Úprava PC zdroje na 13.5V od AA3SJ


Tuto informaci vydal v CW Operators' QRP klubu Petr McAdam, VK2EVB, v prosinci 2001.
Protože já, (AA3SJ), pouze reprodukuji jeho výsledky, všechny pocty a sláva náleží VK2EVB.

Úvod

Zdroj ze starého osobního počítače je možno pořídit "za babku". Na každé burze jich najdete plné stoly.
Obvykle mají tyto starší zdroje výstupy +12V/9A, -12V/0,1A, +5V/20A, -5V/0,1A. Petr VK2EVB předělal obvod +12V na +13.5V. Na rozdíl od něj my ponecháme v obvodu +12V původní usměrňovací diody pro vytvoření zdroje +13.5V/9A. (VK2EVB přepojil 20A diody z pětivoltové větve zdroje na obvod +12V a po jeho úpravě získal jmenovitý výkon +13.5V/15A). Pro zde popisované použití postačí původní (9A) diody v obvodu a není potřeba je měnit, protože můj zdroj je určen pro QRP.


Přestavba

Dbejte opatrnosti, když pracujete na zdroji, protože po otevření krytu zdroje jsou na dosah holé části síťového přívodu!!!
Než začnete pracovat na úpravách, nejdříve odpojte síťový přívod a před testováním nejprve kryt zdroje opět namontujte!!!

Postup je dosti jednoduchý a dobře vyzkoušený (viz schéma). schema úpravy Úprava spočívá v tom, že VK2EVB odstranil tři odpory z obvodu regulace, a jeden odpor přidal .

 1. Začněte odstraněním většiny výstupních vodičů z obvodu +12V i GND. ponechejte jen vodiče z nejsilnějšího drátu. Tyto připojte do nějakých zdířek, které namontujete na čelní panel zdroje.

 2. Vyhledejte Pin 1 z TL494 a jeho spojení přes 27k odpor (R33) na +12V výstup, a vložte 2k2 odpor do série mezi výstup +12V a R33.

 3. Najděte spoj mezi Pin 1 z TL494 přes 4k7 odpor (R32) na výstup +5V a odstraňte tento odpor.

 4. Na stejném spoji jsou také připojeny odpory 470R (R21) a 270R (R20), které vedou z obvodu +5V k obvodům -5V a -12V. Odstraňte oba tyto odpory.

 5. Upevněte desku plošných spojů zpět do krytu a připojte na 230 V síť. Nyní by mělo tam, kde původně bylo +12V, být možno naměřit +13.5V. (Pokud se úprava povede na první pokus. Autor přiznává, že na první pokus odstranil omylem jiný odpor, takže naměřil na výstupu +20,8V!)


Zlepšení filtrace

 1. V PC zdroji je obvykle na výstupu +12V zapojen elektrolyt 2200uF/16V. VK2EVB nahradil tento kondenzátor dvěma elektrolyty 2200uF/25V. Neměl jsem takovou hodnotu v mojí krabici s haraburdím takže jsem nahradil originál kondenzátor elytem 6800/35V. Pozor přitom na polaritu kondenzátoru!
 2. VK2EVB také na výstup (nyní +13.5V) obvodu instaloval filtr pro potlačení pronikajícího rušení. On použil Pí článek skládající se ze dvou 0.047uF kondenzátorů a 100uH cívky. Použil nějaké feritové jádro, které našel ve svých zásobách. Já jsem instaloval podobný RF filtr do série s +13.5V výstupem. Použil jsem feritové jádro ze staré počítačové šňůry. Vinutí jsem provedl silně izolovanou 18AWG licnou a namotal jsem jí tolik co se vešlo. Docílil jsem indukčnost kolem 550uH.
 3. Výstup je dobré zatížit odporem 220 ohm, který zmenšuje šum. VK2EVB použil odpor 1 watt; já jsem použil 2 wattový, uhlíkový typ.
 4. VK2EVB také zlepšil vedení proudu po plošném spoji připájením paralelního vodiče na spoje vedoucí +12V. Já jsem to nedělal, protože já jsem neposiloval 9A usměrňovač na 20A (viz poznámku výše).

Závěrečné úpravy

 1. V mém zdroji byly dva otvory tam, kde původně procházely vodiče vedoucí k síťovému vypínači umístěnému mimo zdroj. Tyto otvory byly na naproti větráku a konektoru přívodu sítě. Tuto stěnu zdroje jsem použil pro umístění vývodních svorek 13,5 V.
 2. Upevnil jsem obdélníkový kousek laminátové destičky na tuto stěnu a s výhodou jsem použil větrací štěrbiny pro její přišroubování. Prostoru poskytovaného větší dírou jsem využil k prostrčení dvou zdířek zašroubovaných do izolační destičky..
 3. Také jsem zvětšil jeden konec jedné větrací štěrbiny k montáži páčkového spínače. (Tento spínač na svém zdroji autor neměl, ale je většinou na PC zdrojích již namontován - pozn. překl.)
 4. VK2EVB také instaloval LED jako indikátor provozu. K tomu použil napětí původního +5V obvodu na desce, který po úpravě má nyní asi +12V.
 5. Přilepte čtyři gumové nožičky na spodek skřínky a vyzkoušejte zdroj poslechem na vašem přijimači na rozličných frekvencích. Doufejme, že budete slyšet pouze užitečné signály nebo šum pozadí a žádný nežádoucí signál ze spínacího zdroje.

Moje výsledky

Můj upravený zdroj dává na výstupu +13.49 V / 9 A a zatím jsem nezaznamenal nějaký rušivý signál z napájení. Přestavba mi trvala 2 hodiny. Pobavil jsem se a děkuji VK3EVB za námět na bastlení!


EDWIN R KESSLER   AA3SJ             .