Aktualizované stránky Panta Rhei

Kdo jsme

Panta Rhei, volně přeloženo vše plyne, je občanské sdružení založené již roku 1991 Pavlem Holubem. V podtitulu zakládací listiny bylo uvedeno, že je to společnost pro cestování a navazování cestovatelských kontaktů a výměnu informací. Původním smyslem PR bylo dávat dohromady lidi se zájmem o jakoukoliv formu cestování a umožnit jim kontaktovat se, poznávat a nacházet spřízněné duše pro vlastní cestovatelské plány.
Členové byli registrováni pomocí osobních karet a byly vybírány minimální členské příspěvky. O chystaných akcích se členové dozvídali ze zpravodaje jménem Erupce, který vycházel několikrát ročně a členové ho dostávali poštou. S rozvojem nových technologií se vše postupně změnilo - členové jsou informováni o akcích pomocí meilů a členské příspěvky již nejsou potřeba, protože z nich byla hrazena zejména výroba a distribuce Erupcí.
Pantou prošlo za léta její existence řada lidí, někteří zde dokonce našli svého partnera, další se začali věnovat jiným aktivitám a přestali se akcí zúčastňovat, ale řada nových lidí přišlo.
 
Kdo jsme


Aktivity současnost

Nyní je Panta Rhei společenství kamarádů, ale naprosto otevřené, účast na akcích není povinná, každý se účastní akce, která ho zajímá a na kterou má dostatek sil. Hlavní náplní spolku se stala turistika, ať už jednodenní výlety, víkendové akce či dokonce společné dovolené. Kromě toho ale společně pořádáme lyžařské akce, ať už na běžkách či sjezdovkách, cykloakce nebo i vodácké sjezdy řek. Bližší informace o našich aktivitách je možno nalézt v Přehledu proběhlých akcí.
Nejedná se o typický turistický klub jako např. Klub českých turistů, kdy je lidem předkládán předem stanovený plán pevně daných akcí. Některé akce vznikají spontánně třeba podle počasí na poslední chvíli, některé jsou dlouhodoběji plánovány zejména v případě potřeby zajištění ubytování, ale jejich obsah se může měnit dle nápadů  účastníků. Organizátoři a pořadatelé akcí se mění, v podstatě každý člen může přijít se svojí iniciativou.
Již není třeba žádná registrace, jen je nutná mailová adresa pro zasílání informací. Spolek je volně přístupný pro kohokoli, komu vyhovuje náš program, a i pro ty, kdo nás chtějí jenom nejprve poznat a pak se rozhodnout. Převážná většina členů je z Prahy, odkud je plánována většina akcí, ale jsou mezi námi i lidé z různých koutů Čech – třeba Ústí nad Labem či Žatce. Věkové složení se také velmi liší, věkový rozdíl může být i více než 30 let, spojuje nás však společný zájem o přírodu a pohyb po vlastních končetinách. 
Aktualizované stránky Panta Rhei - aktivity


Kontakt

Aktualizované stránky Panta Rhei - kontakty

Ivana MIKULCOVÁ PantaRhei
Ivana.Mikulcova@cityofprague.cz panta@seznam.cz

Created 21.2.2000, updated 25.08.2008