Google Prodej bazénové chemie, biochemie pro zahradu a dům seznam.cz

IVATOM s.r.o., Daliborova 21, Ostrava Mariánské Hory   tel.: 596 636 092,mobil +420 722 500 012,  E-mail: 1ivatom@seznam.cz
 

 


 

 

CELKOVÝ KATALOG
sk: název POPIS SHOP OBRÁZEK celkCena
chlorova 0003
Chlorové tablety MINI 1,2 kg
CHLOR TABLETY MINIPomalorozpustné minitablety pro dlouhodobou dezinfekci vodyPOUŽITÍ: Po napuštění vody do bazénu nebo při zahájení provozu bazénu na počátku sezóny je nejprve nutné upravit pH vody přípravky pH MÍNUS nebo pH PLUS na hodnotu 6,8-7,6. V případě tvrdé vody se stabilizuje přípravkem STABILIZÁTOR TVRDOSTI. Poté se provede prvotní chlorace přípravkem CHLOR START, vše dle návodů uvedených na těchto přípravcích. Pak se vloží do plováku nebo zásobníku tablet 1ks CHLOR TABLETY MINI na 3 m3 vody v bazénu. Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace 0,3-0,5 mg/l aktivního chlóru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství aktivního chlóru ve vodě, jakou jsou teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření a zatížení bazénu. Kontrolou správně koncentrace aktivního chloru a pH je třeba provádět pravidelně vhodným testerem. Pro prevenci vzniku řas je vhodné souběžně používat přípravek ODSTRAŇOVAČ ŘAS. Při náhlém zhoršení kvality vody a při případném výskytu řas je vhodné provést jednorázovou úpravu vody přípravkem CHLOR ŠOK nebo CHLOR ŠOK SUPER, dle návodů uvedených na těchto přípravcích. U bazénu větších než 10 m3 je vhodnější použití přípravku CHLOR TABLETY MAXI. obrazek obrazek 191 Kč
chlorova 0004
Chlorové tablety MINI 2,5 kg
CHLOR TABLETY MINIPomalorozpustné minitablety pro dlouhodobou dezinfekci vodyPOUŽITÍ: Po napuštění vody do bazénu nebo při zahájení provozu bazénu na počátku sezóny je nejprve nutné upravit pH vody přípravky pH MÍNUS nebo pH PLUS na hodnotu 6,8-7,6. V případě tvrdé vody se stabilizuje přípravkem STABILIZÁTOR TVRDOSTI. Poté se provede prvotní chlorace přípravkem CHLOR START, vše dle návodů uvedených na těchto přípravcích. Pak se vloží do plováku nebo zásobníku tablet 1ks CHLOR TABLETY MINI na 3 m3 vody v bazénu. Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace 0,3-0,5 mg/l aktivního chlóru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství aktivního chlóru ve vodě, jakou jsou teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření a zatížení bazénu. Kontrolou správně koncentrace aktivního chloru a pH je třeba provádět pravidelně vhodným testerem. Pro prevenci vzniku řas je vhodné souběžně používat přípravek ODSTRAŇOVAČ ŘAS. Při náhlém zhoršení kvality vody a při případném výskytu řas je vhodné provést jednorázovou úpravu vody přípravkem CHLOR ŠOK nebo CHLOR ŠOK SUPER, dle návodů uvedených na těchto přípravcích. U bazénu větších než 10 m3 je vhodnější použití přípravku CHLOR TABLETY MAXI. obrazek obrazek 458 Kč
chlorova 0005
Chlorové tablety MINI 5 kg
CHLOR TABLETY MINIPomalorozpustné minitablety pro dlouhodobou dezinfekci vodyPOUŽITÍ: Po napuštění vody do bazénu nebo při zahájení provozu bazénu na počátku sezóny je nejprve nutné upravit pH vody přípravky pH MÍNUS nebo pH PLUS na hodnotu 6,8-7,6. V případě tvrdé vody se stabilizuje přípravkem STABILIZÁTOR TVRDOSTI. Poté se provede prvotní chlorace přípravkem CHLOR START, vše dle návodů uvedených na těchto přípravcích. Pak se vloží do plováku nebo zásobníku tablet 1ks CHLOR TABLETY MINI na 3 m3 vody v bazénu. Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace 0,3-0,5 mg/l aktivního chlóru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství aktivního chlóru ve vodě, jakou jsou teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření a zatížení bazénu. Kontrolou správně koncentrace aktivního chloru a pH je třeba provádět pravidelně vhodným testerem. Pro prevenci vzniku řas je vhodné souběžně používat přípravek ODSTRAŇOVAČ ŘAS. Při náhlém zhoršení kvality vody a při případném výskytu řas je vhodné provést jednorázovou úpravu vody přípravkem CHLOR ŠOK nebo CHLOR ŠOK SUPER, dle návodů uvedených na těchto přípravcích. U bazénu větších než 10 m3 je vhodnější použití přípravku CHLOR TABLETY MAXI. obrazek obrazek 835 Kč
chlorova 0013
Chlor RAPID 2,3 kg
CHLOR RAPIDrychlorozpustné 20 g organické tablety pro rychlé nachlorování vody POUŽITÍ:Rychlorozpustné organické chlorové tablety s 56% aktivního chlóru se používají pro průběžnou dezinfekci vody v průběhu sezóny. Jejich použitím dosáhneme rychle požadované koncentrace chloru. Úbytek chloru je pomalejší díky postupnému vzniku stabilizujících látek. Před použitím přípravku je nutné upravit pH vody přípravky pH MÍNUS nebo pH PLUS na hodnotu 6,8-7,6. V případě tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost STABILIZÁTOREM TVRDOSTI, vše dle návodů uvedených na těchto přípravcích. CHLOR RAPID v množství 3 - 4 ks/10m3 se vloží do vyrovnávací nádrže, zásobníku chemikálií či plováku. Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace (tj. 0,3-0,5mg/l) volného chloru ve vodě po dobu 3-5 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství volného chlóru ve vodě, jako jsou například teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření atd. obrazek obrazek 311 Kč
chlorova 0037
Chlor šok 1,2 kg
CHLOR ŠOKgranulát s obsahem 67% aktivního chloru k rychlé dezinfekci s možností koupání již po krátké době po aplikaciPoužití:Při prvním a každém dalším šokovém chlorování, které by se mělo provádět pravidelně každé 2 až 3 týdny, se dávkuje 90 g přípravku na 10 m3 vody v bazénu. Přípravek se pomalu sype do skimmeru při zapnuté cirkulaci vody tak, aby byl granulát plynule vtahován do cirkulačního systému. Vypočítanou dávku můžete také předem rozpustit v kbelíku s vodou, vzniklý roztok potom pomalu nalít do skimmeru. obrazek obrazek 241 Kč
chlorova 0045
Chlorové tablety MAXI 2,4 kg
CHLOR TABLETY MAXI200 g tablety s obsahem 90 % aktivního chloru pro průběžnou desinfekci vodyPoužití:Pro 20-30 m3 vody v bazénu se používá 1 tableta. Toto množství postačuje pro udržení potřebné koncentrace (tj. 0,3-0,5 mg/l) volného chloru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství volného chloru ve vodě, jako je teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření, zatížení bazénu atd.Tablety se přidávají do vody v plováku nebo do dávkovače tablet, který je umístěn v systému cirkulace vody před filtrem. obrazek obrazek 393 Kč
chlorova 0047
Chlor Start 2,5 kg
CHLOR STARTrychlorozpustný granulát s obsahem 56 % aktivního chloru pro rychlé nachlorování vody na začátku sezóny nebo při novém napuštění bazénupopř. při extrémních podmínkách provozu bazénu nebopokud má voda nestandardní kvalitu (zabarvení, zápach)Použití:Při zahájení provozu bazénu na začátku sezóny nebo při napuštění bazénu dávkujte 40-80 g/10 m3, stejné dávkování volte i při šokovém nachlorování v případě extrémních podmínek nebo nestandardní kvality vody. Vypočtenou dávku pomalu sypte do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže tak, aby byl granulát plynule vtahován do cirkulačního systému. Po použití prostředku CHLOR START používejte pro dlouhodobou úpravu vody v bazénu CHLOR TABLETY MAXI nebo MINI nebo KOMBI TALETY MAXI nebo MINI. obrazek obrazek 404 Kč
chlorova 0048
Chlor šok 5 kg
CHLOR ŠOK RYCHLOROZPUSTNÝ CHLOROVÝ GRANULÁT PRO RYCHLOU DEZINFEKCI VODYPoužití:Přípravek CHLOR ŠOK se používá jednorázově v případech, kdy v bazénu ošetřovaném přípravky CHLOR TABLETY dojde vlivem různých okolností, např. dočasným zanedbáním péče o bazén nebo vlivem vysokých teplot vzduchu a bouřek, ke značnému zhoršení kvality vody, často spojeném se značným výskytem vodních řas. Před přidáním přípravku je nejprve nutné zkontrolovat pH vody příslušným testerem a případně ho upravit přípravky pH MÍNUS nebo pH PLUS na hodnotu 6,8-7,6 dle návodů uvedených na těchto přípravcích. Obvykle se dávkuje 90 g přípravku na 10 m3 vody v bazénu, podle míry znečištění je možné tuto dávku snížit nebo zvýšit. Přípravek se pomalu sype do skimmeru při zapnuté cirkulaci vody tak, aby byl granulát plynule vtahován do cirkulačního systému. Odměřenou dávku je možné také předem rozpustit ve vhodné plastové nádobě ve vodě a vzniklý roztok pak pomalu vlít do skimmeru při zapnuté cirkulaci vody. Řasy zahubené tímto způsobem se částečně odfiltrují filtračním zařízením, zbytky řas je vhodné odstranit vyvločkováním přípravky VLOČKOVAČ dle návodů uvedených na těchto přípravcích. V průběhu šokové úpravy body není vhodné používat pro vysokou koncentraci chloru bazén ke koupání, to je možné obnovit až po jeho poklesu na max. 0,5 mg/l, po vyčištění vody je možno opět nasadit pro úpravu vody přípravky CHLOR TABLETY, nebo KOMBI TABLETY. obrazek obrazek 756 Kč
chlorova 0049
Chlor START 1,2 kg
CHLOR STARTrychlorozpustný granulát s obsahem 56 % aktivního chloru pro rychlé nachlorování vody na začátku sezóny nebo při novém napuštění bazénupopř. při extrémních podmínkách provozu bazénu nebopokud má voda nestandardní kvalitu (zabarvení, zápach)Použití:Při zahájení provozu bazénu na začátku sezóny nebo při napuštění bazénu dávkujte 40-80 g/10 m3, stejné dávkování volte i při šokovém nachlorování v případě extrémních podmínek nebo nestandardní kvality vody. Vypočtenou dávku pomalu sypte do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže tak, aby byl granulát plynule vtahován do cirkulačního systému. Po použití prostředku CHLOR START používejte pro dlouhodobou úpravu vody v bazénu CHLOR TABLETY MAXI nebo MINI nebo KOMBI TALETY MAXI nebo MINI. obrazek obrazek 213 Kč
chlorova 0051
Chlorové tablety MAXI 5kg
CHLOR TABLETY MAXI200 g tablety s obsahem 90 % aktivního chloru pro průběžnou desinfekci vodyPoužití:Pro 20-30 m3 vody v bazénu se používá 1 tableta. Toto množství postačuje pro udržení potřebné koncentrace (tj. 0,3-0,5 mg/l) volného chloru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství volného chloru ve vodě, jako je teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření, zatížení bazénu atd.Tablety se přidávají do vody v plováku nebo do dávkovače tablet, který je umístěn v systému cirkulace vody před filtrem. obrazek obrazek 776 Kč
chlorova 0072
Chlor šok 2,5 kg
CHLOR ŠOK RYCHLOROZPUSTNÝ CHLOROVÝ GRANULÁT PRO RYCHLOU DEZINFEKCI VODYPoužití:Přípravek CHLOR ŠOK se používá jednorázově v případech, kdy v bazénu ošetřovaném přípravky CHLOR TABLETY dojde vlivem různých okolností, např. dočasným zanedbáním péče o bazén nebo vlivem vysokých teplot vzduchu a bouřek, ke značnému zhoršení kvality vody, často spojeném se značným výskytem vodních řas. Před přidáním přípravku je nejprve nutné zkontrolovat pH vody příslušným testerem a případně ho upravit přípravky pH MÍNUS nebo pH PLUS na hodnotu 6,8-7,6 dle návodů uvedených na těchto přípravcích. Obvykle se dávkuje 90 g přípravku na 10 m3 vody v bazénu, podle míry znečištění je možné tuto dávku snížit nebo zvýšit. Přípravek se pomalu sype do skimmeru při zapnuté cirkulaci vody tak, aby byl granulát plynule vtahován do cirkulačního systému. Odměřenou dávku je možné také předem rozpustit ve vhodné plastové nádobě ve vodě a vzniklý roztok pak pomalu vlít do skimmeru při zapnuté cirkulaci vody. Řasy zahubené tímto způsobem se částečně odfiltrují filtračním zařízením, zbytky řas je vhodné odstranit vyvločkováním přípravky VLOČKOVAČ dle návodů uvedených na těchto přípravcích. V průběhu šokové úpravy body není vhodné používat pro vysokou koncentraci chloru bazén ke koupání, to je možné obnovit až po jeho poklesu na max. 0,5 mg/l, po vyčištění vody je možno opět nasadit pro úpravu vody přípravky CHLOR TABLETY, nebo KOMBI TABLETY. obrazek obrazek 483 Kč
