 


Seznam nejdůležitějších archívů a institucí, kde lze nalézt materiály o československých vojenských jednotkách a jejich příslušnících

 

Vojenský ústřední archív - Vojenský historický archív, Sokolovská 136, Praha 8, Karlín, 186 00. V archívu lze po objednání studovat ve fotoarchívu a badatelně (telefon 973 206 101). Badatelna je otevřena v úterý a čtvrtek od 8.00 hod. do 15.00 hod., ve středu od 8.00 do 17.45 hod. Osobní materiály vojáků československé zahraniční armády jsou podle podmínek archívního zákona k nahlédnutí ve fondech kmenových (do ročníku narození 1910) a kvalifikačních listů (pouze důstojníci). Materiály jednotek československé zahraniční armády, Ministerstva národní obrany, Vojenské kanceláře prezidenta republiky apod. jsou zpracované v inventářích a plně k dispozici.

Historický ústav armády České republiky, U Památníku 2, Praha 3, Žižkov, 130 05. Knihovna viz sekce literatura. 

Archiv bezpečnostních složek, stránky této instituce obsahují vyčerpávající možnosti o studiu, zejména poválečných materiálů zahraničních vojáků

Národní archív,  archívní areál Praha - Chodovec, Archívní 4, Praha 4, 149 01. Materiály týkající se čs. zahraniční armády je možné dohledat ve fondu Soutěží vzpomínek a historických prací Svazu protifašistických bojovníků, fondu londýnského Ministerstva Vnitra, Ministerstva národní obrany, Ministerstva sociální péče a dalších úřadů.

Vojenský historický ústav - Vojenský historický archív Bratislava, Krajná 27, Bratislava, 821 04, Slovenská republika. V těchto institucích lze mimo jiné nahlédnout do materiálů týkajících se pobytu čs. vojenských jednotek v Sovětském svazu a Československu, a do kmenových listin vojáků narozených po roce 1910.