Systém zavlažovacích a plavebních kanálů při řece Moravě vytvořila fy. Baťa v letech 1935 - 1938.

 Sloužil k přepravě uhlí z dolů v Ratíškovicích, k regulaci hladiny Moravy a zavlažování rozsáhlého ůzemí moravského Slovácka.

 Uhlí putovalo po železnici přes Rohatec k výklopníku na řece Radějovce u Sudoměřic.

Tam se přeložilo na loď a po vodě pokračovalo dál soustavou nově zbudovaných kanálů, plavebních komor a taky s využitím koryta řeky Radějovky, Veličky a Moravy do Otrokovic.

Dnes tato vodní cesta slouží jako Baťův kanál k rekreaci od Hodonína až po Kroměříž.

Pro cykloturistiku je dnes vhodný hlavně horní ůsek baťova kanálu z Kroměříže do Uherského Hradiště, trasa tady vede přímo po břehu  Moravy nebo kanálu.