M.E.G. Ver. 2.0

6.09.2002

Vodík

Bedini-video-2,57MB

Testatika

Další volná enegie

Camera

MEG V.1.0


Download tištěného spoje ve formatu "brd"

Download tištěného spoje ve formatu "sch"


Konfigurace: napájecí napětí 25Volt Spotřeba 80-100mA podle zvoleného kmitočtu Napětí na L2 víc jak 1000V , proud na L2 při R=100k je 0.0032A Pracovní kmitočet 74.5 kHz, přerušovací civky 120 závitů Cu drát 0.35. L1 200z Cu 0.5, L2 950z Cu 0.35


28.07.2002 jsem provedl zajímavý pokus s MEG V.2.0


Prováděl jsem různe pokusy s MEG V.2.0 . viz. obrázek. Směr vinutí souhlasí s obrázkem. Zajímavé bylo že odběr ze zdroje poklesl v obou případech o víc jak 10mA Konfigurace magnetů byla úmyslně změněna, výstupní cívky jsou zapojeny tak jak ukazuje obrázek.Náhodou jsem zjistil že lze tranformovat napětí z MEGu pomocí el.oblouku.Dalšímu zvýšení výkonu dojde připojením kusu drátu mezi výstup MEG a žárovku.Druhý konec drátu je volně nezapojený.Pokusy s transformací pomocí trafa na feritu se nedařili.Tímto způsobem je to možné.Napětí kolísalo od 0 do 280V podle vzdálenosti elektrod.

zářivka volně, jeden konec není připojený,elektrický oblouk hoří uvnitř svorky. Takto svítí zářivka 7,5W

Takto svítí žárovka při zapáleném oblouku.Oblouk na prvním snímku v pravo. Po připojení kusu drátu mezi MEG a žárovku se výst.napětí ještě zvýší.