Jana MACHARÁČKOVÁ (1961)

Klavír / Piano

E-mail: jana.macharackova@seznam.cz

vystudovala pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění ve třídě Prof. Valentiny Kameníkové.

Je laureátkou řady soutěží (Virtuosi per musica di pianoforte, Concertino Praga, Smetanovské, Interpretační soutěže Ministerstva kultury). Vystupovala na řadě festivalů (Smetanova Litomyšl, Talentinum), koncertovala s řadou symfonických orchestrů. Kromě domácích pódií vystupovala v Japonsku, Německu, Rakousku, Rusku, Anglii, Francii, Bulharsku, Rumunsku, Španělsku, na Kubě a v Japonsku.

Uskutečnila mnoho nahrávek pro český a rakouský rozhlas. Vedle sólistické činnosti se již od dob studií stejně intenzívně věnuje komorní hře.
Se svým manželem, klavíristou a skladatelem Hanušem Bartoněm, hraje v Dusíkově klavírním duu.

Macharáčková se zúčastnila mistrovských kurzů ve Weimaru u R. Kerera a v italské Sieně u R. Buchbindera. Na pozvání slavného mozartovského interpreta Paula Badury - Skody absolvovala semestr postgraduálního studia v jeho třídě na vysoké škole ve Vídni. 1984 - 1991 působila v trvalém úvazku jako sólistka Filharmonie B. Martinů ve Zlíně.

Působila rovněž několik let pedagogicky v Rakousku.

Vystoupila na festivalu Pražské jaro a podílela se na realizaci CD z tvorby J. L. Dusíka a Lukáše Matouška. Nahrála řadu málo známých klavírních skladeb pro český rozhlas i ČTV. Její nejnovější CD je věnováno klavírní a komorní tvorbě významného českého skladatele 2. poloviny 20. století Jaroslava Doubravy.

Vedle koncertní činnosti je Macharáčková již od absolutoria AMU členkou pedagogického sboru pražské konzervatoře, od roku 1998 profesorkou sólového klavíru. Výchově mladých talentů a jejich přípravě pro studium na konzervatoři se věnuje na Základaní umělecké škole Jana Hanuše v Praze 6 Břevnově.

graduated from the Prague Conservatoire of Music and the Academy of Music where she studied piano under Professor Valentina Kamenikova. She is a prize-winner of many competitions (Virtuosi per musica di pianoforte, Concertino Praga, Smetana´s competition, Competition in interpretation of the Ministry of Culture). She has appeared in many festivals (Smetana´s Litomysl, Talentinum) and played with the number of symphonic orchestras.

She has performed both Czech and foreign stages - in Japan, Germany, Austria, Russia, Great Britain, France, Bulgaria, Romania, Spain, Japan and Cuba. She has realised a great number of broadcast recordings. Besides solo playing she has been participating in chamber music since her studies.

Together with her husband, the pianist and composer Hanus Barton she performs in the Dussek piano duet.

Jana Macharackova participated in master courses in Weimar with R. Kerer and in Sienna, Italy with R. Buchbinder. The outstanding Mozart interpret Paul Badura - Skoda invited her into hid class at his Vienna school to pursue one term of postgraduate studies. In 1984 - 1991 she was engaged as a full time soloist with B. Martinu philharmonic orchestra in Zlin.

She also worked as a pedagogue in Austria for several years. She performed in the Prague Spring festival, participated in realisation of CD with J. L. Dusik and L. Matousek works and recorded a number of less known piano pieces for Czech broadcast and television. In the year 2000 she recorded a CD dedicated to piano and chamber music by Czech composer of the 20th century Jaroslav Doubrava.

Since 1985 Jana Macharackova teaches at the Prague Conservatoire. She is professor of the solo piano since 1998. She educates youngest pianists at the Jan Hanuš Music School, Prague 6 Břevnov, preparing them also for the study at conservatoires.