Hesla jednoty bratrské 2.1

freeware

Umístěno 24. prosince 2016

Plná verze včetně dat na rok 2018

stáhnout  (1,9 MB)

Data na rok 2018

stáhnout  (328 kB)

Ekumenický (SZ) a překlad KMS (NZ) pro denní čtení

stáhnout  (1,5 MB)

Kralický překlad pro denní čtení

stáhnout  (1,7 MB)


Program, který každý den zobrazí na obrazovce vašeho PC dva verše z Písma. Tento program je obdoba tištěných Hesel Jednoty bratrské. Chcete-li každý den začít práci s počítačem nějakým biblickým veršem, je tento program určen právě pro vás. Nechte se oslovit biblí. Je to stará kniha, ve které se nacházejí nové věci.

Program "Hesla JB" umí vše jako tištěná verze a několik věcí navíc. Jako například možnost změnit barvu pozadí, barvu, styl i velikost písma, velikost a umístění okna programu na ploše, funkci spuštění jen jednou denně aj.
Plná Verze obsahuje pro potřeby denního čtení ekumenický překlad Písma (starý zákon) a překlad Křesťanské misijní společnosti (nový zákon). Chcete-li požívat pro potřeby denního čtení kralický překlad, stáhněte si ještě upgrade na kralický překlad Písma.

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ jsou pomůckou ke čtení Písma. Prvním charakteristickým rysem je, že systematicky kombinují starozákonní a novozákonní texty. Starozákonní verš - HESLO - je losován ze souboru asi 1.800 citátů. Losování probíhá s předstihem v Herrnhutu (Ochranově), kde tradice vznikla, je o něm veden podrobný zápis a verše jsou poté na 2 roky odkládány, takže stejný verš může být tažen až po třech letech. Novozákonní verš – VYUČUJÍCÍ TEXT - je k „HESLU" citlivě vybírán, přednostně z průběžného biblického čtení. Tento vyučující text někdy „HESLO" doplňuje, jindy rozvíjí, potřetí k němu stojí v kontrastu a tak otvírá nové pohledy do Písma. I když po řadě let může znovu přijít na řadu stejný starozákonní verš, z Nového zákona je k němu vždy přiřazen jiný a tak se prakticky nikdy nevyskytne stejná dvojice. Aby byl zachován charakter stručného, výstižného a snadno zapamatovatelného „HESLA", verše jsou často zkráceny. Pro správné pochopení biblických souvislostí je tedy dobré texty vyhledat a přemýšlet nad nimi v jejich širším kontextu. Další charakteristikou Hesel je, že na každý den obsahují dvojí biblické čtení. Ranní čtení je vybíráno podle průběhu církevního roku a má vztah k nedělnímu evangelijnímu čtení a heslu týdne. Vedle toho je tzv. průběžné či večerní čtení. Postupně prochází Písmo, takže během 4 let přečtete celý Nový zákon a během 8 let nejdůležitější knihy Starého zákona. HESLA nejsou denominačně zaměřena. Chtějí oslovit samotným biblickým textem a tak vycházejí bez komentáře. V některých zemích připojují ke každému dni modlitbu nebo verš písně, u nás pouze v neděle a svátky. Některé církve vydávají HESLA s vlastním krátkým výkladem. Jedinečností Hesel je doba jejich vydávání a okruh rozšíření. Vznikla 1728, tiskem vycházejí nepřetržitě od roku 1730. Jejich celkový náklad dosahuje několika milionů. V roce 1740 byla Hesla poprvé přeložena do francouzštiny a angličtiny, o dva roky později do holandštiny a 1758 se poprvé objevují v češtině. Dnes vycházejí v celkem 46 jazycích v Evropě, Africe, Americe i Asii.