Bachova květová terapie

   Systém 38 Bachových květů pomáhá při zvládnutí emocí, se kterými jsme denně konfrontováni a které ovlivňují naše životy. Emoce, nebo přechodné negativní nálady mysli, jako např. nedostatek důvěry, nejistota, žárlivost, malomyslnost, podrážděnost, zoufalství, vyčerpanost, pramení především ze zablokované energie, což vede k duševním poruchám. Jejich cílem je dát Vám ten správný impulz, sílu a duševní energii, poskytnout Vám možnost sebepoznání a upevnění vlastní osobnosti. Esence mohou sloužit i jako prevence proti tělesným nemocem a jako podpora při odborném ošetření.

    V roce 1930 se dr. Edward Bach, úspěšný bakteriolog a homeopat, vzdal své praxe a všechen svůj čas i léta svého začal věnovat hledání léčivé energie v rostlinném světě. Našel energii, která ho přivedla i k novému druhu "diagnózy", neorientující se jen na tělesné symptomy, ale výhradně na disharmonii duševních stavů. Svou filozofií "Zdravá mysl přináší zdravé tělo" ukázal na spojitost mezi mentálním a fyzickým zdravím.                    . 
    Dr. Edward Bach popsal 38 květů s přesným udáním účinků, čímž se jeho originální systém stal přístupným při prevenci i samoléčbě velkému počtu lidí. Protože se esence vztahují na léčbu obecných lidských charakterových slabostí, a ne duševních nemocí, nepotřebuje člověk lékařské vzdělání, aby mohl s Bachovými květy úspěšně sám pracovat. Důležitá je vyspělost vlastní mysli schopnost rozpoznat a pochopit danou vnitřní slabost.           .
    Mount Vernon v oxfordshire, je místem kde Dr. Edward Bach žil a pracoval a kde také na rozlehlých okolních loukách objevil léčivou energii rostlin. Tato stejná oblast je využívána i dodnes jako místo pro přípravu Bachových esencí lidmi, kteří přesně a detailně dodržují pravidla a metodu Dr. Edwarda Bacha.

Textové pole: Cesta KE ZDRAVÍ
Textové pole: Nebojte se zdraví, to vás nikdy neotráví
Textové pole: 	Kontakt: Jaromír Křivánek
Textové pole: Cesta ke zdraví je těžká, ale vyplatí se!
Textové pole: Výhody Bachovy květové terapie:

- Dá se použít k jaké- 
  mukoliv druhu terapie

- není kontraindikova-
  telná s jinými léky

- jednoduché užívání

- každý si může určit  
  časový rozvrh užívání   
  podle svých možností