Život je pohyb, život je PROCES...

... ale přitom nemusíme být jen ovce

Mé webové projekty

Webové projekty, na kterých jsem spolupracoval, nebo spolupracuji, jsou dvojího typu. Některých projetků se aktivně účastním i jako spolumajitel, a pro některé jsem pouze vytvářel webové stránky. Některé webové stránky jsem vytvářel vyloženě podle požadavků zákazníka, u jiných jsem měl větší možnosti ovlivnit konečný vzhled a funkcionalitu. V menu v levé části stránky jsou odkazy na mé jednotlivé webové projekty.