Šachový klub Sk Loko Praha

                           vypisuje turnaj „Poloopen Loko-přebor“

 

       3.ročník Legendární věž

                 hraný zároveň jak Přebor Sk Loko Praha pro rok 2013

 

                            se zápočtem na ELO ČR

                                        jaro 2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Systém turnaje:  20 účastníků – švýcarským systémem na 9 kol.

O pořadí rozhoduje: 1.počet bodů  2.Buchholz  3.střední Buchholz  4.více výher  5.los

 

Tempo hry:  “Pražský čas“ – neboli 1:40 na 40 tahů + 30 minut do konce partie. Hrát se bude s digitálními hodinami

DGT 2010. Tahy je nutno zapisovat a hraje se podle pravidel FIDE pro praktický šach. Pravidla budou k dispozici v klubovně a také jsou ke čtení na webu Sk Loko Praha.

Pro turnaj platí výjimka z pravidel:  „Čekací doba je 60 minut. Poté hráč prohrává partii kontumačně.

         

Právo účasti: 

Přednost mají členové šachového klubu SK Loko Praha. Další volná místa budou poskytnuta hostům klubu, kteří hráli za Loko Praha v soutěži 2013. Na počet 20 míst bude turnaj doplněn hráči z ostatních klubů.

Hráči budou zařazeni do turnaje podle pořadí v jakém se přihlásí. Jakmile bude 20 přihlášek, tak další zájemci budou evidováni jako náhradníci. Přihlášky prosíme jen závazné, definitivně bude potvrzena zaplacením startovného v den losování 4.4.! Hrát mohou všichni členové Sk Loko Praha bez ohledu na ELO. U hráčů ostatních je omezení účasti: ELO ČR 1700 a výše.

Startovní listina bude až do zahájení turnaje k nahlédnutí na webu Loko Praha: www.volny.cz/j.jina/index.htm/loko1.htm  Během turnaje bude na stejné adrese tabulka s průběžnými výsledky.

Co se týká zápočtu na ELO, tak platí pravidlo z Klasifikačního řádu:

Pokud má soupeř hráče ELO nižší o více než 300 bodů, je pro účely výpočtu hráči započítáno soupeřovo ELO tak, aby rozdíl obou koeficientů byl právě 300 bodů.", a to je při výpočtu ELO zohledněno automaticky. Kromě toho lze, aby vítěz turnaje a také hráč, který dosáhne stejně bodů jako vítěz požádali, aby se jim turnaj nezapočítával na ELO.

 

Termín konání:  duben – červen 2013. Čtvrtky, začátky partií: 17:30 hodin.

 

Časový rozvrh:                                                                                                             

 

Losování:  čtvrtek 4.4.    17:30-18:30  v klubovně Sk Loko Praha na Vltavské.

(pokud se přihlášený hráč bez omluvy na losování nedostaví, bude přijat náhradník v pořadí!)

 

1.kolo:    11.4.                                 2.kolo:     18.4.                              3.kolo:      25.4.

4.kolo:      2.5.                                 5.kolo:       9.5.                              6.kolo:      16.5.

7.kolo:    23.5.                                 8.kolo:     30.5.                              9.kolo:        6.6. 

 

Partie mimo hrací plán:  Všichni hráči musí mít odehrané partie příslušného kola vždy do konce týdne. Pokud by tedy někdo partii odkládal, musí ji předehrát (pondělí-středa) anebo sehrát nejpozději v pátek daného týdne kola, aby o víkendu mohlo být provedeno losování dalšího kola. V případě nesehrání bude partie hráči který k ní nenastoupil kontumována (= bez zápočtu na ELO). Je možné partii i předehrát předchozí týden ihned poté, co bude známo rozlosování daného kola.

Pro případ odkladu je možné po dohodě (oznámit i řediteli!) sehrát partii i mimo klubovnu Sk Loko Praha.

 

Hrací místnost: klubovna Sk Loko Praha, u metra C Vltavská.

 

Startovné:  200.- Kč. Platí se při losování (možno i pověřeným zástupcem).

Z této částky je 100.- Kč vklad, 100.- Kč bude vráceno v případě, že hráč sehrál řádně všechny partie. V případě, že nebude (přijatelná) omluva pro nesehranou partii, je kontumace s pokutou 50.- Kč, ze záložného vkladu. Záložný vklad bude vyplácen po dohrání posledního kola 6.6.2013. Finanční fond bude rozdělen takto: 50.- Kč za hráče na režii pořádajícího klubu (ELO, hrací materiál, občerstvení). Zbylých 50.- bude rozdělen na ceny podle počtu účastníků.

 

Ceny:  1.místo 500.- Kč,  2.místo 300.- Kč,  3.místo 200.- Kč. Garance výše cen pouze při počtu 20ti účastníků.

Pořadatel dále garantuje zápis výsledků na listinu ELO ČR (k 1.9.2013).

Vítěz turnaje bude trvale zapsán jako vítěz 3.ročníku na trofej „Legendární věž“.

Vyhlášení vítězů turnaje a vyplacení cen proběhne na slavnostní schůzi Sk Loko Praha v červnu anebo na nejbližším turnaji 36.Koně (bude včas sděleno).

 

Přeborník klubu:  Hráč, který bude členem klubu k datu započetí turnaje (1.4.2013) a který se umístí v turnaji nejvýše se stane přeborníkem Sk Loko Praha v praktickém šachu pro rok 2013. Podmínkou pro uznání turnaje jako přeboru je start minimálně 5ti členů klubu.

 

Ředitel turnaje:  Kosťa Katsianikos, m-602 649 502. Zástupce František Řezanka, m-605 971 881, e-frezanka@upcmail.cz

 

Přihlášky:  Mirek Kamlach: m-775 903 776 (nejlépe sms!), d-241 443 603, e-lokopraha@centrum.cz 

Uzávěrka: pro hráče Loko Praha (garance účasti): 10.března 2013.   Pro ostatní hráče: 31.března 2013!

 

V Praze dne:  1.2.2013                                                                                                Miroslav Kamlach

                                                                                                                                      Sk Loko Praha

                                                                                                                                          předseda