002 0020
OXI ŠOK P 1,2 kg
OXI ŠOK P 1,2 kgNa rozdíl od použití chlorových prostředků nevzniká žádný nepříjemný zápach, nedochází k dráždění očí sliznic a pokožky, ošetřená voda je kvalitní a hygienicky nezávadná. Prostředek se dobře mísí s vodou, dávkování je jednoduché.Dávkování:Při prvním ošetření vody a jako šokové opatření cca. každé 2 týdny dávkujte 40 - 80 g / 10 m3. Během provozu bazénu přidávejte podle potřeby tak, aby při kontrolním měření u výstupu vody z bazénu do filtračního okruhu byla hodnota koncentrace aktivního kyslíku minimálně 8 mg/l. 1. Vypočtenou dávku pomalu vsypte do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže, tak aby byl granulát plynule vtahován do cirkulačního systému. 2. Vypočtenou dávku rozpusťte ve vodě ve vhodné nádobě (10 l kbelík). Vzniklý roztok vlijte do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže obrazek obrazek 335 Kč
002 0021
OXI tablety 200g 1 kg
OXI TABLETY 200 gPevný bezchlorový přípravek pro průběžnou úpravu vodyNa rozdíl od použití chlorových přípravku nevzniká při použití bezchlorových přípravku na bázi aktivního kyslíku žádný nepříjemný zápach, nedochází k dráždění očí, sliznic a pokožky, pro dosažení kvalitní vody je však péče o bazén náročnější, hlavně pro nutnost provádění častějších kontrol její kvality. Po napuštění vody do bazénu nebo při zahájení provozu bazénu na počátku sezóny je nutné nejprve upravit pH vody přípravky pH MÍNUS nebo pH PLUS na hodnotu 6,8-7,6. V případě tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost přípravkem STABILIZÁTOR TVRDOSTI. Před prvním použitím OXI TABLET aplikujte přípravek OXI START, vše dle návodu uvedených na těchto přípravcích. Pak se vloží do plováku nebo zásobníku tablet 1 ks OXI TABLETY na 10 m3 vody v bazénu. Kontrolu správné koncentrace aktivního kyslíku a pH je třeba provádět pravidelně vhodným testerem. Pro prevenci vzniku řas i při jejich výskytu je vhodné souběžně používat přípravek ODSTRAŇOVAČ ŘAS dle návodu uvedeného na obalu. obrazek obrazek 221 Kč
002 0022
OXI START 1 l
OXI START 1 Lpřípravek pro zvýšení účinnosti bezchlorových dezinfekčních přípravkůOXI START se používá po napuštění bazénu či po jeho doplní vodou pro stabilizaci a podporu účinku dezinfekce založené na aktivním kyslíku. Aplikace přípravku je důležitá zejména v případě používání neupravované vody obsahující kovy (železo, mangan případně i měď a další), které způsobují rychlejší odbourávání aktivního kyslíku. Po napuštění bazénu či jeho doplnění vodu aplikujte přípravek OXI START. Odměřené množství přípravku pomalu vlijte do skimmeru nebo přímo do bazénu v množství 200 ml na každých 10 m3 vody pří běžící cirkulace. Následně upravte pH vody přípravky pH MÍNUS nebo pH PLUS na hodnotu 6,8 až 7,6. Poté proveďte prvotní šokování přípravkem OXI ŠOK. Pro udržování požadované hodnoty aktivního kyslíku ve vodě používejte přípravek OXI TABLETY podle potřeby tak, aby při kontrolním měření na výstupu vody z bazénu byla hodnota aktivního kyslíku 8 -16 mg/l. obrazek obrazek 200 Kč
002 0065
OXI START 3 l
OXI START 1 Lpřípravek pro zvýšení účinnosti bezchlorových dezinfekčních přípravkůOXI START se používá po napuštění bazénu či po jeho doplní vodou pro stabilizaci a podporu účinku dezinfekce založené na aktivním kyslíku. Aplikace přípravku je důležitá zejména v případě používání neupravované vody obsahující kovy (železo, mangan případně i měď a další), které způsobují rychlejší odbourávání aktivního kyslíku. Po napuštění bazénu či jeho doplnění vodu aplikujte přípravek OXI START. Odměřené množství přípravku pomalu vlijte do skimmeru nebo přímo do bazénu v množství 200 ml na každých 10 m3 vody pří běžící cirkulace. Následně upravte pH vody přípravky pH MÍNUS nebo pH PLUS na hodnotu 6,8 až 7,6. Poté proveďte prvotní šokování přípravkem OXI ŠOK. Pro udržování požadované hodnoty aktivního kyslíku ve vodě používejte přípravek OXI TABLETY podle potřeby tak, aby při kontrolním měření na výstupu vody z bazénu byla hodnota aktivního kyslíku 8 -16 mg/l. obrazek obrazek 491 Kč
002 0066
OXI ŠOK P 2,5 kg
OXI ŠOK P 1,2 kgNa rozdíl od použití chlorových prostředků nevzniká žádný nepříjemný zápach, nedochází k dráždění očí sliznic a pokožky, ošetřená voda je kvalitní a hygienicky nezávadná. Prostředek se dobře mísí s vodou, dávkování je jednoduché.Dávkování:Při prvním ošetření vody a jako šokové opatření cca. každé 2 týdny dávkujte 40 - 80 g / 10 m3. Během provozu bazénu přidávejte podle potřeby tak, aby při kontrolním měření u výstupu vody z bazénu do filtračního okruhu byla hodnota koncentrace aktivního kyslíku minimálně 8 mg/l. 1. Vypočtenou dávku pomalu vsypte do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže, tak aby byl granulát plynule vtahován do cirkulačního systému. 2. Vypočtenou dávku rozpusťte ve vodě ve vhodné nádobě (10 l kbelík). Vzniklý roztok vlijte do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže obrazek obrazek 641 Kč
002 0067
OXI tablety 200g 2,4 kg
OXI TABLETY 200 gPevný bezchlorový přípravek pro průběžnou úpravu vodyNa rozdíl od použití chlorových přípravku nevzniká při použití bezchlorových přípravku na bázi aktivního kyslíku žádný nepříjemný zápach, nedochází k dráždění očí, sliznic a pokožky, pro dosažení kvalitní vody je však péče o bazén náročnější, hlavně pro nutnost provádění častějších kontrol její kvality. Po napuštění vody do bazénu nebo při zahájení provozu bazénu na počátku sezóny je nutné nejprve upravit pH vody přípravky pH MÍNUS nebo pH PLUS na hodnotu 6,8-7,6. V případě tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost přípravkem STABILIZÁTOR TVRDOSTI. Před prvním použitím OXI TABLET aplikujte přípravek OXI START, vše dle návodu uvedených na těchto přípravcích. Pak se vloží do plováku nebo zásobníku tablet 1 ks OXI TABLETY na 10 m3 vody v bazénu. Kontrolu správné koncentrace aktivního kyslíku a pH je třeba provádět pravidelně vhodným testerem. Pro prevenci vzniku řas i při jejich výskytu je vhodné souběžně používat přípravek ODSTRAŇOVAČ ŘAS dle návodu uvedeného na obalu. obrazek obrazek 413 Kč
002 0068
OXI tablety 200g 5 kg
OXI TABLETY 200 gPevný bezchlorový přípravek pro průběžnou úpravu vodyNa rozdíl od použití chlorových přípravku nevzniká při použití bezchlorových přípravku na bázi aktivního kyslíku žádný nepříjemný zápach, nedochází k dráždění očí, sliznic a pokožky, pro dosažení kvalitní vody je však péče o bazén náročnější, hlavně pro nutnost provádění častějších kontrol její kvality. Po napuštění vody do bazénu nebo při zahájení provozu bazénu na počátku sezóny je nutné nejprve upravit pH vody přípravky pH MÍNUS nebo pH PLUS na hodnotu 6,8-7,6. V případě tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost přípravkem STABILIZÁTOR TVRDOSTI. Před prvním použitím OXI TABLET aplikujte přípravek OXI START, vše dle návodu uvedených na těchto přípravcích. Pak se vloží do plováku nebo zásobníku tablet 1 ks OXI TABLETY na 10 m3 vody v bazénu. Kontrolu správné koncentrace aktivního kyslíku a pH je třeba provádět pravidelně vhodným testerem. Pro prevenci vzniku řas i při jejich výskytu je vhodné souběžně používat přípravek ODSTRAŇOVAČ ŘAS dle návodu uvedeného na obalu. obrazek obrazek 788 Kč
003 0038
Kombi tablety MAXI 1 kg
KOMBI TABLETY MAXI200 g tablety s obsahem 80 % aktivního chloru, zajišťující desinfekci, vyvločkování nečistot při zakalení vody a likvidaci řas Použití:Pro 20-30 m3 vody v bazénu se používá 1 tableta. Toto množství postačuje pro udržení potřebné koncentrace (tj. 0,3-0,5 mg/l) volného chloru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství volného chloru ve vodě, jako je teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření, zatížení bazénu atd.Tablety se přidávají do vody v plováku nebo do dávkovače tablet, který je umístěn v systému cirkulace vody před filtrem. obrazek obrazek 224 Kč
003 0050
Kombi tablety MINI 5kg
KOMBI TABLETY MINI20 g tablety s obsahem 80 % aktivního chloru, zajišťující desinfekci, vyvločkování nečistot při zakalení vody a likvidaci řasPoužití:Pro 10 m3 vody v bazénu se používají 3-4 tablety. Toto množství postačuje pro udržení potřebné koncentrace (tj. 0,3-0,5 mg/l) volného chloru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství volného chloru ve vodě, jako je teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření, zatížení bazénu atd.Tablety se přidávají do vody v plováku nebo do dávkovače tablet, který je umístěn v systému cirkulace vody před filtrem. obrazek obrazek 1 076 Kč
003 0052
Kombi tablety MINI 2,5 kg
KOMBI TABLETY MINI20 g tablety s obsahem 80 % aktivního chloru, zajišťující desinfekci, vyvločkování nečistot při zakalení vody a likvidaci řasPoužití:Pro 10 m3 vody v bazénu se používají 3-4 tablety. Toto množství postačuje pro udržení potřebné koncentrace (tj. 0,3-0,5 mg/l) volného chloru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství volného chloru ve vodě, jako je teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření, zatížení bazénu atd.Tablety se přidávají do vody v plováku nebo do dávkovače tablet, který je umístěn v systému cirkulace vody před filtrem. obrazek obrazek 521 Kč
003 0053
Kombi tablety MAXI 2,4 kg
KOMBI TABLETY MAXI200 g kombi tablety pro dezinfekci, vločkování a likvidací řasPoužití:Po napuštění vody do bazénu nebo při zahájení provozu v bazénu na počátku sezóny je nutné upravit pH vody přípravky pH MÍNUS nebo pH PLUS na hodnotu 6,8 - 7,6. V případě tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost přídavkem přípravku STABILIZÁTOR TVRDOSTI. Poté se provede prvotní chlorace přípravkem CHLOR START, vše dle návodů uvedených na těchto přípravcích. Pak se vloží do plováku nebo zásobníku tablet 1 ks KOMBI TABLETY MAXI na 20-30 m3 vody v bazénu. Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace 0,3-0,5 mg/l aktivního chloru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství aktivního chlóru ve vodě, jakou jsou teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření a ztížení bazénu. Kontrolu správné koncentrace aktivního chlóru a pH je třeba provádět pravidelně vhodným testerem. Přípravek obsahuje v sobě již látky, které by měly zabránit růstu řas, přesto při případném výskytu řas je možné provést jednorázovou úpravu vody přípravkem CHLOR ŠOK nebo CLOR ŠOK SUPER, dle návodů uvedených na těchto přípravcích. obrazek obrazek 501 Kč
003 0054
Kombi tablety MAXI 5kg
KOMBI TABLETY MAXI200 g kombi tablety pro dezinfekci, vločkování a likvidací řasPoužití:Po napuštění vody do bazénu nebo při zahájení provozu v bazénu na počátku sezóny je nutné upravit pH vody přípravky pH MÍNUS nebo pH PLUS na hodnotu 6,8 - 7,6. V případě tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost přídavkem přípravku STABILIZÁTOR TVRDOSTI. Poté se provede prvotní chlorace přípravkem CHLOR START, vše dle návodů uvedených na těchto přípravcích. Pak se vloží do plováku nebo zásobníku tablet 1 ks KOMBI TABLETY MAXI na 20-30 m3 vody v bazénu. Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace 0,3-0,5 mg/l aktivního chloru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství aktivního chlóru ve vodě, jakou jsou teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření a ztížení bazénu. Kontrolu správné koncentrace aktivního chlóru a pH je třeba provádět pravidelně vhodným testerem. Přípravek obsahuje v sobě již látky, které by měly zabránit růstu řas, přesto při případném výskytu řas je možné provést jednorázovou úpravu vody přípravkem CHLOR ŠOK nebo CLOR ŠOK SUPER, dle návodů uvedených na těchto přípravcích. obrazek obrazek 825 Kč
