Textové pole: Cesta KE ZDRAVÍ
Textové pole: Nebojte se zdraví, to vás nikdy neotráví
Textové pole: Jedna z možných mapek znázorňující reflexní plošky na chodidlech

 Reflexní terapie

            

    Mnohý z nás přemýšlí, co že to ta reflexní terapie vlastně je. Pokusím se vám dnes objasnit některé základní prvky této terapeutické a diagnostické metody alternativní medicíny.

    Reflexní terapie vychází z toho, že každý orgán v našem těle má svá nervová – reflexní zakončení a to na všech koncích těla. Tato zakončení mají podobu plošek různé velikosti a tvarů. Velikost i tvar odpovídají ve zmenšeném měřítku velikosti i tvaru skutečného orgánu a to od velikosti několika milimetrů až po několik centimetrů, vždy v závislosti na právě zkoumané plošce v poměru přímo úměrném k tělu.

    V reflexní terapii se používá především reflexních plošek na nohou, které ač nejvzdálenější, mají velký vliv na ovlivňované orgány, a na rukou, jejichž vliv je menší, ale ne zanedbatelný. Působit na plošky se dá tlakem, teplem, chladem, přikládáním energetických stimulátorů nebo naopak tlumivých prvků. Základem reflexní terapie je však působení tlakem, můžeme to nazývat i akupresurou, i když to není zcela přesné.

    Chceme-li ovlivnit nějaký orgán, musíme znát odpovídající plošku tohoto orgánu, k tomu slouží mapa reflexních plošek. Existuje několik způsobů zakreslování a určování jednotlivých plošek, liší se však jen v maličkostech, a podle mého názoru, dá se v podstatě použít jakákoli mapa reflexních zón. Za důležitější než přesné urče-ní plošky (to neplatí u terapeuta) považuji samotný přístup k masáži.

    „Ale ať už mačkáte na svých chodidlech cokoli, držte se jednoho pravidla: co bolí ostrou bolestí to hladit, co bolí tupou bolestí na to pořádně přitlačit. Optimální je postižená místa 15x až 20x pohladit nebo zmáčknout a to cca 3-5x denně.

Textové pole: Výhody reflexní terapie:

 - Nerozhoduje věk ani 
   stav masírovaného
 - Můžete jí použít k 
   jakémukoli jinému  
   druhu léčby
 - Dá se použít kdykoliv 
   a kdekoliv
 - Každý jí může prak- 
   tikovat sám na sobě
 - Ovlivní i těžce posti-  
   žená místa, aniž se 
   jich přímo dotknete
 - Je příjemná
Textové pole: 	Kontakt: Jaromír Křivánek
Textové pole: Kdo hledá ten najde.