VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH Vítejte na stránkách autoškoly AB Car
Autoškoa     AB CAR-Jan Tolar  

 Novinky

 

Ceník

 

Automobil

 

Kontakt


Provádí
  • výcvik skupin: -B-
  • Výcvik individuální - do 5-ti žadatelů - zahájení ihned - trvání cca 3 týdny

    Výcvik v kurzu od 8 žadatelů do 20 - zahájení 1 x v měsíci , trvání 6-7 týdnů

    Školení řidičů podnikových osobních a dodávkových vozidel do 3.500 kg

    Příprava žadatelů k získání odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy

    Kondiční jízdy a teoretickou přípravuVýcvik je prováděn v souladu se zák.247/2000 Sb.a jeho novelizací za použití počítačové , audiovizuální techniky (PSP, TJ, ZBJ, ZP, NKÚ - videoprogramů) a technických modelů.

Praktický výcvik pak probíhá na AC, kde si žák v klidu osvojuje základní ovládání vozidla a vedení po vozovce bez provozu, takže se může plně soustředit na osvojení úkonů, které mu již nečiní tolik potíží ve skutečném silničním provozu (týká se skupiny B).

V silničním provozu se používá : Škoda FELICIA Speciál - 50 kW motorem

STŘEDISKA VÝUKY A VÝCVIKU :

Spálené Pořičí - učebna pro střední školu

STUDIJNÍ LITERATURA:

Na výběr je několik učebnic . Obsahují potřebné zákony a vyhlášky , některé i základy kostrukce a údržby vozidla , zdravotní přípravu , otázky pro zkoušku z konstrukce a údržby a soubor testových otázek. Toto lze nalézti i na CD-Romu

Použité zákony a vyhlášky : novelizovaný zákon č. 361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích , vyhl. č. 30/2001 Sb.- dopravní značky. Dále pak vybraná ustanovení zákonů a vyhlášek : zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích , zákon 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ,zákon 111/1994 Sb.a jeho novelizace o silniční dopravě , vyhl.478/2000 Sb. kterou se provádí zákon o silniční dopravě ,zákon 56/2001Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a novelizací těchto zákonů

Doporučujeme dát přednost učebnici pro požadovanou skupinu výcviku

Majitelé PC mohou využít CD - rom Autoškola

Jan TOLAR Autoškola AB CAR , Nezvěstice , Olešná 38 , mobil 721 190 921

Děkujeme Vám za navštívení našich stránek a věříme , že našich služeb v brzké době využijete ke své spokojenosti. Aktualizováno 15.07.2013

Počet přístupů na naše stránky : počítadlo.abz.cz