003 0071
Kombi tablety MINI 1,2 kg
KOMBI TABLETY MINI20 g tablety s obsahem 80 % aktivního chloru, zajišťující desinfekci, vyvločkování nečistot při zakalení vody a likvidaci řasPoužití:Pro 10 m3 vody v bazénu se používají 3-4 tablety. Toto množství postačuje pro udržení potřebné koncentrace (tj. 0,3-0,5 mg/l) volného chloru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství volného chloru ve vodě, jako je teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření, zatížení bazénu atd.Tablety se přidávají do vody v plováku nebo do dávkovače tablet, který je umístěn v systému cirkulace vody před filtrem. obrazek obrazek 236 Kč
004 0014
pH MÍNUS 1,5 kg
pH MINUSprostředek pro snižování hodnoty pHVoda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8-7,6. Měření hodnoty pH provádíme minimálně 2x týdně bazénovým testerem a okamžitě regulujeme případné odchylky od ideální hodnoty.Použití:Pro snížení pH se obvykle dávkuje 80 g přípravku na 10 m3 vody v bazénu. Dávku je vhodné nejprve rozpustit v cca 1 litru vody a nalít v nejhlubší části do bazénu při běžící filtraci, nebo rozsypat na hladinu v nejhlubší části bazénu rovněž při běžící filtraci. Kontrolní měření provádíme až za 12 až 24 hodin a podle výsledku postup opakujeme, dokud pH vody v bazénu nebude mít požadovanou hodnotu. obrazek obrazek 101 Kč
004 0039
pH PLUS 1,2 kg
pH PLUSprostředek pro zvyšování hodnoty pHVoda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8-7,6. Měření hodnoty pH provádíme minimálně 2x týdně bazénovým testerem a okamžitě regulujeme případné odchylky od ideální hodnoty.Použití:Pro zvýšení pH se obvykle dávkuje 100 g přípravku na 10 m3 vody v bazénu. Dávku je vhodné nejprve rozpustit v cca 1 litru vody a nalít v nejhlubší části do bazénu při běžící filtraci, nebo rozsypat na hladinu v nejhlubší části bazénu rovněž při běžící filtraci. Kontrolní měření provádíme až za 12 až 24 hodin a podle výsledku postup opakujeme, dokud pH vody v bazénu nebude mít požadovanou hodnotu. obrazek obrazek 80 Kč
004 0055
pH MÍNUS 3 kg
pH MINUSprostředek pro snižování hodnoty pHVoda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8-7,6. Měření hodnoty pH provádíme minimálně 2x týdně bazénovým testerem a okamžitě regulujeme případné odchylky od ideální hodnoty.Použití:Pro snížení pH se obvykle dávkuje 80 g přípravku na 10 m3 vody v bazénu. Dávku je vhodné nejprve rozpustit v cca 1 litru vody a nalít v nejhlubší části do bazénu při běžící filtraci, nebo rozsypat na hladinu v nejhlubší části bazénu rovněž při běžící filtraci. Kontrolní měření provádíme až za 12 až 24 hodin a podle výsledku postup opakujeme, dokud pH vody v bazénu nebude mít požadovanou hodnotu. obrazek obrazek 184 Kč
004 0056
pH MÍNUS 5 kg
pH MINUSprostředek pro snižování hodnoty pHVoda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8-7,6. Měření hodnoty pH provádíme minimálně 2x týdně bazénovým testerem a okamžitě regulujeme případné odchylky od ideální hodnoty.Použití:Pro snížení pH se obvykle dávkuje 80 g přípravku na 10 m3 vody v bazénu. Dávku je vhodné nejprve rozpustit v cca 1 litru vody a nalít v nejhlubší části do bazénu při běžící filtraci, nebo rozsypat na hladinu v nejhlubší části bazénu rovněž při běžící filtraci. Kontrolní měření provádíme až za 12 až 24 hodin a podle výsledku postup opakujeme, dokud pH vody v bazénu nebude mít požadovanou hodnotu. obrazek obrazek 303 Kč
004 0057
pH PLUS 2,5 kg
pH PLUSprostředek pro zvyšování hodnoty pHVoda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8-7,6. Měření hodnoty pH provádíme minimálně 2x týdně bazénovým testerem a okamžitě regulujeme případné odchylky od ideální hodnoty.Použití:Pro zvýšení pH se obvykle dávkuje 100 g přípravku na 10 m3 vody v bazénu. Dávku je vhodné nejprve rozpustit v cca 1 litru vody a nalít v nejhlubší části do bazénu při běžící filtraci, nebo rozsypat na hladinu v nejhlubší části bazénu rovněž při běžící filtraci. Kontrolní měření provádíme až za 12 až 24 hodin a podle výsledku postup opakujeme, dokud pH vody v bazénu nebude mít požadovanou hodnotu. obrazek obrazek 166 Kč
004 0058
pH PLUS 5kg
pH PLUSprostředek pro zvyšování hodnoty pHVoda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8-7,6. Měření hodnoty pH provádíme minimálně 2x týdně bazénovým testerem a okamžitě regulujeme případné odchylky od ideální hodnoty.Použití:Pro zvýšení pH se obvykle dávkuje 100 g přípravku na 10 m3 vody v bazénu. Dávku je vhodné nejprve rozpustit v cca 1 litru vody a nalít v nejhlubší části do bazénu při běžící filtraci, nebo rozsypat na hladinu v nejhlubší části bazénu rovněž při běžící filtraci. Kontrolní měření provádíme až za 12 až 24 hodin a podle výsledku postup opakujeme, dokud pH vody v bazénu nebude mít požadovanou hodnotu. obrazek obrazek 273 Kč
005 0028
Bazénový oxi-tester
Bazénový TESTER oxibazénový tester pro změření koncentrace oxidu obrazek obrazek 341 Kč
005 0029
Náhradní tablety Cl
Náhradní Cl tablety do testerunáhradní tablety do chlorového testeru, platíčko po 10 tabletách obrazek obrazek 26 Kč
005 0030
Náhradní tablety pH
Náhradní pH tabletynáhradní tablety do pH testeru, platíčko po 10 tabletách obrazek obrazek 26 Kč
005 0031
Náhradní tablety oxi
Náhradní Oxi tabletynáhradní tablety do Oxi testeru, platíčko po 10 tabletách obrazek obrazek 52 Kč
005 0033
Bazénový MINITESTER Cl/pH
Bazénový MINITESTER Cl/pHbazénový minitester pro změření koncentrace chloru a hodnoty pH obrazek obrazek 174 Kč
006 0016
VLOČKOVAČ T 1 l
VLOČKOVAČ Ttekutý flokulační prostředek pro vyvločkování nečistot při zakalení vodyPřípravek vyvločkuje jemné částečky nečistot tvořící zákal vody. Jejich shluknutím vytváří vločky, které se pak snadno zachytí ve filtraci, nebo klesnou ke dnu bazénu, odkud je lehce odstraníte vysavačem nečistot.Použití:Používá se v bazénech s pískovými i kartušovými filtry. Pro 10 m3 vody v bazénu se používá 25-50 g přípravku podle míry znečištění vody.Před přidáním přípravku do bazénu je nutné nejprve upravit pH vody na hodnotu 7,2-7,6. Provoz v bazénu je nutné přerušit. Nejlépe večer se dávka zředí s vodou a naleje před filtrací, za chodu filtrace, provede se krátké promíchání vody v bazénu a ponechá se cca 1 hodinu v klidu. Potom se zapne filtrace a ponechá se do druhého dne zapnutá. obrazek obrazek 96 Kč
006 0017
VLOČKOVAČ T 3 l
VLOČKOVAČ Ttekutý flokulační prostředek pro vyvločkování nečistot při zakalení vodyPřípravek vyvločkuje jemné částečky nečistot tvořící zákal vody. Jejich shluknutím vytváří vločky, které se pak snadno zachytí ve filtraci, nebo klesnou ke dnu bazénu, odkud je lehce odstraníte vysavačem nečistot.Použití:Používá se v bazénech s pískovými i kartušovými filtry. Pro 10 m3 vody v bazénu se používá 25-50 g přípravku podle míry znečištění vody.Před přidáním přípravku do bazénu je nutné nejprve upravit pH vody na hodnotu 7,2-7,6. Provoz v bazénu je nutné přerušit. Nejlépe večer se dávka zředí s vodou a naleje před filtrací, za chodu filtrace, provede se krátké promíchání vody v bazénu a ponechá se cca 1 hodinu v klidu. Potom se zapne filtrace a ponechá se do druhého dne zapnutá. obrazek obrazek 274 Kč
006 0018
VLOČKOVAČ P 1 kg
VLOČKOVAČ Ppevný flokulační prostředek pro vyvločkování nečistot při zakalení vodyPřípravek vyvločkuje jemné částečky nečistot tvořící zákal vody. Jejich shluknutím vytváří vločky, které se pak snadno zachytí ve filtraci, nebo klesnou ke dnu bazénu, odkud je lehce odstraníte vysavačem nečistot.Použití:Používá se v bazénech s pískovými i kartušovými filtry. Pro 10 m3 vody v bazénu se používá 25-50 g přípravku podle míry znečištění vody.Před přidáním přípravku do bazénu je nutné nejprve upravit pH vody na hodnotu 7,2-7,6. Provoz v bazénu je nutné přerušit. Nejlépe večer se dávka rovnoměrně rozsype na hladinu v nejhlubší části bazénu, provede se krátké promíchání vody v bazénu a ponechá se cca 1 hodinu v klidu. Potom se zapne filtrace a ponechá se do druhého dne zapnutá. obrazek obrazek 96 Kč
006 0019
ODSTRAŇOVAČ ŘAS 1l
ODSTRAŇOVAČ ŘASKoncentrovaný nepěnivý přípravek proti řasám v bazénechPOUŽITÍ:Výskyt různých druhů vodních řas patří k nejčastějším problémům, které je třeba při úpravě bazénové vody. Řasy jsou častou příčinou vzniku zákalů a slizovitých usazenin na dně a stěnách bazénu. ODSTRAŇOVAČ ŘAS je vhodné používat preventivně spolu s dezinfekčními přípravky na bázi aktivního chloru nebo kyslíku. Přípravek dávkujte do bazénu při zapnutém cirkulačním zařízení takto: počáteční dávka 150-200 ml/10 m3/týden, udržovací dávka 100-150 ml/10 m3/týden. Pokud přesto dojde k nárůstu nežádoucích řas, dávkujte jednorázově 300-400 ml/ 10m3 tohoto přípravku. Zahubené řasy odfiltrujte filtračním zařízením, zbytek řas odstraňte vyvločkováním přípravky VLOČKOVAČ T nebo VLOČKOVAČ P dle návodů uvedených na těchto přípravcích. obrazek obrazek 119 Kč
006 0023
Gelový čistič 1l
GELOVÝ ČISTIČČistič bazénových fólií, obkladů a betonuPOUŽITÍ:Alkalický gelový čistič je určen pro čištění všech druhů bazénových fólií, materiálů stěn a dna bazénu před uvedením do provozu i při jeho provozu. Podle míry znečištění se přípravek používá buď naředěný vodou v poměru 1:3 až 1:30 (1 litr přípravku na 3 až 30 litrů vody), nebo ho lze používat koncentrovaný, což umožňuje jeho gelová konzistence. U vypuštěného bazénu se připravený roztok nebo koncentrovaný přípravek nanese na vlhké plochy a navlhčeným vhodným kartáčem se plochy očistí a opláchnou vodou, oplachové vody se z bazénu vypustí. Mastná linka okolo hladiny se odstraní tak, že při snížené hladině o 5-10 cm, se nanese roztok nebo přípravek a potom vlhkým hadrem nebo houbou setře (hadr ani houba se nikdy nepropírá ve vodě bazénu). obrazek obrazek 174 Kč
006 0024
Čistič filtrů 1l
ČISTIČ FILTRŮ Prostředek pro odstranění organických i anorganických nečistot z filtruČistič filtrů je určen pro čištění pískových i kartušových filtrů. Odstraňuje vápenaté, železnaté a organické usazeniny, tuky a další nečistoty, které se zachytily ve filtru. Čistič filtrů zvyšuje průtok a účinnosti filtrů, a tím přispívá k lepší kvalitě bazénové vodyPOUŽITÍ:Čistič filtrů by se měl používat alespoň jednou za měsíc.PÍSKOVÉ FILTRY: nejprve je nutné odstavit veškeré dávkování chemikálií! Potom spodní výpust filtrů zavřít a zařízení nastavit na zpětný proplach. Při spuštěném filtračním čerpadle pomalu (asi 15-20 sekund) nalít 0,1 až 0,3 litru ČISTIČE FILTRŮ do filtru. Čerpadlo nechat asi 5 minut v provozu, dokud není voda čistá, potom ještě cca 30 sekund provést zpětný proplach. Potom opět spustit filtraci. U velkých filtrů ČISTIČ FILTRŮ zředit 1:5 vodou a nalít přímo na filtrační lože (písek), nechat cca 5 minut působit a potom provést zpětný proplach.KARTUŠOVÉ FILTRY:Vyndat vložku z filtru a postříkat ji ČISTIČEM FILTRŮ a nechat cca 5-10 minut reagovat, potom vložku dobře opláchnout vodou a vrátit ji do filtru. obrazek obrazek 276 Kč
006 0025
Stabilizátor tvrdosti 1l
