Projekční kancelář Ing. Vočka

nabízí

projektovou a inženýrskou činnost  :

Kanalizační stoky a přípojky, generely kanalizace

Vodovodní řady a přípojky

Plynovodní řady a přípojky

Tunely pro kanalizace, vodovody

Malé čistírny odpadních vod

Studny kopané, vrtané

 

P R A X E

Rychle, spolehlivě

Adresa : Vejražkova 22 , 150 00 Praha 5 , Česká Republika

tel., fax : 257 211 721     mobil 608 512 943

email : jivocka@volny.cz

ATLAS.cz