Československá samostatná obrněná brigáda u Dunkerque 1944/1945 z fotoalba Jana Mýlka 1.

ing. Václav Langer

Jan Mýlek a tankový prapor 1


V roce 2005 nalezl pan ing. Langer u paní Mýlkové, vdově po vojáku 1. tankového praporu Janu Mýlkovi, několik desítek kinofilmů. Tyto negativy obsahující téměř 1 000 snímků ze života čs. zahraniční armády na západě později předal Státnímu okresnímu archívu v Novém Jičíně, kde jsou v současné době uloženy. Fotografie jsou zveřejněné na webu Válečných střípkách se souhlasem pana ing. Václava Langera.


Jan Mýlek, se narodil 1. srpna 1922 v obci Staré Hamry. Zde navštěvoval obecnou školu. Byl sirotek a vychovával ho učitel obecné školy. Po ukončení školní docházky odešel do Zlína, kde se vyučil u firmy Baťa. Jeho učitel jej vychovával k vlastenectví a proto, když Hitler obsadil zbytek okleštěné Československé republiky, přešel ve věku necelých 17-ti let do Polska a hlásil se u čs. vojska v Krakově. Aby byl do armády přijat, přidal si na věku 4 léta. Spolu s dalšími vojáky následně podepsal přihlášku do francouzské Cizinecké legie a koncem května 1939 byl odvezen na lodi Batory do Francie. Zde v Marseille, prošel přijímací prohlídkou a podepsal smlouvu o vstupu do legie. Byl odeslán do Afriky, kde prodělal základní výcvik. Podle jeho pozdějších vzpomínek se mu v legii nelíbilo, protože tam bylo mnoho německých poddůstojníků, kteří naše vojáky bezdůvodně terorizovali. Po napadení Polska hitlerovskými vojsky a vyhlášení války, byl z legie spolu s ostatními vojáky propuštěn a přepraven do jihofrancouzského Agde, kde se tvořily čs. jednotky ve Francii. Dnem 19. prosince 1939 byl zařazen jako pěšák do pěšího pluku 1 se kterým se v polovině roku 1940 účastnil bojů ve Francii. Po kapitulaci Francie byl evakuován do Velké Británie a zařazen jednotek čs. smíšené brigády. Během výcviku v roce 1941 prodělal autokurs a byl zařazen jako řidič. V roce 1943 bylo čs. pozemní vojsko ve Velké Británii reorganizováno na Československou samostatnou obrněnou brigádu a Jan Mýlek včleněn do tankového praporu 1. S touto jednotkou se zúčastnil bojů u Dunkerque. Po skončení války a návratu do ČSR sloužil jako voják v další činné službě až do 5. prosince 1945 u útvaru v Přáslavicích. Následně byl propuštěn do zálohy a usadil se v Moravském Berouně. Od roku 1950 žil v Budišově nad Budišovkou. Pracoval jako řidič v mlékárně v Odrách a po roce 1954 u ČSAD ve Vítkově. V období 1967 - 1973 byl zaměstnán jako vedoucí hotelu Jelen ve Fulneku. Poté opět pracoval u ČSAD jako řidič. Zemřel ve věku padesáti dvou let dne 19. května 1974.

Vyznamenání: Československý válečný kříž 1939, Československá medaile "Za chrabrost", Československá pamětní medaile se štítky F a VB.

Otištěno v Almanachu příslušníků československého zahraničního vojska 1939 - 1945 z území bývalého okresu Nový Jičín sepsaném panem ing. Václavem Langerem a vydaném Okresním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu v Novém Jičíně v roce 2005.


 

Jan Mýlek  (1922 - 1974 ) a vozidlo Fordson WOT  
     
Shromaždiště obrněné  techniky tankového praporu 1

 
     
Četa tanků Stuart Mk. VI velitelské roty tankového praporu 1 během odjezdu do postavení  
     
Četa tanků Stuart Mk. VI velitelské roty tankového praporu 1 v osadě Mardick

 
     
Dílenské polopásové vozidlo Halftrack tankového praporu 1  
     
Osádka tanku Stuart Mk. VI "BRNO"  velitelské roty tankového praporu 1 v osadě Mardick

 
     
Zaparkované tanky Sherman I.C Firefly v B sledu velitelské roty tankového praporu 1  
     
Pohřeb nadporučíka Štětky a rotmistra Peniaka z velitelské roty tankového praporu 1, kteří zahynuli při zaminovávání úseku dne 12. listopadu 1944.  
     
 Tank Sherman I.C Firefly v palebném postavení v úseku tankového praporu 1  
     
Pohled na přední část dílenského polopásového vozidla Halftrack tankového praporu 1. Za povšimnutí stojí umístění svěráku a ruční sloupové vrtačky na předním nárazníku vozidla.  
     

Zpět