Služby

Mojí specializací je počítačová sazba knih, tj. kompletní profesionální zpracování a příprava podkladů pro tisk technicky náročných knih nebo časopisů, které obsahují mimo běžný text mnoho další grafiky jako např. tabulky, obrázky (fotografie, kresby, nomogramy, grafy), vzorce (rovnice) apod. včetně redakčního zpracování (komunikace s autorem, základní korektura, samostatné řešení problémů apod.). Co to je technicky náročná kniha? Zpravidla se jedná o rozsáhlý odborný text z oboru techniky (např. technika, strojírenství, logistika, elektronika, elektrotechnika, ...), který je prokládán složitou grafikou.

Cílem je, aby sazba knihy nebo odborného časopisu vypadala přehledně a esteticky. Nedílnou součástí sazby knihy je vygenerování podrobného obsahu z nadpisů kapitol knihy. U rozsáhlejší knihy doporučuji zpracovat rejstřík, který připravím z korekturního výtisku knihy.

Jak je patrné z předešlých odstavců, dávám přednost kvalitě před kvantitou.

Podklady

Doporučení pro předání podkladů k sazbě knihy
 • text knihy ve Wordu
 • obrázky a grafiku pro knihu (časopis, inzerát, leták...)
  ve formátech TIF (bezeztrátový formát) alespoň 300 dpi,
  ve formátech BMP, kvalitní JPG, GIF, PNG, ..
  zvlášť nebo nakreslené pouze od ruky – překreslím v programu Visio, upravím a vyretušuji v programu Photoshop nebo naskenuji

Časté chyby

Podklady dodané zákazníky
 • Obrázky v nedostatečném rozlišení
 • PDF soubory v nízkém rozlišení
 • Obrázky ve formátech GIF a JPEG z internetu nejsou pro tisk vhodné, mají většinou obrazové rozlišení 72 dpi, což je pro tisk nepoužitelné
 • WWW stránky s nevhodnými obrázky (v nízkém rozlišení a s vysokou komprimací)

Korektury

 • na korekturu dodám v kroužkové vazbě
 • konečné podklady knihy pro tisk standardně v PDF

  Web postavil SEO-mistr  •  Design tohoto webu je založen na upravené šabloně Panorama webu Themocracy.com