STABILIZÁTOR TVRDOSTIpřípravek k inhibici tvrdosti a minerálních zabarvení vodyPřípravek brání tvorbě usazenin na stěnách a dně bazénů a tvorbě minerálních zabarvení a zákalů tím, že na sebe váže ionty vápníku, železa, manganu a mědi.Použití:Tvrdost vody, způsobená zvýšeným obsahem některých minerálních látek, např. solí, vápníku, hořčíku či manganu, bývá příčinou řady problému při úpravě bazénové vody, např. vzniku nežádoucích zabarvení vody, zákalů či minerálních usazenin. Při podezření na možnost výskytu tvrdé vody, zvláště pak při používání vody ze studní, je vhodné ještě před napuštěním vody do bazénu provést stanovení její tvrdosti. Pokud je voda tvrdá, je vhodné ihned po napuštění do vody přidat tento přípravek, který na sebe váže ionty vápníku, hořčíku, manganu a dalších minerálních látek a blokuje jejich nežádoucí účinky. Počáteční dávka přípravku činí 250 ml na 10 m3 vody, pokud je voda velmi tvrdá (nad 300 ppm) dávkuje se 500 ml na 10 m3 vody. Pro odstranění již vzniklých zbarvení nebo zákalů a při ukončení sezóny se dávkuje vždy 500 ml na 10 m3 vody, odměřené množství se pomalu nalije do skimmeru při zapnuté cirkulaci vody. Přípravek je vhodné používat při úpravě vody chlorovými i kyslíkovými přípravky. obrazek obrazek 186 Kč
006 0026
Sada základních přípravků
Sada základních přípravků pro úpravu vody v malých rodinných bazénechsada obsahuje:Chlor tablety MINI 1,2 kgpH MINUS 1,5 kgOdstraňovač řas 1 l obrazek obrazek 390 Kč
006 0035
Zazimovač
Přípravek pro úpravu vody po ukončení sezónyPoužití: zamezuje vzniku zákalů a usazenin během zimní přestávky, tím značně usnadňuje jarní čistění bazénu. Nezabraňuje však zamrznutí vody v bazénu. Před přidáním přípravku se upraví pH vody na 7,0 - 7,4 přípravky pH-MINUS nebo pH-PLUS a přidá se přípravek STABILIZATOR TVRDOSTI, vše dle návodů uvedených na těchto přípravcích. Hladina vody v bazénu se sníží pod skimmer a vratné trysky. Přípravek ZAZIMOVAČ se dávkuje v množství 1 litr přípravku na 20 m3 vody, odměřená dávka se naředí vodou v poměru 1:9 a naředěný roztok se rovnoměrně rozlije podél celého okraje bazénu. Následně se bazén přikryje a zabezpečí podle pokynů výrobce bazénu. obrazek obrazek 154 Kč
006 0041
Filtrační písek 0,8-1,2 mm
KŘEMIČITÝ PÍSEK DO BAZÉNOVÝCH FILTRACI 0,8 - 1,2 mmSpeciální písková náplň z křemičitého písku určená pro pískové filtrační zařízení.Obsahuje speciální sušený křemičitý písek o zrnitosti 0,8 - 1,2 mm vysoké chemické čistoty s dobrými mechanickými vlastnostmi.Životnost pískové náplně závisí na čistotě bazénové vody a údržbě pískového filtračního zařízeníBalení obsahuje 25 kg písku.Zboží je výjmuto z přepravního systému České pošty a společnosti PPL, proto ho nabízíme k osobnímu odběru. Dopravu tohoto zboží v Ostravě a blízkém okolí, lze domluvit za poplatek telefonicky. obrazek obrazek 182 Kč
006 0059
VLOČKOVAČ P 2 kg
VLOČKOVAČ Ppevný flokulační prostředek pro vyvločkování nečistot při zakalení vodyPřípravek vyvločkuje jemné částečky nečistot tvořící zákal vody. Jejich shluknutím vytváří vločky, které se pak snadno zachytí ve filtraci, nebo klesnou ke dnu bazénu, odkud je lehce odstraníte vysavačem nečistot.Použití:Používá se v bazénech s pískovými i kartušovými filtry. Pro 10 m3 vody v bazénu se používá 25-50 g přípravku podle míry znečištění vody.Před přidáním přípravku do bazénu je nutné nejprve upravit pH vody na hodnotu 7,2-7,6. Provoz v bazénu je nutné přerušit. Nejlépe večer se dávka rovnoměrně rozsype na hladinu v nejhlubší části bazénu, provede se krátké promíchání vody v bazénu a ponechá se cca 1 hodinu v klidu. Potom se zapne filtrace a ponechá se do druhého dne zapnutá. obrazek obrazek 184 Kč
006 0060
VLOČKOVAČ T 5 l
VLOČKOVAČ Ttekutý flokulační prostředek pro vyvločkování nečistot při zakalení vodyPřípravek vyvločkuje jemné částečky nečistot tvořící zákal vody. Jejich shluknutím vytváří vločky, které se pak snadno zachytí ve filtraci, nebo klesnou ke dnu bazénu, odkud je lehce odstraníte vysavačem nečistot.Použití:Používá se v bazénech s pískovými i kartušovými filtry. Pro 10 m3 vody v bazénu se používá 25-50 g přípravku podle míry znečištění vody.Před přidáním přípravku do bazénu je nutné nejprve upravit pH vody na hodnotu 7,2-7,6. Provoz v bazénu je nutné přerušit. Nejlépe večer se dávka zředí s vodou a naleje před filtrací, za chodu filtrace, provede se krátké promíchání vody v bazénu a ponechá se cca 1 hodinu v klidu. Potom se zapne filtrace a ponechá se do druhého dne zapnutá. obrazek obrazek 400 Kč
006 0061
VLOČKOVAČ KARTUŠE 4ks/krabička
VLOČKOVAČ KARTUŠEpomalorozpustné polštářky pro projasnění vody v bazénechPOUŽITÍ:Jedním z nejčastějších problému, vyskytujících se při péči o vodu v bazénech, je vznik zákalů, které jsou způsobeny přítomnosti jemných mechanických nebo organických nečistot či zbytku po likvidaci řas. Použitím přípravku VLOČKOVAČ KARTUŠE se tyto jemné částice kontinuálně převádějí do formy, které lze odstranit filtrací na pískových, případně i kartušových filtrech. Přípravek též snižuje obsah železitých, manganových a měďnatých iontů.Před přidáním přípravku do bazénu zkontrolujte pH vody a případně ji upravte na hodnotu 7,2 - 7,6 pomocí přípravku pH MÍNUS nebo pH PLUS podle návodu uvedených na obalech těchto přípravků. Potom vložte 1 kartuši přípravku do skimmeru nebo do přepadové jímky bazénu na každých 50 m3 vody každý 1 nebo 2 týdny. Provoz bazénu není nutné přerušit, vyvločkované nečistoty se kontinuálně zachytí při zapnuté cirkulaci ve filtru. Kontinuální tvorba vloček způsobuje větší zanášení filtrů, proto se u pískových filtrů doporučuje jeho častější praní přípravkem ČISTIČ FITRŮ, u kartušových filtrů je nezbytné častěji měnit kartuše. Pokud voda není ani po aplikaci přípravku VLOČKOVAČ KARTUŠE čistá, je možné vodu šokově nechlorovat přípravky CHLOR ŠOK, CHLOR ŠOK SUPER nebo CHLOR GRANULÁT dle návodu na těchto přípravcích. Pro odstranění iontů mědi z bazénové vody jednorázově záště pH na hodnotu 7,6-7,8, dokonale odfiltrujte a poté opět použijte VLOČKOVAČ KARTUŠE. obrazek obrazek 190 Kč
006 0062
VLOČKOVAČ KARTUŠE 8ks/krabička
VLOČKOVAČ KARTUŠEpomalorozpustné polštářky pro projasnění vody v bazénechPOUŽITÍ:Jedním z nejčastějších problému, vyskytujících se při péči o vodu v bazénech, je vznik zákalů, které jsou způsobeny přítomnosti jemných mechanických nebo organických nečistot či zbytku po likvidaci řas. Použitím přípravku VLOČKOVAČ KARTUŠE se tyto jemné částice kontinuálně převádějí do formy, které lze odstranit filtrací na pískových, případně i kartušových filtrech. Přípravek též snižuje obsah železitých, manganových a měďnatých iontů.Před přidáním přípravku do bazénu zkontrolujte pH vody a případně ji upravte na hodnotu 7,2 - 7,6 pomocí přípravku pH MÍNUS nebo pH PLUS podle návodu uvedených na obalech těchto přípravků. Potom vložte 1 kartuši přípravku do skimmeru nebo do přepadové jímky bazénu na každých 50 m3 vody každý 1 nebo 2 týdny. Provoz bazénu není nutné přerušit, vyvločkované nečistoty se kontinuálně zachytí při zapnuté cirkulaci ve filtru. Kontinuální tvorba vloček způsobuje větší zanášení filtrů, proto se u pískových filtrů doporučuje jeho častější praní přípravkem ČISTIČ FITRŮ, u kartušových filtrů je nezbytné častěji měnit kartuše. Pokud voda není ani po aplikaci přípravku VLOČKOVAČ KARTUŠE čistá, je možné vodu šokově nechlorovat přípravky CHLOR ŠOK, CHLOR ŠOK SUPER nebo CHLOR GRANULÁT dle návodu na těchto přípravcích. Pro odstranění iontů mědi z bazénové vody jednorázově záště pH na hodnotu 7,6-7,8, dokonale odfiltrujte a poté opět použijte VLOČKOVAČ KARTUŠE. obrazek obrazek 358 Kč
006 0063
ODSTRAŇOVAČ ŘAS 3l
ODSTRAŇOVAČ ŘASKoncentrovaný nepěnivý přípravek proti řasám v bazénechPOUŽITÍ:Výskyt různých druhů vodních řas patří k nejčastějším problémům, které je třeba při úpravě bazénové vody. Řasy jsou častou příčinou vzniku zákalů a slizovitých usazenin na dně a stěnách bazénu. ODSTRAŇOVAČ ŘAS je vhodné používat preventivně spolu s dezinfekčními přípravky na bázi aktivního chloru nebo kyslíku. Přípravek dávkujte do bazénu při zapnutém cirkulačním zařízení takto: počáteční dávka 150-200 ml/10 m3/týden, udržovací dávka 100-150 ml/10 m3/týden. Pokud přesto dojde k nárůstu nežádoucích řas, dávkujte jednorázově 300-400 ml/ 10m3 tohoto přípravku. Zahubené řasy odfiltrujte filtračním zařízením, zbytek řas odstraňte vyvločkováním přípravky VLOČKOVAČ T nebo VLOČKOVAČ P dle návodů uvedených na těchto přípravcích. obrazek obrazek 338 Kč
006 0064
ODSTRAŇOVAČ ŘAS 5 l
ODSTRAŇOVAČ ŘASKoncentrovaný nepěnivý přípravek proti řasám v bazénechPOUŽITÍ:Výskyt různých druhů vodních řas patří k nejčastějším problémům, které je třeba při úpravě bazénové vody. Řasy jsou častou příčinou vzniku zákalů a slizovitých usazenin na dně a stěnách bazénu. ODSTRAŇOVAČ ŘAS je vhodné používat preventivně spolu s dezinfekčními přípravky na bázi aktivního chloru nebo kyslíku. Přípravek dávkujte do bazénu při zapnutém cirkulačním zařízení takto: počáteční dávka 150-200 ml/10 m3/týden, udržovací dávka 100-150 ml/10 m3/týden. Pokud přesto dojde k nárůstu nežádoucích řas, dávkujte jednorázově 300-400 ml/ 10m3 tohoto přípravku. Zahubené řasy odfiltrujte filtračním zařízením, zbytek řas odstraňte vyvločkováním přípravky VLOČKOVAČ T nebo VLOČKOVAČ P dle návodů uvedených na těchto přípravcích. obrazek obrazek 514 Kč
006 0069
Stabilizátor tvrdosti 3 l
STABILIZÁTOR TVRDOSTIpřípravek k inhibici tvrdosti a minerálních zabarvení vodyPřípravek brání tvorbě usazenin na stěnách a dně bazénů a tvorbě minerálních zabarvení a zákalů tím, že na sebe váže ionty vápníku, železa, manganu a mědi.Použití:Tvrdost vody, způsobená zvýšeným obsahem některých minerálních látek, např. solí, vápníku, hořčíku či manganu, bývá příčinou řady problému při úpravě bazénové vody, např. vzniku nežádoucích zabarvení vody, zákalů či minerálních usazenin. Při podezření na možnost výskytu tvrdé vody, zvláště pak při používání vody ze studní, je vhodné ještě před napuštěním vody do bazénu provést stanovení její tvrdosti. Pokud je voda tvrdá, je vhodné ihned po napuštění do vody přidat tento přípravek, který na sebe váže ionty vápníku, hořčíku, manganu a dalších minerálních látek a blokuje jejich nežádoucí účinky. Počáteční dávka přípravku činí 250 ml na 10 m3 vody, pokud je voda velmi tvrdá (nad 300 ppm) dávkuje se 500 ml na 10 m3 vody. Pro odstranění již vzniklých zbarvení nebo zákalů a při ukončení sezóny se dávkuje vždy 500 ml na 10 m3 vody, odměřené množství se pomalu nalije do skimmeru při zapnuté cirkulaci vody. Přípravek je vhodné používat při úpravě vody chlorovými i kyslíkovými přípravky. obrazek obrazek 566 Kč
006 0070
Zazimovač 3 l
Přípravek pro úpravu vody po ukončení sezónyPoužití: zamezuje vzniku zákalů a usazenin během zimní přestávky, tím značně usnadňuje jarní čistění bazénu. Nezabraňuje však zamrznutí vody v bazénu. Před přidáním přípravku se upraví pH vody na 7,0 - 7,4 přípravky pH-MINUS nebo pH-PLUS a přidá se přípravek STABILIZATOR TVRDOSTI, vše dle návodů uvedených na těchto přípravcích. Hladina vody v bazénu se sníží pod skimmer a vratné trysky. Přípravek ZAZIMOVAČ se dávkuje v množství 1 litr přípravku na 20 m3 vody, odměřená dávka se naředí vodou v poměru 1:9 a naředěný roztok se rovnoměrně rozlije podél celého okraje bazénu. Následně se bazén přikryje a zabezpečí podle pokynů výrobce bazénu. obrazek obrazek 450 Kč
100 1001
RESISTIN ML antik. nátěr 950g
