ENGLISH / DEUTSCH

 

 

Modelářský a štukatérský ateliér

Jiří Líbal

 

Dovoluji si Vám nabídnout spolupráci v následujících odvětvích naší činnosti:

-        výroba technických modelů (modelových zařízení) podle technického výkresu

-        výroba modelů uměleckého charakteru podle architektonického návrhu, originálu díla až po rekonstrukci fragmentů originálu

-        formování pomocí pevných i pružných forem z rozličných materiálů a technologií (tj. dokonalý trojrozměrný obtisk modelu) a to od prvků stavební a zahradní architektury až po figurální formování uměleckých děl (bez omezení rozměrů a složitostí)

-        výroba odlitků a kopií z nejrůznějších materiálů a směsí – od sádry, umělého kamene, skořepinových směsí, přes licí a laminovací hmoty (epoxidy, polyestery, atd.), až po odlitky z kovů (cín, hliník, bronz, mosaz, ocel, šedá litina, aj.) a to klasickým litím nebo metodou ztraceného vosku včetně povrchových úprav a patin

-        zajištění a provedení transferů soch - profesionální vázací prostředky bez nebezpečí porušení povrchu, zhotovení transportních lůžek.

-        práce na památkově chráněných objektech a památkách provádíme v úzké spolupráci s restaurátory

 

Příklady užití uvedených technologií:

- Rekonstrukce exteriérů i interiérů budov - obnovení architektonických doplňků jako jsou vázy, sochy, balustry, konzole, římsy, rozety, ... = zhotovení kopií umělého pískovce, štuku, sádry, ....

- Zhotovení kopií soch, váz. atd. nebo sádrových odlitků pro kamenosochaře při sekání do přírodního pískovce, trojrozměrná dokumentace památek před i po restaurování

- Provádění transportů originálů soch a dalších objektů od návrhů způsobu manipulace, přes výrobu transportních lůžek a zajištění techniky, až po jejich osazení na místo určení

- Praktické zhotovení atypických návrhů architektů a projektantů

- Atypické doplňky komerčních prostor, např. firemní prodejny a prostory, restaurace, boutique, ...

- Divadelní a filmové dekorace, kulisy, rekvizity

- Plastické firemní desky s písmem nebo logem, pamětní desky dle výběru materiálu

- Zhotovení kopie originálu bronzové pamětní desky, busty nebo sochy z materiálu věrně imitujícího bronz, avšak zcela bezcenného pro "sběrače" barevných kovů

- Slévárenské modely a jaderníky převážně pro kusovou (i sériovou) výrobu s možností dodání až po odlitky

- Modely při zpracování architektonických studií - trojrozměrné úvahy

- Speciální povrchové úpravy na většinu materiálů = imitace bronzu, mosazi, cínu, patiny, glazury, ...

- Učební pomůcky - například řezy geometrickými tělesy, pomůcky k výuce anatomie, ...

- Náhrada muzeálních exponátů kopiemi a tím ochrana originálů

- Atypické dárkové nebo upomínkové předměty 

 

Nehleďte na tyto specifikace příliš dogmaticky, neboť jsou odvětví, kam přímo nezapadají,

 ale jsou pro nás známá a nebo řešitelná !

    Výběrem z mnohých způsobů separací, formířských technologií a materiálů pro odlitky, dokážeme najít tu nejvhodnější technologii a jakýkoliv požadavek vyřešíme. Vše je jen otázkou dostatku času a financí. Těšíme se na spolupráci.

                                                           Jiří Líbal ml. – 777 329 640           jirkalibal@volny.cz

 

Následuje fotogalerie některých provedených prací

( ŘAZENÍ FOTOGALERIE JE NAHODILÉ - NENÍ MOŽNO SETŘÍDIT PODLE JEDNOHO KRITERIA )

 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

!!!  NOVINKA !!!

(DOPLNĚNO Z ARCHÍVU)

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

 

FOTOGALERIE BUDE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÁ

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

©  2004 – JIRKA LÍBAL  ®

..................................................................................................................................................................................