MountIt 2.0
MountIt je alternativou k aplikaci Chooser pro připojení síťových disků v Mac OS X. První veřejná verze k dispozici zde jako freeware.
 
Požadavky:
Mac OS X 10.4
 
Hlavní vychytávky:
 1. Možnost připojení jakýchkoliv síťových svazků, které zvládne připojit Finder, včetně sdílených svazků Windows nebo FTP*.
 2. Možnost předvyplnit jméno a heslo různé pro různé svazky nebo společné pro všechny svazky.
 3. Spouštět skript po připojení svazků*.
 4. Ukončit aplikaci po připojení svazků.
*nově ve verzi 2.0
 
Historie verzí:
2.0
 1. první veřejná verze
 2. předvolby
 3. možnost spouštění skriptu
 4. nastavení ukončení aplikace
 5. změny zobrazení průběhu
 6. možnost zadat jakékoliv URL schéma
 7. odstranění drobných chyb
 8. import předvoleb z verze 1.2 - 1.4
1.4
 1. zdokonalení algoritmu připojování
 2. nahrazení možnosti odpojit disky před připojením jednorázovým odpojením
1.3
 1. připojování pomocí “open URL” direktivy
 2. lokalizace použitím AppleGlot
1.2 - 1.0
...už si nepamatuju
 
 
MountIt
MountIt 2.0
An alternative to OS 9 Chooser for mounting network volumes in Mac OS X. First public release available as freeware.
 
Requirements:
Mac OS X 10.4
 
Key features:
 1. Possibility to mount any network resource the Finder can, including Windows shared volume and FTP*.
 2. Possibility to remember initials different for various volumes or the default one same for all volumes.
 3. Run script after mount process finishes*.
 4. Quit application after mount finishes.
*new in version 2.0
 
Version history:
2.0
 1. first public release
 2. preferences
 3. run script option
 4. quit options
 5. progress display change
 6. URL scheme option
 7. few bug fixes
 8. import preferences from version 1.2-  1.4
1.4
 1. mounting algorithm improvement
 2. option to unmount all disks before mounting replaced with Unmount All button
1.3
 1. mounting using “open URL” directive
 2. localization using AppleGlot
1.2 - 1.0
... can’t remember anymore
Stáhnout/Download: