Pro cykloturistiku je Baťův plavební kanál příjemným výletem v délce 40 km.

Po vystoupení z vlaku v Záhlinicích, na trase Přerov - Břeclav, projedeme nejdříve přírodní park Záhlinické rybníky.

Pak pokračujeme po naučné stezce Dolní zahrady. Informační tabule o této lokalitě nás zavedou až do Kroměříže.

Toto starobylé město stojí za samostatný výlet, proto se nezdržíme a pokračujeme po cyklostezce do Kvasic.

Zde opustíme cyklostezku a po polní cestě kolem Moravy pokračujeme do Otrokovic.

Z Otrokovic vede značená cyklostezka přes Napajedla, končí kousek za mostem a dál pokračuje opět polní cesta kolem vody.

Před Spytihněvem navazuje znovu na asfaltovou cyklostezku, která nás dovede na jez a plavební komoru Spytihněv.

Přejedeme na pravý břeh Moravy a pokračujeme po cyklostezce.

Tady trasa vede přímo po hrázi kanálového ůseku vodní cesty Spytihněv - Uherské Hradiště.

 Jedeme kolem tří plavebních komor, kde lodě překonávají výškový rozdíl hladiny vody.

V Uherském Hradišti opustíme Baťův kanál a cyklostezka nás dovede k nádraží do Starého Města.