antikorozní přípravek pro konzervaci kovových povrchů, zejména dutin automobilůRESISTIN ML se používá ke konzervaci kovových součásti v nejtěžších klimatických podmínkách, k ochraně dutin a větších ploch automobilů (prahy dveří, sloupky karoserie, vnitřky dveří apod.). Aplikuje se na suché, odmaštěné povrchy při teplotách 15 až 20 °C. Před použitím rozmíchat, aplikační účinnost přípravku se případným rozvrstvením nemění.KONZERVACE PONOREM: při normální teplotě je nános prostředku 35 až 45 g/m2. Obsahem obalu je možno konzervovat plochu cca 24 m2.KONZERVACE NÁTĚREM: nátěr se provádí běžným způsobem štětcem, válečkem. Pro ředění se používá technický benzin nebo Ředidlo ML/CAR.KONZERVACE STŘÍKÁNÍM: při použití běžných typů pistolí se doporučuje ředit 5 až 10 % technického benzinu nebo Ředidlo ML/CAR. Stříkání do dutin autokaroserií se provádí speciálním zařízením. Při rychlém očištění potřísněných míst nezanechává stopy na laku karoserií.BEZPEČNOST PRÁCE: Obsahuje: propan, butan, nízkovroucí hydrogenovaný benzín, xylen, 2-methylpropan-1-olHustota 870 kg.m-3, obsah organických rozpouštědel 0,52 kg/kg, obsah celkového organického uhlíku 0,422 kg/kg, obsah netěkavých látek 36,6% obj. obrazek obrazek 131 Kč
100 1004
RESISTIN ML antik.nátěr spray
antikorozní přípravek pro konzervaci kovových povrchů, zejména dutin automobilůRESISTIN ML-SPREJ je antikorozní přípravek pro konzervaci kovových povrchů, zejména dutin automobilů. Vhodný zejména pro prahy, vnitřky dveří, dveřní nosníky a sloupky karoserií. Dobře přilnavý, odolný vůči mrazu, teplu a solím.POUŽITÍ: ideální teplota pro nanášení je cca 20 °C. Sprej důkladně protřepeme min. 3 minuty, aby byl slyšet pohyb mísících se kuliček, protřepání v průběhu stříkání opakujeme. Stříkáme do dutých prostor karoserie nebo do předvrtaných otvorů. Vzniklé otvory následně zatmelíme. Po použití dózu otočíme dnem vzhůru a prostříkneme k pročištění trysky. Zacpanou trysku sejmeme a pročistíme jehlou nebo vyměníme.BEZPEČNOST PRÁCE: Obsahuje: propan, butan, nízkovroucí hydrogenovaný benzín, xylen, 2-methylpropan-1-olPOZOR!Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci s přípravkem nejíst, nekouřit a používat osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle, vhodný pracovní oděv), po práci se umýt teplou vodou a mýdlem. Rozprášená mlha a výpary jsou lehce zápalné. Používat jen v dobře větraných prostorách. Bez dostatečného větrání existuje možnost vytvoření explozivních směsí. Nepotřebné zbytky přípravku nebo vyprázdněnou nádobu odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. obrazek obrazek 131 Kč
100 1005
RESISTIN CAR antik. nátěr 950g
antikorozní přípravek k ochraně a konzervaci kovových povrchů, zejména spodku automobilůRESISTIN CAR se používá k ochraně a konzervaci spodků motorových vozidel, eventuálně jiných technických zařízení proti korozi. Aplikuje se na suché, odmaštěné povrchy při teplotách 15 až 20 °C. Před použitím rozmíchat, aplikační účinnost přípravku se případným rozvrstvením nemění.KONZERVACE PONOREM: při normální teplotě je nános prostředku 65 až 80 g/m2. Obsahem obalu je možno konzervovat plochu cca 14 m2.KONZERVACE NÁTĚREM: nátěr se provádí běžným způsobem štětcem, válečkem. Pro ředění se používá technický benzin nebo Ředidlo ML/CAR.KONZERVACE STŘÍKÁNÍM: při použití běžných typů pistolí se doporučuje ředit 5 až 10 % technického benzinu nebo Ředidlo ML/CAR. Při rychlém očištění potřísněných míst nezanechává stopy na laku karoserií.BEZPEČNOST PRÁCE: Obsahuje: propan, butan, nízkovroucí hydrogenovaný benzín, xylen, 2-methylpropan-1-olHustota 870 kg.m-3, obsah organických rozpouštědel 0,53 kg/kg, obsah celkového organického uhlíku 0,424 kg/kg, obsah netěkavých látek 34,75% obj. obrazek obrazek 127 Kč
100 1008
RESISTIN CAR antik.nátěr spray
antikorozní přípravek pro konzervaci kovových povrchů, zejména spodků automobilů na bázi bitumenu, nepřelakovatelný ve sprejiRESISTIN CAR-SPREJ je antikorozní přípravek pro konzervaci kovových povrchů, zejména spodků automobilů, s vynikajícím protihlukovými vlastnostmi. Ideální pro rychlé použití na špatně přístupných místech, např. blatníky a nadkolí. Konzervuje, chrání proti vodě, solím, kamínkům a korozím.POUŽITÍ: Nanášíme na očištěný, obroušený podklad zbavený rzi, který není nutno opatřovat základním nátěrem. Místa, která nechceme stříkat, zakryjeme. Ideální teplota pro nanášení je cca 20 °C. Sprej důkladně protřepeme min. 3 minuty, aby byl slyšet pohyb mísících se kuliček, protřepání v průběhu stříkání opakujeme. Doporučujeme provedení zkušebního nástřiku pro odzkoušení postupu, snášenlivosti a odolnosti podkladu. Stříkáme ze vzdálenosti cca 25-30 cm. Vlastní nanášení provádíme ve více jemných vrstvách stříkaných křížem. Mezi vrstvami čekáme 5 až 10 minut. Po použití dózu otočíme dnem vzhůru a prostříkneme k pročištění trysky. Zacpanou trysku sejmeme a pročistíme jehlou nebo vyměníme.BEZPEČNOST PRÁCE: Obsahuje: propan, butan, nízkovroucí hydrogenovaný benzín, xylen, 2-methylpropan-1-olPOZOR!Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty, uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci s přípravkem nejíst, nekouřit a používat osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle, vhodný pracovní oděv), po práci se umýt teplou vodou a mýdlem. Rozprášená mlha a výpary jsou lehce zápalné. Používat jen v dobře větraných prostorách. Bez dostatečného větrání existuje možnost vytvoření explozivních směsí. Nepotřebné zbytky přípravku nebo vyprázdněnou nádobu odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. obrazek obrazek 113 Kč
100 1009
RESISTIN CAR přelakovatelný sp
antikorozní přípravek na bázi PVC pro konzervaci exponovaných částí karoserií automobilů, přelakovatelnýRESISTIN CAR-SPREJ PŘELAKOVATELNÝ je antikorozní přípravek na bázi PVC, po zaschnutí přelakovatelný všemi lakovacími systémy. Dlouhodobě účinná ochrana pro díly karoserií, nadkolí, vnitřních prostor a dalších míst, kde je potřeba dosáhnout silné ochranné vrstvy. Ideální pro rychlé použití na špatně přístupných místech. Odolává nárazům, teplu, mrazu a solím.POUŽITÍ: nanášíme na očištěný, obroušený podklad zbavený rzi, bez dalšího základního nátěru. Místa, která nechceme stříkat zakryjeme. Ideální teplota pro nanášení je cca 20 °C. Sprej důkladně protřepeme min. 3 minuty, aby byl slyšet pohyb mísících se kuliček, protřepání v průběhu stříkání opakujeme. Doporučujeme provedení zkušebního nástřiku pro odzkoušení postupu, snášenlivosti a odolnosti podkladu. Stříkáme ze vzdálenosti cca 25-30 cm. Vlastní nanášení provádíme ve více jemných vrstvách stříkaných křížem. Mezi vrstvami čekáme 5 až 10 minut. Po použití dózu otočíme dnem vzhůru a prostříkneme k pročištění trysky. Zacpanou trysku sejmeme a pročistíme jehlou nebo vyměníme.BEZPEČNOST PRÁCE: Obsahuje: propan, butan, nízkovroucí hydrogenovaný benzínPOZOR!Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty, uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci s přípravkem nejíst, nekouřit a používat osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle, vhodný pracovní oděv), po práci se umýt teplou vodou a mýdlem. Rozprášená mlha a výpary jsou lehce zápalné. Používat jen v dobře větraných prostorách. Bez dostatečného větrání existuje možnost vytvoření explozivních směsí. Nepotřebné zbytky přípravku nebo vyprázdněnou nádobu odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. obrazek obrazek 115 Kč
100 1010
KONKOR 500 asfal.nátěr 950 g
asfaltový antikorozní lakKONKOR 500 se používá jako antikorozní nátěr kovových předmětů a konstrukcí pro vnější prostředí, např. jako antikorozní ochrana rzí narušeného ocelového pletiva, spodků karoserií automobilů apod. Zásadně nevyžaduje základní nátěr. Nesmí se používat pro nátěry zařízení používaných v domácnosti, živočišné výrobě a povrchů přicházejících do styku s pitnou vodou, poživatinami a krmivy, nesmí přijít do přímého styku s pokožkou. Není vhodný na pozinkované povrchy.NÁVOD K POUŽITÍ: dokonale promíchat v případě potřeby se ředí lakovým benzinem nebo ředidlem S 6006. Nanáší se na suchý, očištěný podklad štětcem, stříkáním, máčením nebo poléváním. Spotřeba organického uhlíku 0,47 kg/kg produktu, obsah netěkavých látek 38% obj.LIKVIDACE ODPADŮ: zbytek laku je možné vypláchnout lakovým benzinem nebo ředidlem S 6006 a spotřebovat do nátěru, nebo spálit ve spalovně tekutých odpadů. Obal, po dokonalém vyprázdnění, je možné odevzdat do sběru kovového odpadu obrazek obrazek 67 Kč
100 1011
TERPENTÝNOVÝ OLEJ 450g
ředidlo do barevTERPENTÝNOVÝ OLEJ se používá jako ředidlo do barev.BEZPEČNOST PRÁCE: Hořlavina II. třídy nebezpečnosti. Při práci řádně větrat, nepoužívat v prostoru s otevřeným ohněm a rozžhavenými elektrickými spotřebiči, při práci nejíst, nekouřit, používat osobní ochranné pomůcky (rukavice, brýle, vhodný pracovní oděv). Po práci umýt ruce a kůži teplou vodou a mýdlem. Nepotřebné zbytky odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Obal, po dokonalém vyprázdnění, je možné odevzdat do sběru kovového odpadu. obrazek obrazek 66 Kč
110 1101
Plovoucí teploměr
Teploměr pro rychlé zjištění teploty vody v bazénu. obrazek obrazek 122 Kč
110 1102
Čistící set - malý
Čistící set obsahuje:malý kartáč, síťku na nečistoty, tyč, vysavač obrazek obrazek 731 Kč
110 1103
Plovák velký pro 200g tablety
0 obrazek obrazek 231 Kč
110 1104
Plovák malý pro 20g tablety
0 obrazek obrazek 102 Kč
110 1105
Hladin.síťka na ALU tyči 1,3 m
Síťka hladinová na ALU tyči o délce 1,3 m obrazek obrazek 262 Kč
150 1501
ALGICID 0,5 l-vířivky
koncetrovaný nepěnivý přípravek proti řasám ve vířivkáchPOUŽITÍ: vodu ve vířivé vaně udržujte na hodnotě pH v rozmezí 7,2-7,8. Tuto hodnotu změříme vhodným testerem. Přípravek dávkujte do vířivé vany vždy při zapnuté filtraci. Dávkujte 10-15 ml přípravku na každých 1000 litrů vody přímo do vany jednou za dva týdny. Pokud by přesto došlo ke kalení vody z důvodu nárůstu řas, dávkování zdvojnásobte. V závislosti na frekvenci používání vířivky je vhodné každých 10 až 15 dní provést výměnu cca 1/3 vody ve vířivě vaně za vodu novou. obrazek obrazek 113 Kč
150 1502
ALGICID 1l-vířivky
koncetrovaný nepěnivý přípravek proti řasám ve vířivkáchPOUŽITÍ: vodu ve vířivé vaně udržujte na hodnotě pH v rozmezí 7,2-7,8. Tuto hodnotu změříme vhodným testerem. Přípravek dávkujte do vířivé vany vždy při zapnuté filtraci. Dávkujte 10-15 ml přípravku na každých 1000 litrů vody přímo do vany jednou za dva týdny. Pokud by přesto došlo ke kalení vody z důvodu nárůstu řas, dávkování zdvojnásobte. V závislosti na frekvenci používání vířivky je vhodné každých 10 až 15 dní provést výměnu cca 1/3 vody ve vířivě vaně za vodu novou. obrazek obrazek 173 Kč
150 1503
pH MÍNUS 0,5 kg-vířivky
granulát pro snižování pH vody ve vířivkáchPOUŽITÍ: správné nastavení hodnoty pH vody je nutnou podmínku pro dokonalou funkci všech přípravků pro ošetřování vody a pro vytvoření příjemných podmínek pro relaxaci ve vířivkách. Voda ve vířivé vaně má mít hodnotu pH v rozmezí 7,2-7,8. Tuto hodnotu změříme vhodným testerem. Pro snížení pH vody (při pH vyšším než 7,8) o cca 0,1 jednotky se přidává 8 g přípravku pH MÍNUS PROSPA na každých 1000l vody, tzn., že pro snížení o cca 0,5 jednotky se přidává cca 40 g přípravku na 1000l vody. Odměřené množství přípravku přímo nasypte do vody při běžící filtraci. Přípravek je možno rovněž předem rozpustit v plastové nádobce ve vodě a postupně vlít do vířivě vany při zapnuté filtraci. Po dokonalém promíchání veškeré vody se opětovně zkontroluje hodnota pH pomocí testeru a podle výsledku se případně celý postup zopakuje. Hodnota pH vody by měla být pravidelně kontrolována alespoň 3 x týdně. obrazek obrazek 98 Kč
150 1504
CHLOR GRANULÁT 0,5 KG-vířivky
