Nedostavěná Baťova železnice měla vést z Vizovic do Lužné u Vsetína v délce 21,5 km. Se stavbou se začalo v červenci 1934, kompletně byl dokončen úsek z Vizovic do Jasenné, zbývalo jen položit koleje. Roku 1941 byla stavba zastavena na příkaz okupační správy a až do konce války se v ní nepokračovalo.Po válce se rozběhly zemní práce v úseku Ublo - Pozděchov, jako stavba mládeže byla zařazena do první dvouletky, k datu 13.3.1950 však byl projekt ředitelstvím ČSD definitivně ukončen.


 

Dnes je za hezkého počasí sjízdný úsek Vizovice - Jasenná, najdeme zde v dobrém stavu můstky i opěrné zdi s letopočtem stavby. Na náspu z Jasenné do Ubla byl později položen asfaltový povrch, vznikla tak cesta pro potřeby tehdejšího JZD. Nebokončen zůstal železniční spodek z Ubla do Pozděchova, přerušovaný násep vede lesem po úbočí kopců, některé stavby mostů však postrádá. Zbytek trati z Pozděchova do Lužné zůstal jen ve stadiu projektu....

Vydejme se na kole po náspu horské železnice, která měla nejkratší cestou propojit Moravu a Slovensko. Začneme stylově : vlakem z Otrokovic přes Zlín do Vizovic. Kola si naložíme sami, motoráček jede údolím řeky Dřevnice, po levé straně vidíme cestu, (zelená) po které se budeme vracet do Zlína. Z Vizovic do Pozděchova (červená) pojedeme po náspu. Z Pozděchova zpět do Vizovic (žlutá) se vrátíme přes vrchol Tanečnice, Ublo a Lutoninu.