Mizející svět mlýnů. Pro poznávání těchto památek není za pět minut dvanáct, ale deset minut po dvanácté. Mlýny, které stály v krajině šest století, stále mlely a svou podobu měnily jen vlivem technického pokroku, mizí dnes před očima.Odchází generace potomků původních mlynářů, mizí náhony,vodní kola i celé stavby.V okolí Zlína máme to štěstí, že zůstaly dva zcela zachovalé exempláře s původním vybavením. Vodní i větrný mlýn tak můžete uvidět na vlastní oči a poznat, jak důmyslně dovedli naši předkové využít energie větru a vody. Také zjistíte, kolik práce dalo, než se chleba dostal na stůl. Z ostatních najdete jen mlýnské kameny, svědky bývalých mlýnů, jako ten z Hornomlýnské ulice ve Zlíně. Ty skutečné mlýny však nenávratně mizí v dějinách.