organický chlorový granulát pro dezinfekci vody ve vířivkáchPOUŽITÍ: organický chlorový granulát se používá pro rychlou dezinfekci vody ve vířivých vanách. Jeho použitím se rychle dosáhne požadované koncentrace aktivního chloru 3 až 5 mg/l, zároveň je možno pomocí CHLOR GRANULÁTU PROSPA tuto hodnotu udržovat při průběžné dezinfekci vody ve vířivce. Úbytek chloru je pomalejší díky postupnému vzniku stabilizujících látek. Voda ve vířivé vaně musí mít hodnotu pH v rozmezí 7,2-7,8. Tuto hodnotu změříme vhodným testerem. CHLOR GRANULÁT PROSPA v množství 20 g na 1000 l vody pomalu nasypte při zapnuté filtraci přímo do vany. Odměřenou dávku přípravku je možné také předem rozpustit v plastové nádobce a vzniklý roztok pomalu vlít do vany. Obsah vířivky se musí nechat dokonale promíchat, a pokud koncentrace aktivního chloru zjištěna testerem je nižší než 3mg/l, je nutné přidat další množství tohoto přípravku. Před aplikaci přípravku musí všichni koupající opustit vířivku. Jestliže je voda ve vířivce zakalená, vykazuje známky přítomnosti řas, nebo dráždí oči, je třeba vodu pravidelně ošetřovat přípravkem OXI GRANULÁT PROSPA dle návodu na přípravku. obrazek obrazek 128 Kč
150 1506
CHLOR GRANULÁT 1 KG-vířivky
organický chlorový granulát pro dezinfekci vody ve vířivkáchPOUŽITÍ: organický chlorový granulát se používá pro rychlou dezinfekci vody ve vířivých vanách. Jeho použitím se rychle dosáhne požadované koncentrace aktivního chloru 3 až 5 mg/l, zároveň je možno pomocí CHLOR GRANULÁTU PROSPA tuto hodnotu udržovat při průběžné dezinfekci vody ve vířivce. Úbytek chloru je pomalejší díky postupnému vzniku stabilizujících látek. Voda ve vířivé vaně musí mít hodnotu pH v rozmezí 7,2-7,8. Tuto hodnotu změříme vhodným testerem. CHLOR GRANULÁT PROSPA v množství 20 g na 1000 l vody pomalu nasypte při zapnuté filtraci přímo do vany. Odměřenou dávku přípravku je možné také předem rozpustit v plastové nádobce a vzniklý roztok pomalu vlít do vany. Obsah vířivky se musí nechat dokonale promíchat, a pokud koncentrace aktivního chloru zjištěna testerem je nižší než 3mg/l, je nutné přidat další množství tohoto přípravku. Před aplikaci přípravku musí všichni koupající opustit vířivku. Jestliže je voda ve vířivce zakalená, vykazuje známky přítomnosti řas, nebo dráždí oči, je třeba vodu pravidelně ošetřovat přípravkem OXI GRANULÁT PROSPA dle návodu na přípravku. obrazek obrazek 205 Kč
150 1507
pH MÍNUS 1 kg-vířivky
granulát pro snižování pH vody ve vířivkáchPOUŽITÍ: správné nastavení hodnoty pH vody je nutnou podmínku pro dokonalou funkci všech přípravků pro ošetřování vody a pro vytvoření příjemných podmínek pro relaxaci ve vířivkách. Voda ve vířivé vaně má mít hodnotu pH v rozmezí 7,2-7,8. Tuto hodnotu změříme vhodným testerem. Pro snížení pH vody (při pH vyšším než 7,8) o cca 0,1 jednotky se přidává 8 g přípravku pH MÍNUS PROSPA na každých 1000l vody, tzn., že pro snížení o cca 0,5 jednotky se přidává cca 40 g přípravku na 1000l vody. Odměřené množství přípravku přímo nasypte do vody při běžící filtraci. Přípravek je možno rovněž předem rozpustit v plastové nádobce ve vodě a postupně vlít do vířivě vany při zapnuté filtraci. Po dokonalém promíchání veškeré vody se opětovně zkontroluje hodnota pH pomocí testeru a podle výsledku se případně celý postup zopakuje. Hodnota pH vody by měla být pravidelně kontrolována alespoň 3 x týdně. obrazek obrazek 120 Kč
150 1508
pH PLUS 0,5 kg-vířivky
granulát pro zvyšování pH vody ve vířivkáchPOUŽITÍ: správné nastavení hodnoty pH vody je nutnou podmínku pro dokonalou funkci všech přípravků pro ošetřování vody a pro vytvoření příjemných podmínek pro relaxaci ve vířivkách. Voda ve vířivé vaně má mít hodnotu pH v rozmezí 7,2-7,8. Tuto hodnotu změříme vhodným testerem. Pro zvýšení pH vody (při pH nižší než 7,2) o cca 0,1 jednotky se přidává 10 g přípravku pH PLUS PROSPA na každých 1000l vody, tzn., že pro zvýšení o cca 0,5 jednotky se přidává cca 50 g přípravku na 1000l vody. Odměřené množství přípravku přímo nasypte do vody při běžící filtraci. Přípravek je možno rovněž předem rozpustit v plastové nádobce ve vodě a postupně vlít do vířivě vany při zapnuté filtraci. Po dokonalém promíchání veškeré vody se opětovně zkontroluje hodnota pH pomocí testeru a podle výsledku se případně celý postup zopakuje. Hodnota pH vody by měla být pravidelně kontrolována alespoň 3 x týdně. obrazek obrazek 83 Kč
150 1509
pH PLUS 1 kg-vířivky
granulát pro zvyšování pH vody ve vířivkáchPOUŽITÍ: správné nastavení hodnoty pH vody je nutnou podmínku pro dokonalou funkci všech přípravků pro ošetřování vody a pro vytvoření příjemných podmínek pro relaxaci ve vířivkách. Voda ve vířivé vaně má mít hodnotu pH v rozmezí 7,2-7,8. Tuto hodnotu změříme vhodným testerem. Pro zvýšení pH vody (při pH nižší než 7,2) o cca 0,1 jednotky se přidává 10 g přípravku pH PLUS PROSPA na každých 1000l vody, tzn., že pro zvýšení o cca 0,5 jednotky se přidává cca 50 g přípravku na 1000l vody. Odměřené množství přípravku přímo nasypte do vody při běžící filtraci. Přípravek je možno rovněž předem rozpustit v plastové nádobce ve vodě a postupně vlít do vířivě vany při zapnuté filtraci. Po dokonalém promíchání veškeré vody se opětovně zkontroluje hodnota pH pomocí testeru a podle výsledku se případně celý postup zopakuje. Hodnota pH vody by měla být pravidelně kontrolována alespoň 3 x týdně. obrazek obrazek 105 Kč
150 1510
OXI GRANULÁT 0,5 kg-vířivky
bezchlorový granulát pro rychlou úpravu vody ve vířivkáchPOUŽITÍ: vodu ve vířivé vaně udržujte na hodnotě pH v rozmezí 7,2-7,8. Tuto hodnotu změříte vhodným testerem.Na rozdíl od chlorových přípravku nevzniká při použití tohoto přípravku na bázi aktivního kyslíku žádný nepříjemný zápach, nedochází k dráždění oči, sliznic a pokožky. Používá se vždy jestli-že je voda ve vířivce zakalená nebo vykazuje známky přítomnosti řas. V tomto případě dávkujte 20 g přípravku na 1000 l vody přímo do vany při zapnuté filtraci. Před aplikací přípravku musí všichni koupající opustit vířivku. Při reaktivaci bromové úpravy vody dávkujte 15 g přípravku na 1000 l vody přímo do vany při zapnuté filtraci jednou za 14 dni. obrazek obrazek 195 Kč
150 1512
OXI GRANULÁT 1 kg-vířivky
bezchlorový granulát pro rychlou úpravu vody ve vířivkáchPOUŽITÍ: vodu ve vířivé vaně udržujte na hodnotě pH v rozmezí 7,2-7,8. Tuto hodnotu změříte vhodným testerem.Na rozdíl od chlorových přípravku nevzniká při použití tohoto přípravku na bázi aktivního kyslíku žádný nepříjemný zápach, nedochází k dráždění oči, sliznic a pokožky. Používá se vždy jestli-že je voda ve vířivce zakalená nebo vykazuje známky přítomnosti řas. V tomto případě dávkujte 20 g přípravku na 1000 l vody přímo do vany při zapnuté filtraci. Před aplikací přípravku musí všichni koupající opustit vířivku. Při reaktivaci bromové úpravy vody dávkujte 15 g přípravku na 1000 l vody přímo do vany při zapnuté filtraci jednou za 14 dni. obrazek obrazek 351 Kč
160 1601
PROSEPTIK
Enzymatický přípravek pro zkapalňování a rozklad fekálií, dalších biologických odpadů a k likvidaci zápachuPoužití: ŽUMPY, SEPTIKY, SUCHÉ ZÁCHODY, CHEMICKÉ TOALETY, ODPADNÍ POTRUBÍPřídavkem prostředku PROSEPTIK, který obsahuje enzymy rozkládající tuky, škroby a bílkoviny, se vytvářejí příznivé podmínky pro dosažení dlouhodobé přirozené rovnováhy s převahou příznivě působících mikroorganismů, které dokáží rozkládat biologické odpady na vodu a oxid uhličitý bez vzniku nežádoucích zápachů a usazenin. PROSEPTIK přispívá ke snižování BSK odpadní vody. Na rozdíl od obdobných biologicky aktivních prostředků PROSEPTIK neobsahuje živé bakterie, je proto mnohem déle skladovatelný bez významnější ztráty účinnosti.POUŽITÍ:1. Pro septik nebo žumpu o objemu 2 m3 použijte 1 sáček. Obsah sáčku nasypte do záchodové mísy a spláchněte. Opakujte 1x týdně p dobu 4 týdnu, pak opakujte 1x měsíčně. V případě silně zanedbaných septiků a žump možno dávky několikanásobně zvýšit, vzhledem k nezávadnosti výrobku nehrozí nebezpečí předávkování. Vodu ze žumpy nepoužívejte na zalévání, přípravek neničí mikroorganismy nakažlivých nemocí!2. V suchých záchodech nasypte obsah 4 sáčků na fekálie, čímž dojde k jejich ztekucení a odstranění zápachu. Postup opakujte každé 2 měsíce.3. V chemických toaletách nasypte obsah 2 sáčku spolu s malým množstvím vody do odpadní nádoby vždy ihned po jejím vyprázdnění, pak nasypte vždy 1x týdně obsah jednoho sáčku do mísy před spláchnutím. Nepřidávejte další chemické přípravky, v případě velmi častého používání se doporučuje použití deodoračních tablet.4. Pro čištění odpadů je třeba rozpustit obsah sáčku v potřebném množství teplé vody a roztok nalít do výlevky nejlépe večer, aby roztok nebyl po dobu několika hodin z potrubí vyplaven proudem tekoucí vody.PROSEPTIK je neškodný pro životní prostředí, nenarušuje materiály, ze kterých jsou zhotoveny septiky, žumpy a přívodní potrubí. Přípravek neobsahuje nebezpečné látky.SLOŽENÍ: přírodní enzymy, čisté kultury pekařských kvasnic, anorganické soli, pšeničná mouka aktivovaný kal obrazek obrazek 78 Kč
160 1604
AKTIVÁTOR SEPTIKŮ
vysoce účinný biologický přípravek pro rychlou aktivaci rozkladu organického odpadu v septicích. Zabraňuje zápachu.AKTIVÁTOR SEPTIKŮ je vyváženou kombinací bakterií a enzymů, které velmi účinně a šetrně rozkládají organický odpad. Pevný podíl organického odpadu v septicích je enzymy zkapalňován a v této formě dále slouží jako potrava pro bakterie obsažené v přípravku. Tyto bakterie se při dostatku potravy a optimálních podmínkách dále samy rozmnožují a prokukují další enzymy, a to jak za přístupu (aerobně), tak i nepřístupu kyslíku (anaerobně).AKTIVÁTOR SEPTIKŮ je unikátní přípravek, jehož každá složka přispívá k biodegradačnímu procesu. Efektivně snižuje obsah usazenin v septicích, žumpách, kanalizačních systémech, současně přitom omezuje tvorbu zápachu. Snižuje náklady na provoz septiků, je šetrný k životnímu prostředí.NÁVOD K POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ: Pro aktivaci septiku nebo žumpy o objemu 2 m3 použijte obsah sáčku, který nasypte do záchodové mísy a spláchněte. V případě silně zanedbaných septiků a žump je možno dávku několikanásobně zvýšit, vzhledem k nezávadnosti výrobku nehrozí nebezpečí předávkování. Pro zachování bezproblémového chodu septiku nebo žumpy dávkujte 20g AKTIVÁTORU SEPTIKŮ nebo 1 sáček přípravku PROSEPTIK 1x za měsíc na 2m3 objemu septiku.UPOZORNĚNÍ: Vodu ze žumpy nepoužívejte na zalévání, přípravek neničí mikroorganismy nakažlivých nemocí. Při aplikaci tohoto přípravku je nutné omezit používání chemických dezinfekčních prostředků, kyselin a louhů.BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A LIKVIDACE ODPADŮ: Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po aplikaci si pečlivě umyjte ruce mýdlem a vodou. Uchovávejte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí. Nepotřebné zbytky přípravku a prázdné nevyčištěné sáčky odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdné dobře vyčištěné sáčky lze likvidovat ve sběru komunálního odpadů. obrazek obrazek 84 Kč
160 1605
AKTIVÁTOR KOMPOSTU
biologický přípravek pro urychlení kompostování organického odpaduAKTIVÁTOR KOMPOSTU je vyváženou kombinací baterií a enzymů, které velmi účinně a šetrně rozkládají odpad organického původu. Slouží pro urychlení kompostování, snižuje objem kompostovaného materiálu, zajišťuje tvorbu kompostu bohatého na živiny, značně urychluje rozklad čerstvě založeného kompostu, omezuje tvorbu zápachu. Určeno pro zahrádkáře k urychlení kompostování trávy, listí a jiného odpadu rostlinného původu.NÁVOD K POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ: Obsah balení je určen pro zpracování 2-5 m3 kompostovaného materiálu. Potřebné množství přípravku vsypte do plastové nádoby a zalijte třemi litry vlažné vody. Po 15-30 minutách je přípravek aktivován a můžete jej nalít na kompostovaný materiál.UPOZORNĚNÍ: kompost nezakládejte při teplotě nižší než 10 °C. Kompost chraňte před vyschnutím. Úpravu pH vápnem proveďte až po ukončení procesu kompostování.BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A LIKVIDACE ODPADŮ: Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po aplikaci si pečlivě umyjte ruce mýdlem a vodou. Uchovávejte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí. Nepotřebné zbytky přípravku a prázdné nevyčištěné sáčky odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdné dobře vyčištěné sáčky lze likvidovat ve sběru komunálního odpadů. obrazek obrazek 75 Kč
