Vita enim mortuorum in memoria est posita vivorum....


 

 


 

Úvodem

 Válečné střípky navazují na stejnojmenné webové stránky, které byly přístupné v letech 1999 - 2000. Smyslem těchto webových stránek zůstává formou memoárů, rukopisů, článků, korespondence či jiných materiálů poskytnout široké veřejnosti informace o službě československých vojáků během druhé světové války v československé či jiné spojenecké pozemní armádě...


Rád bych touto cestou poděkoval za články, připomínky, rady a jinou pomoc při tvorbě tohoto webu paní O. Lopaurové, O. Stavové, panu J. Beránkovi (HaV), V. Fenclovi a Rotě Nazdar, T. Jaklovi, T. Jamborovi, V. Janovskému (HaPM), S. Jedovnickému, M. Kašparovi (ČsOL v zahraničí), M. Kopeckému, K. Kučerovi, V. Langerovi, E. Máčelovi, V. Macharáčkovi, J. Markovi, O. Pejsovi, J. Pončíkovi, G. Svobodovi, P. Štěpánkovi a dalším.

Ivan Procházka