, s.r.o., 1.divize
 IVEX, s.r.o., rekvalifikační kurzy a profesní kvalifikace
 
 
 
Pokladní

Popis kurzu

Profesní kvalifikace Pokladní (66-001-H)

Vyučující

Eva Mušinská

Místo konání

Ke Stírce 11, Praha 8, v suterénu bývalého hotelu Stírka, zobrazit místo konání na mapě

Datum zahájení

20. 9. 2018 v 15.00 hodin v místě konání

Rozsah kurzu

100 hodin (20 hodin teorie, 80 hodin praxe)

Ukončení kurzu

15. 11. 2018 závěrečnými zkouškami, získáte osvědčení o účasti, osvědčení o získání profesní kvalifikace na základě akreditace MŠMT.

Vyučovací předměty

Kontrola cen na pokladně, kalkulace ceny a vyúčtování tržeb, přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách, přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce, vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce, výdej pokladních stvrzenek a dokladů za prodej zboží a služeb v pokladně obchodně provozní jednotky, obsluha pokladny a pokladních systémů, vedení administrativní agendy spojené s prací na kontrolní pokladně, jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou, inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

Podmínky vstupu do kurzu

základní vzdělání

Cena kurzu

11500,- Kč (6 500,- Kč za kurz + 5 000,- Kč za zkoušku před autorizovanou osobou)
kurzovné můžete zaplatit při zahájení v hotovosti, nebo bankovním převodem, je možné kurz zaplatit na 2-3 splátky

Pořádá

IVEX, s.r.o., Lohniského 848, 152 00 Praha 5, IČO: 45277460
1.divize: Strážovská 899/38, 153 00 Praha 16 Radotín
Bank. spojení: ČSOB a.s., č.ú.
157674433/0300
Jednatelka: Jaroslava Beranová
Tel:  602 226090
e-mail: ivex@ivex.cz

webová stránka: www.ivex.cz

Dokumenty ke stažení

Elektronicky se můžete přihlásit na http://www.ivex.cz/?p=pokladni

Vyplňte o odešlete na e-mail nebo poštou na adresu 1. divize. Přihláška Doc (Microsoft word), Přihláška OpenDocument, Přihláška PDF