160 1606
BIOLOGICKÝ ČISTIČ ODPADŮ
dvousložkový enzymatický přípravek pro účinné čištění odpadů a potrubí v domácnostechČISTIČ ODPADŮ je vyváženou kombinací bakterií a enzymů, které velmi účinně a šetrně rozkládají organický odpad. Slouží pro biologické čištění potrubí a sifonů v domácnosti a restauracích. Obsah balení je určen pro udržování odpadů v dobrém stavu po dobu 1 měsíce.ČISTIČ ODPADŮ je unikátní přípravek, jehož každá složka přispívá k biodegradačnímu procesu. Efektivně snižuje obsah usazenin organického původu v odpadním potrubí a odpadních sifonech v kuchyních, koupelnách a na toaletách, současně přitom omezuje tvorbu zápachu. Je šetrný k životnímu prostředí, neobsahuje louh ani žádné jiné žíraviny.NÁVOD K POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ: Pro prvotní aplikaci jednou měsíčně se dávkuje zelený sáček EXTRA SÍLA. Obsah zeleného sáčku vsypte do 0,5 litru teplé vody. Po 15 minutách je přípravek aktivován a můžete ho vlít do odpadu. Přípravek aplikujte nejlépe večer, aby roztok nebyl po dobu několika hodin z potrubí vyplaven proudem tekoucí vody. Vždy po týdnu stejným způsobem dávkujte obsah stříbrného sáčku, čímž zajistíte průběžnou údržbu odpadu po dobu celého měsíce. V případě silně zanedbaných odpadních systému je možno dávku několikanásobně zvýšit, vzhledem k nezávadnosti výrobku nehrozí nebezpečí předávkování.UPOZORNĚNÍ: Při aplikaci tohoto přípravku není vhodné používat pro čištění odpadů další přípravky na bázi chemických prostředků, kyselin a louhu.BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A LIKVIDACE ODPADŮ: Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po aplikaci si pečlivě umyjte ruce mýdlem a vodou. Uchovávejte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí. Nepotřebné zbytky přípravku a prázdné nevyčištěné sáčky odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdné dobře vyčištěné sáčky lze likvidovat ve sběru komunálního odpadů. obrazek obrazek 87 Kč
160 1607
ČISTIČ STUDNÍ
Moderní bezchlorový koncentrovaný přípravek k dezinfekci pitné vody, zejména ve studníchPOUŽITÍ: U silně znečištěných studní se nejprve odčerpá voda a provede důkladné mechanické vyčištění stěn a dna studny. Pak se vnitřní stěny i čerpací zařízení omyjí zředěným roztokem ČISTIČE STUDNÍ (1 díl přípravku + 20 dílu vody) a po 1 hod. se provede oplach čistou vodou. Studna se opět vyčerpá a dá se nový pokryv dna studny. Po odkalení vody a naplnění studny na cca 1/3 jejího objemu se přidá 50 ml neředěného ČISTIČE VODY na 1 m3 celkového objemu studny. Po úplném naplnění se voda částečně odčerpá, čímž dojde k dezinfekci rozvodného potrubí. Je-li následný rozbor vody vyhovující, je možné vodu používat.Při průběžné dezinfekci studniční vody se používá 10 ml neředěného ČÍSTIČE STUDNÍ na 1 m3 vody, vodu není třeba odčerpávat, je poživatelná za 10 min. od přidání přípravku. V této koncentraci je přípravek použitelný i k dodatečné dezinfekci vody z vodovodního řadu. Výrobek obsahuje: max. 5 % kyseliny peroxooctové, max. 16 % peroxidu vodíku, max. 20 % kyseliny octové. obrazek obrazek 59 Kč
160 1608
ČISTIČ BIO JEZÍREK
enzymatický přípravek pro úpravu vody v bio jezírkáchČISTIČ BIO JEZÍREK je vyváženou kombinací bakterií a enzymů, které velmi účinně a šetrně rozkládají nečistoty organického původu. Přípravek snižuje obsah živin pro růst řas, po jejich odumření slouží řasy jako potrava pro bakterie obsažené v přípravku. Tím se snižuje obsah usazenin organického původu na dně jezírka, projasňuje se voda a nastavuje se biologická rovnováha.ČISTIČ BIO JEZÍREK je unikátní přípravek, jehož každá složka přispívá k biodegradačnímu procesu. Je neškodný vůči rybám a jiným vodním živočichům, je šetrný k životnímu prostředí.NÁVOD K POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ: obsah balení je určen pro ošetření 10 m3 vody v průběhu jednoho měsíce. Doporučujeme měsíční dávku rozdělit na více dílů a zpočátku dávkovat 1 x týdně, po nastavení rovnováhy (cca po 4 aplikacích) jednou měsíčně. Potřebné množství přípravku vsypte do plastové nádoby. Na 50g přípravku přidejte 25g cukru a zalijte 1 litrem vlažné vody. Po 30 minutách je přípravek aktivován a můžete jej vlít do jezírka.UPOZORNĚNÍ: Biologická rovnováha je při správné aplikaci nastavena cca po 3-4 týdnech. Řiďte se pokyny pro dávkování a vyvarujte se překročení doporučené dávky.BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A LIKVIDACE ODPADŮ: Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po aplikaci si pečlivě umyjte ruce mýdlem a vodou. Uchovávejte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí. Nepotřebné zbytky přípravku a prázdné nevyčištěné sáčky odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdné dobře vyčištěné sáčky lze likvidovat ve sběru komunálního odpadů. obrazek obrazek 76 Kč
160 1609
BIOSEPTIK-BAKTERIE DO ŽUMP A S
BIOSEPTIK-BAKTERIE DO ŽUMP A SEPTIKŮBioseptik je směsí nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů, které ekologicky rozkládají organické látky v septicích či žumpách. Odstraňuje nepříjemný zápach. Vytváří a udržuje přírodní proces rozkladu. Po pravidelném používání se v septiku či žumpě neusazuje tuhý odpad a obsah jímky nezapáchá! Návod k použití : Obsah sáčku aktivujte ve 2 litrech vlažné vody ( cca 30-40°C ) a po 20-ti minutách aplikujte přes WC nebo přímo do žumpy či septiku.Dávkování: 1 balení je zaváděcí dávkou pro žumpu či septik o objemu 8 m3. Následuje 1/3 obsahu balení 1x měsíčně jako dávka udržovací.Výhody používaní:- Odstraňuje nepříjemný zápach- Úspora nákladů na vyvážení a čištění jímky- Šetrnost k životnímu prostředíUpozornění : - Při přípravě roztoku nepoužívejte kovové nádoby a předměty!- Pro aktivaci přípravku je vhodné omezit používání silové chemie, kyselin a louhů.Skladování: skladujte na suchém místě do 30°C mimo dosah dětí.Bezpečnostní pokyny:nevhodné zacházení může vytvořit prach. Inhalace může vyvolat alergické reakce u citlivých jedinců. Delší kontakt s kůží může způsobit drobné podráždění. Při vdechnutí odejděte ze zaprášené místnosti, při zasažení očí vypláchněte vodou, při kontaktu s kůži omyjte vodou, při požití vypláchněte ústa a krk vodou. Pokud nastane alergická reakce doporučujeme navštívit lékaře.Balení: 100 gVýrobek je schválen Státním zdravotním ústavem v Praze. Trvanlivost výrobku 18 měsíců od data výroby. obrazek obrazek 80 Kč
160 1610
BIOLINE-ČISTIČ ODPADŮ
Bioline je směsí ekologicky nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů, které ekologicky rozkládají veškerý organický odpad usazený v potrubích a sifonech (usazeniny z mýdla, tuků z kuchyně, vlasy, vousy, apod.). Vhodný do všech typů odpadů jak v domácnosti, tak i v restauracích a jiných provozech. Pravidelným používáním zajistíte bezproblémový průtok bez nepříjemného čištění a zápachu.Návod k použití: V 1/2 litru vlažné vody ( cca 30-40°C ) rozmíchejte 1/4 balení a po 20-ti minutách aktivace můžeme připravený roztok nalít do ošetřovaného sifonu či odpadu. Dávkování: Obsah balení je určen pro ošetření 4 sifónů a následných odpadních větví.Výhody používání:- Neobsahuje kyseliny či louhy a tudíž nepoškozuje potrubí.- Při pravidelném používání působí preventivně.- Odstraňuje nepříjemný zápach.- Netoxický, šetrný k životnímu prostředí.Upozornění :- Při přípravě roztoku nepoužívejte kovové nádoby a předměty !- Aplikujte přípravek tak, aby odpad nebyl alespoň 6 hodin používán!Skladování: skladujte na suchém místě do 30°C mimo dosah dětí.Bezpečnostní pokyny:nevhodné zacházení může vytvořit prach. Inhalace může vyvolat alergické reakce u citlivých jedinců. Delší kontakt s kůží může způsobit drobné podráždění. Při vdechnutí odejděte ze zaprášené místnosti, při zasažení očí vypláchněte vodou, při kontaktu s kůži omyjte vodou, při požití vypláchněte ústa a krk vodou. Pokud nastane alergická reakce doporučujeme navštívit lékaře.Balení: 100 gVýrobek je schválen Státním zdravotním ústavem v Praze. Spotřebujte do 18-ti měsíců od data výroby. obrazek obrazek 80 Kč
160 1611
BIOKOMPOST-URCHLOVAČ KOMPOSTŮ
Biokompost je směsí nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů, které ekologicky rozkládají odpad organického původu. Tím zvyšují rychlost zrání kompostu a snižují objem kompostovaného materiálu. Takto vytvořený kompost je bohatý na potřebné živiny, bez plísní a nepříjemného zápachu. Přípravek zpracovává veškerý zahradní a domácí biologický odpad. Návod k použití: Obsah balení ( dle potřeby ) aktivujeme v 10 litrech vlažné vody ( cca 30-40°C ), nejlépe v plastové nádobě. Po 20-ti minutách roztokem přelijeme kompostovaný materiál. U čerstvě posekané trávy provádíme zálivku aktivovaným přípravkem až pátý den.Dávkování :- Přípravek Biokompost zpracuje až 5 m^(3) kompostovaného materiálu .- Odeberte tady jen potřebnou část.Upozornění :- Při přípravě roztoku nepoužívejte kovové nádoby a předměty!- Kompost nezakládejte při teplotě nižší než 10°C. Chraňte před vyschnutím.- Úpravu pH proveďte vápnem až po ukončení procesu kompostování. Skladování: skladujte na suchém místě do 30°C mimo dosah dětí.Bezpečnostní pokyny:nevhodné zacházení může vytvořit prach. Inhalace může vyvolat alergické reakce u citlivých jedinců. Delší kontakt s kůží může způsobit drobné podráždění. Při vdechnutí odejděte ze zaprášené místnosti, při zasažení očí vypláchněte vodou, při kontaktu s kůži omyjte vodou, při požití vypláchněte ústa a krk vodou. Pokud nastane alergická reakce doporučujeme navštívit lékaře.Balení: 100 gVýrobek je schválen Státním zdravotním ústavem v Praze. Spotřebujte do 18-ti měsíců od data výroby. obrazek obrazek 80 Kč
160 1612
BIOODRY-BAKTERIE DO SUCHÝCH WC
Biodry je směsí nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů, které ekologicky rozkládají organické látky v suchých toaletách. Účinně redukuje obsah tuhého odpadu a odstraňuje nepříjemný zápach.Návod k použití: Potřebnou část aktivujte ve 5 litrech vlažné vody ( cca 30-40°C ) a po 20-ti minutách roztokem přelijte obsah suchého WC.Dávkování: Balení je určeno k rozkladu až 2 m3 organického odpadu.Výhody používání:- Odstranění nepříjemného zápachu- Snížení pevného podílu, tudíž jednodušší čištění- Jednoduchá a rychlá pomoc pro chataře a chalupářeUpozornění :- Při přípravě roztoku nepoužívejte kovové nádoby a předměty !- Nepoužívejte vápno !Skladování: skladujte na suchém místě do 30°C mimo dosah dětí.Bezpečnostní pokyny:nevhodné zacházení může vytvořit prach. Inhalace může vyvolat alergické reakce u citlivých jedinců. Delší kontakt s kůží může způsobit drobné podráždění. Při vdechnutí odejděte ze zaprášené místnosti, při zasažení očí vypláchněte vodou, při kontaktu s kůži omyjte vodou, při požití vypláchněte ústa a krk vodou. Pokud nastane alergická reakce doporučujeme navštívit lékaře. Balení: 100 gVýrobek je schválen Státním zdravotním ústavem v Praze. Spotřebujte do 18-ti měsíců od data výroby. obrazek obrazek 80 Kč

