Jitka Kryštůfková - Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami, externí DGSA Jitka Kryštůfková - Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami, externí DGSA : Česká vlajka  Jitka Kryštůfková - Consultancy in the area of chemical substances treatment, external DGSA : English flag  Jitka Kryštůfková - Asesoría en materia de manipulación con sustancias químicas, externo DGSA : Spanish flag  Jitka Kryštůfková - Beratung im Bereich des Gebarung mit chemischer materialen, extern DGSA : Deutche Flagge 

Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami                                                                                 Bezpečnostní poradce ADR

Bezpečnostní listy  Písemná pravidla  Školení  REACH, CLP  Individuální poradenství  Služby poradce ADR  Služby mimo funkci poradce ADR
Kontakty

Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami

Samostatná činnost v oboru od roku 2003. IČO: 45259305

Oprávněná osoba k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 44b, odst. 6.

Externí bezpečnostní poradce ADR (externí DGSA)

Bezpečnostní poradce ADR pro mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí, dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – Dohoda ADR a zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Odborná způsobilost pro ADR třídy nebezpečných věcí: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9

Osvědčení č. : 2096

Poradenské služby

Poradenská činnost při plnění povinností v oblastech, vyplývajících ze zákona č. 120/2002 Sb. o biocidech a zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci havárií.