Vítejte na stránkách jihomoravské organizace Českého svazu žen

zpět   vizitka    projekty    kukátko do ZO    středisko  partneři   kontakt  Zpravodaje   ________________________________________________________________________________

Český svaz žen (ČSŽ)

je nevládní ženskou organizací s širokou členskou základnou ve všech krajích ČR.

Pracuje na dobrovolné bázi na různých úrovních napříč politickým spektrem a ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv.

ČSŽ se hlásí k základním dokumentům přijatým mezinárodním hnutím a opírá se o mezinárodní dokumenty přijaté OSN, k nimž se přihlásila i Česká republika – Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, Akční základny ze 4.konference OSN o ženách a navazuje na dokument 23.mimořádného zasedání Valné hromady OSN v New Yorku na téma: „Ženy 2000: Rovnost pohlaví, rozvoj a mír pro 21. století“.

ČSŽ se zabývá tématikou, která souvisí s postavením žen ve společnosti, především pak žen na trhu práce, problematikou žen žijících na venkově apod.

Zaměřuje se především na perspektivní projekty řešící problematiku slaďování profesního a rodinného života. Je iniciátorem diskusí na tzv. „horká témata“, která jsou středem zájmu, a to nejen žen; viz Projekty.

Členská základna ČSŽ se věnuje aktivitám souvisejícím s lokálním společenským životem, udržováním tradic i se vzděláváním a předáváním informací - viz Kukátko do ZO.

Od dubna 2010 nově zařazujeme odkaz Středisko, kde chceme informovat o aktuálních akcích krajského střediska. Tyto zajímavé akce jsou vždy přístupné i nečlenkám!

Vizitku jihomoravské organizace ČSŽ najdete pod odkazem Vizitka, kontakt na nás pak pod odkazem Kontakt. O životě naší krajské organizace nejlíp informují naše krajské Zpravodaje. Pod odkazem Partneři najdete  - jak jinak - naše partnery.

Navštivte stránky celostátní organizace Českého svazu žen: www.csz.cz.

 Založeno 18.3.2007           Poslední aktualizace: 15.04.2010 09:29           webmaster: RNDr.Milinková