je nepostradatelným pomocníkem každého mobilního příznivce CB.Profesionální výrobky jsou sice daleko pěkněji dílensky provedeny ale samozřejmě tomu odpovídá i cena. Já jakožto známý škudlil, jsem se pokusil vyrobit anténu vlastní konstrukce, která by kapse příliš neodlechčila a zároveň jakýsi výkon vyzářila. 

    I jal jsem se rozebírati různé výrobky ještě různější kvality a výroby a hle, vzniklo tu cos nepříliš vzhledného, ale uspokojivě funkčního (důkazem může býti spojení opakovaně navázané s Marianem Bělský les, kterýžto měl vlastnoručně vyrobenou magnetku dle tohoto vyobrazení, umístěnou na víku místní kanalizace v obci Ostravice, se mnou, tedy Syčákem, jež jsem monitoroval éter v lůně domova, tedy v Ostravě - cca 30km). Konstrukce rovněž neskýtá žádných záludností. Hlavní zářič jsem vyrobil z nerezového drátu 2 mm silného. Ten přechází v hlinikovou trubičku, opatřenou čepičkou se zajšťovacím šroubkem (ladění antény) a končí v kostře cívky která má tělo ze silonu o průměru 20mm a je zúžena na 15 mm. Obě cívky jsou nepřerušeně vinuty CuS drátem o průměru 0,8 mm. První cívka má 18 závitů vinutých vedle sebe a druhá má 4 závity s mezerami cca 2 mm. Odbočka je mezi cívkami ( střední vodič koaxiálu je připájen přímo na drát cívky ). Dolní konec cívky je spojen se stíněním koaxiálu. Toto spojení zajišťuje šroubek, který musí být rovněž vodivě spojen se šroubem, který upevňuje plechovou podložku antény a samotný magnet k tělu cívky. Horní konec cívky je rovněž upevněn šroubkem, který zároveň musí být vodivě spojen s tělem zářiče. Magnet jsem vykuchal ze starých koncových spínaču mostového jeřábu.

 

 

Seznam techniky