Textové pole: Cesta KE ZDRAVÍ
Textové pole: Nebojte se zdraví, to vás nikdy neotráví

 Úvodní stránka

    Jak sami jistě víte, není jednoduché znovu nabýt své zdraví, ale je velmi jednoduché o něj přijít. Často ani nepozorujeme, jak snadno se o něj připravíme. Kladu si proto otázku, jak si pomoci, abych neztratil své zdraví, a v případě, že o něj přijdu, jak jej znovu obnovit? Otázka může znít i takto: Co je to vlastně zdraví? Podle slovníku naučného je to stav úplné tělesné i duševní pohody. Jak ale takové pohody dosáhnout? A co je to vlastně pohoda?

    A takhle se kupí otázka na otázku a odpověď žádná. Lékař většinou nevidí dál než za fyzické tělo, psycholog dál než za lidskou psychiku a farář dál než za lidskou duši. U všech je však jedno společné, každý je odborník pouze pro tu svou danou oblast  a ostatní oblasti dost často staví pod tu svou, nebo jimi opovrhuje, věnuje-li jí vůbec nějakou pozornost.

    Ptám se tedy znovu: Kdo mi tedy pomůže, když každý se věnuje pouze té své oblasti? Vždyť zdraví je přeci úplná duševní i fyzická pohoda? - Ale nezapomněli jsme ještě na něco?  Píší fyzická a duševní, ale není tam duchovní, co mám dělat? Vždyť přeci cítím, že mám i ducha, tak proč se o něm nikde nemluví?

 

Textové pole: 	Adresa: Harantova 1292
		   397 01  Písek
Textové pole: 	Kontakt: Jaromír Křivánek

Ale zpět k tomu proč to všechno píši. Jsem člověk jenž je z fyzického masa, má v sobě duši a ducha. Chci věnovat tyto stránky léčení těchto tří oblastí. Nechci žádnou z nich pominout, protože pokud se opravdu věnujeme svému zdraví a chceme opravdu dosáhnout úplné tělesné, duševní a duchovní pohody, nemůžeme se věnovat pouze jedné z těchto součástí. Nemůžeme běhat od faráře k lékaři, ale potřebujeme se efektivně věnovat celé naší bytosti a to se vším všudy. A tomu chci  věnovat tyto stránky.

Textové pole: „Než najdete odvahu zemřít, najděte nejdříve odvahu žít.“