 

   
 

Veškeré informace získáte na telefonu čís.: 596 636 092, mobilu: 722 500 012, volejte od 9oo do 12oo hod. v prac. dny.

 

Vstup do katalogů.

[Chlorové přípravky] [Kyslíkové přípravky] [Kombinováné připravky] [PH přípravky] [Ostatní, čističe, vločkovače] [Přípravky pro vířívky] [Testery a tablety] [Bazénové příslušenství] [Biochemie pro dům a zahradu] [Antikorozní barvy a spreje]

katalogy zboží

popisy

firemní

Katalog-odkazů.cz| Katalog firem| Katalog Firem| Katalog| bazénová chemie| Dveřní štítky| Prodej hraček| Hračky-hry-stavebnice| katalog odkazů| Kuchyně, podlahy| Kočárky| Garážová vrata, vrata| Krby| Garážová vrata| Obklady, koupelny| Matrace, postele| Plastová okna| Prodej hraček| hračky pro nejmenší| hračky filmové| hračky do vody| hračky plyšové| hračky pro holky| hračky pro kluky| hračky hudební| hry na PS3| Hry stolní| Hry stavebnice| hračky pro sport| seo-katalog.borec.cz - katalog webových stránek a firem| Katalog.kompletně.cz| 1Shopy.cz|