Obecně o izolačních sklech K-Term   izolační skla jsou tvořena dvěma,nebo více tabulemi plochého skla,jejichž vzdálenost je vzmezována různě širokými distančními profily.Profil je naplněn vysoušecím prostředkem s vysokou absorpční schopností.Spojení skel s distančním profilem je provedeno trvale plastickým tmelem,který tvoří barieru proti unikání vlhkosti do dutiny izolačního skla.Vnější okraj izolačního skla je utěsněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně mechanickými vlastnostmi.
   U takto dvojitě tmelených je zaručena jejich vzsoká odolnost proti tlaku a nárazu větru,proti vlivu atmosférických podmínek i po několika letech.Tyto stránky vyrobila firma Wyt Company


r>