DYSCENTRUM

Karlovy Vary

Kontaktní e-mail jazykovaskola@volny.cz

- Jazyková škola a speciálně pedagogické centrum

Seznam Na vrcholu - žebříček nejnavštěvovanějších stránek ATLAS - portal pro Cechy a Moravu   Biofeedback
v Karlových Varech
  Biofeedback
v Praze
  Kurzy angličtiny v Praze
sledování ukázek filmů 

Poradenské služby v oblasti spec. pedagogiky: specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) a poruchy chování.

Předpisy upravující hodnocení a klasifikaci žáků se specifickými poruchami učení