Junior Ranger Project
 

 

počet návštěvníků  Junior Ranger Project

Vítejte na stránkách projektu Mladých strážců.
 

 

Něco o Junior Ranger Project (JRP)

Projekt určený dětem a mládeži je zaměřen na ekologickou výchovu a ochranu přírody. Základní myšlenkou JRP je prezentovat vhodnou formou práci strážců a správy chráněného území. Prostřednictvím porozumění této práci zúčastněné děti pochopí i celý smysl ochrany přírody.

Junior Ranger Project je pilotním projektem organizace Europarc Federation (organizace zastřešující správy chráněných území a podobné subjekty pracující v ochraně přírody) a od roku 2002 probíhá v mnoha státech Evropy (v Německu, ve Velké Británii, v České republice, v Rakousku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Itálii a na mnoha dalších místech - seznam odkazů JRP).

Cíle JRP

 • zlepšit dobrou pověst správ chráněných území působením na děti a následně jejich prostřednictvím i na jejich okolí (rodiče, spolužáky apod.)

 • vytvořit síť dětí a mladých lidí podílejících se na ochraně přírody v jejich regionu

 • zlepšit uvědomění o přírodních, kulturních, sociálních a ekonomických hodnotách jejich chráněného území

 • sestavit mezi dětmi skupinu přívrženců a případných budoucích spolupracovníků správ chráněných území

Tento server by měl sloužit ke sdílení informací o JRP, materiálů, fotografií  a užitečných rad.


Nízkonákladová verze JRP pro CHKO

JRP lze uspořádat jako letní tábor, a nebo také jako jednodenní akce. Za tímto účelem vznikla nízkonákladová verze JRP jako součást diplomové a rigorózní práce PhDr. Květy Černohlávkové ve spolupráci s Ing. Michalem Skalkou, koordinátorem JRP Správy KRNAP. Programy nízkonákladové verze JRP jsou určeny pro skupinu asi deseti dětí ve věku cca 13 - 16 let pod vedením jednoho lektora. Publikace s metodikou JRP pro CHKO dostupná u Květy Černohlávkové: junior.ranger@volny.cz.

 Programy nízkonákladové verze JRP

 • Strážce a CHKO
 • Strážce a pobyt v přírodě
 • Strážce a legislativa
 • Strážce a konfliktní komunikace
 • Strážce a informace
 • Strážce a prezentace
 • Strážce a terénní vybavení
 • Strážce a strážní služba
 • Strážce a rodiče Mladých strážců

Publikace s metodikou k jednodenním programům obsahuje harmonogram, manuál pro lektora JRP, pracovní listy pro děti i s autorským řešením, případně další podklady pro konkrétní téma (hry, předlohy, náměty apod.). Všechny dílčí programy byly vyzkoušeny v různých chráněných územích ČR.

Programy se dají využít pro vedení JRP na správách, ale i v rámci volnočasových kroužků, nebo po úpravě časové dotace v rámci výuky ve školách.


 Veškeré zde uvedené informace podléhají autorským právům.
S problémy nebo dotazy týkajícími se tohoto webového kontaktu se obraťte na junior.ranger@volny.cz.
Poslední aktualizace: 18. 01. 2012